Sömürge

R. Levent Işık

Sömürge
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-06-19
YAZAR R. Levent Işık
ISBN 6056852923
DOSYA FORMATI 8,63 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İnsanlığın, kurulu sömürü düzeninden yani faizden ve borca dayalı para sistemi olarak adlandırılan zenginin fakiri, güçlünün güçsüzü soyduğu fasit daireden kurtulmadıkça huzur bulması imkânsızdır. Üstelik bu imkânsızlık makası her geçen gün ağzı açılarak büyümekte ve hızla dünyamızın acı sonunu hazırlamaktadır. Başta ülkemizin, ardından rol model olduğu İslam dünyasının ve tüm insanlığın bu sistemden kurtuluşu için uzun soluklu plan ve programlara, ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan birlikteliklere, ciddi bir hazırlık dönemine, topyekûn bir kalkınma sürecine, en önemlisiyse ahlaklı insanlara ihtiyaç vardır. Bu çalışma; geçmişten günümüze bahsi geçen düzenin sahiplerinin faaliyetlerinin, tarihlerini anlatırken diğer yandan bu sisteme alternatif olarak kurulan faizsiz bankaların sistemlerini ve çalışmalarını ele alarak geliştirilmesi ve büyümeleri için gerekli olan hamlelerden, sonrasında da İslam dünyası için bölgesel bir kalkınma adına gerekli olan atılımlardan, buna da öncülük edebilecek tek ülke olan Türkiye’nin güçlü bir lider olması için ihityacı olan ekonomik girişimlerden bahsetmekte, tüm bunları yaparken de birçok güncel karşılaştırmalı ya da tarihsel yaşanmışlık örneklerine başvurarak kanıtlar sunmaktadır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Sömürge i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Sömürge.

...ha geniş bir şekilde kolonize edilmesi değil ticarettir ... Sömürge İmparatorlukları 1880-1914 - Okursan.Net - İnteraktif Bilgi Ağı ... . İlk sömürgecilik 15. yüzyılın sonlarında başlayan deniz yolculuklarıyla başladı. Sömürge, camız. müsta'mer. Muhacir yerleştirilerek imar edilen yer. Müstemleke, sömürge. müsta'merat / müsta'merât. (Tekili: Müstâ'mere) (Umrân. dan) Sömürgeler, müstemlekeler. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Sömürgecilik: Sömürge edinme siyaseti. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü. sömürge anlam ... Sömürgecilik Nedir, Tarihi - Hakkında Bilgi | Sömürge Paktı ... . BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü. sömürge anlamı İng. colony Osm. müstemleke Alm. sömürge anlamı Osm. müstemleke; (müstâmere) Fr. colonie (tarımsa) (coğrafya). Yıl 1920: Birinci Dünya Savaşı'nın ardından sömürge/koloni devletler ve dünya haritası. Osmanlı gayri resmi olarak çökmüş, Anadolu'da bir çok bölge işgale uğramış ve Kuvayi Milliye hareketi başlamış. 1875'lerde kılanın sadece onda biri sömürge halinde iken 1895'lerde bu oran onda dokuza yükseldi. Fransa'nın Sömürge Faaliyetleri: Afrika'da en erken sömürgecilik faaliyetine başlayan ülke Fransa'dır. ✓ 1960'ta Fransa'nın elinde sömürge olarak yalnız Cezayir ile Fransız Somalisi kalmıştı. Cezayir, 1954'ten beri devam ettirdiği silahlı kurtuluş mücadelesini kazanarak 1962'de... Sömürge ilk olarak Fransız İhtilali ve Sanayi Devriminin ardından ülkelerin kanyak ihtiyacı duymasının ardından az gelişmiş güçsüz ülkelerin sömürge altına alınmasıyla ortaya çıkmıştır. İkinci Bölüm İNGİLTERE 'NİN ORTADOĞUYA KARŞI UYGULADIĞI SÖMÜRGE SİYASETİ. Artık amacı hiç olmazsa elindeki sömürge pazarlarını kaçırmamaktı. Bu yazımızda sömürge nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız. Sömürge, bir ülkenin kendi sınırları dışındaki bir ülke üzerinde egemenlik kurarak maddi ve manevi çıkar sağlama faaliyetidir. Sözlükte sömürge kelimesinin manası: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni. Fransa, 1881'lerde, Başbakan Jules Ferry'nin önderliğinde sömürge siyasetine hız veriyordu. Fransa, Osmanlı himayesindeki Tunus Beyliği'ni iki yılda işgal ederek sömürge haline getirdi. O zaman da, sömürge, anayurdun bir ileri karakolu durumunda olurdu. Ama XI. yy.daki nüfus artışları ve ticaretin gelişmesi ortaya yeni sömürge biçimlerinin çıkmasına yol açtı....