Hz. Peygamber ve Fütüvvet

Kollektif

Hz. Peygamber ve Fütüvvet
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-04-30
YAZAR Kollektif
ISBN 6059901635
DOSYA FORMATI 3,14 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Hz. Peygamber ve fütüvvet, fütüvvet teşkîlâtının târihçesine genel bir bakış, fütüvvet ve tasavvuf buluşması, ilk sûfîlerde fütüvvet, Türk edebiyâtında manzum fütüvvet-nâmeler gibi başlık ve konuları ele alan bu eser, fütüvvet geleneğimizi ihyâ yolunda bir adım olarak değerlendirilebilir. “Allah için cihat eden, gazâ yapan, fetihler açan, inançları koruyup yaşayanları, zulme ve haksızlığa karşı duranları, nefsiyle mücâdele ve mücâhede ederek nefsini terbiye edenleri, ilim yolunda çalışanları, Hak için cihat edenleri, iyilik yapıp iyilikleri daima artıran ve yücelten kimseleri Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de fetâ diye sıfatlandırıyor.Kimdir fetâ? Fetâ, ideal insandır; Allah’ın (c.c.), Resûlünün (s.a.v) ve Kur’ân’ın istemiş olduğu bir insandır. İnsan deyip geçmeyelim! İnsan, varlığın hülâsasıdır. Tecellinin kemal derecesinde zuhur yeridir. İnsanın gönlü, varlığın merkezidir. Her bir iş bu merkezden cereyan eder, insan-ı kâmilin gönlünden çıkıp gelir.”Yavuz Selim Uzgur

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Hz. Peygamber ve Fütüvvet i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Hz. Peygamber ve Fütüvvet.

...lerde fütüvvet, Türk edebiyatında manzum fütüvvet-nameler gibi başlık ve konuları ... Hz. Peygamber ve Fütüvvet ... ... 25.50 TL. Hz. Peygamber ve fütüvvet, fütüvvet teşkilatının tarihçesine genel bir bakış, fütüvvet ve tasavvuf buluşması, ilk sufilerde fütüvvet, Türk edebiyatında manzum fütüvvet-nameler gibi başlık... 20.40 TL. Hz. Peygamber ve fütüvvet, fütüvvet teşkilatının tarihçesine genel bir bakış, fütüvvet ve tasavvuf buluşması, ilk sufilerde fütüvvet, Türk edebiyatında manzum fütüvvet-nameler gibi başlık... Hz. Peygamber ve fütüvvet, fütüvvet teşkilatının tarihçesine genel bir bakış ... Hz. Peygamber ve Fütüvvet - Free Video Search Site - Findclip.Net ... ... Hz. Peygamber ve fütüvvet, fütüvvet teşkilatının tarihçesine genel bir bakış, fütüvvet ve tasavvuf buluşması, ilk sufilerde fütüvvet, Türk edebiyatında manzum fütüvvet-nameler gibi başlık ve konuları... Hz. Peygamber ve fütüvvet, fütüvvet teşkilatının tarihçesine genel bir bakış, fütüvvet ve tasavvuf buluşması, ilk sufilerde fütüvvet, Türk edebiyatında manzum fütüvvet-nameler gibi başlık ve konuları... Hz. Peygamber ve fütüvvet, fütüvvet teşkilatının tarihçesine genel bir bakış, fütüvvet ve tasavvuf buluşması, ilk sufilerde fütüvvet, Türk edebiyatında manzum fütüvvet-nameler gibi başlık ve konuları......