Borçlar Hukuku Özel Bölüm

Rona Serozan

Borçlar Hukuku Özel Bölüm
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-01-22
YAZAR Rona Serozan
ISBN 6057909602
DOSYA FORMATI 6,44 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bu kitabın ayırt edici özelliklerinin başında, kavramların, kuralların ve kurumların ekonomik ve sosyal temellerine inilmesi gelir. Başka bir özellik de önerilen çözümlerin günlük yaşamda yol açtıkları pratik etkilerle haklı ve inandırıcı kılınmasına çalışılmasıdır. Kitabın genişletilmiş üçüncü basısı son on iki yıl içinde ülkemizde ve Batı'da üretilen yeni kurallar ve kuramlar ile bu dönemde yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanunu ve yeni Tüketici Kanunu dikkate alınarak hazırlanmıştır.(ÖNSÖZDEN)İÇİNDEKİLER GİRİŞTEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER§1. Borçlar Hukukunun Özel Bölümünün Konusu ve Temel KavramlarıI. Borçlar Hukukunun Özel Bölümünün KonusuII. Borçlar Hukukunun Özel Bölümünün ÖnemiIII. Borç İlişkisinden Hukuki İşleme, Hukuki İşlemden Sözleşmeye İnen Basamaklar§2. Borçlar Hukukunun Özel Bölümünün Başlıca KaynaklarıI. Borçlar Hukukunun Özel Bölümünün Ana Kaynağı: Medeni Kanun - Borçlar KanunuII. Borçlar Kanunu'nun ÖzellikleriIII. Türk Borçlar Hukukunda Değişim: Yasada İyileştirmeler-BozmalarIV. Borçlar Kanununun Sistematiği: Genel Bölüm-Özel Bölüm AyrımıV. Borçlar Kanunu Kurallarının Tamamlayıcı ve Yorumlayıcı Zayıf KarakteriVI. Borçlar Kanunu Dışındaki Borçlar HukukuVII. Özel Kural-Genel Kural İlişkisiVIII. Borçlar Kanunu Kurallarının Uygulanmasında İzlenmesi Gerekli YolIX. Borçlar Hukukunun Yasal Kaynaklarıyla Sözleşmesel Kaynakları Arasındaki İlişkiX. Tamamlayıcı Kaynaklar: Örf ve Adet, Teamül, Yargısal İçtihatlar, Öğreti§3. Borçlar Hukukuna Egemen Temel İlke: İrade Özerkliği-Sözleşme SerbestliğiI. Borçlar Hukukunun Dinamizmi ve LiberalizmiII. İrade Özerkliği-Sözleşme SerbestliğiIII. İrade Özerkliğinin Doğal Yansısı: Kuralların Taraflarca Yürürlükten KaldırılabilirliğiIV. Uygulamadan Kovulabilir Yedek Kuralların GüçlendirilmesiV. Sözleşme Serbestliğinin Zayıfı Koruma Sosyal Düşüncesiyle Sınırlanması: Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Butlanı BİRİNCİ BÖLÜMATİPİK SÖZLEŞMELER§1. Genel BakışI. Sözleşme Serbestliğinin Doğal Yansısı: Yasal Tiplere Uymayan SözleşmelerII. Tipik Sözleşme Modelinden Sapıp Ayrılmanın Değişik BoyutlarıIII. Yasanın Karmaları ve KırmalarıIV. Aradaki Sınırların Silikliği-Gruplandırmanın GüçlüğüV. Her Bir Türün Ayrımlı SorunlarıVI. Sorunların Çözümünde İzlenecek Ortak Yol§2. Atipik Bileşimler: Bileşik SözleşmelerI. TanımII. SorunlarIII. Çözümler§3. Atipik Karmalar: Karma SözleşmelerI. TanımII. TürlerIII. Kural Çokluğu-Kuram Bolluğu§4. Atipik İcatlar: Kendine Özgü SözleşmelerI. TanımII. Atipik İcatlara Tipik Örnekler İKİNCİ BÖLÜMTEMELLİ HAK DEVRİNE YÖNELİK SÖZLEŞMELER§1. Satım SözleşmesiI. Satımın Özellikleri, Öğeleri, Konusu ve Oluşması II. Satımda HasarIII. Satıcının Yükümleri ve Bunlara Aykırılığa Bağlanan Sonuçlar IV. Satılanın Zaptından Ötürü Satıcının SorumluluğuV. Satılanın Ayıbından Ötürü Satıcının SorumluluğuVI. Alıcının Yükümleri ve Bunlara Aykırılığa Bağlanan SonuçlarVII. Satımın Özel Türleri§2. Mal Değişimi SözleşmesiI. Mal Değişimi Sözleşmesinin (Trampanın) Anlamı ve ÖnemiII. Mal Değişimi Sözleşmesi BenzerleriIII. Üstüne Denklik Parası Ödenerek Eski Malın Yenisiyle Mübadele EdilmesiIV. Mal Değişimi Sözleşmesinin Kendine Özgü Hukuki Sonuçları§3. Bağışlama SözleşmesiI. Karşılıksız Kazandırma ve Sözleşme NiteliğiII. Bağışlama Sayılmayan Karşılıksız KazandırmalarIII. Karma ve Örtülü BağışlamaIV. Bağışlamanın Oluşmasındaki ÖzellikV. Şekle Bağlılık ve Şekle Aykırılık Butlanının İfayla DüzelmesiVI. Ölüme Bağlı BağışlamaVII. Koşula, Yüklemeye ve Amaca Bağlı BağışlamalarVIII. Bağışlayanın Sorumluluğu: Hafiflik AyrıcalığıIX. Bağışlamanın Geri Alınması: Bağlılığın GevşekliğiX. Bağışlama Yüzünden Çıkarları Sarsılabilecek Olan Alacaklıların ve Mirasçıların KorunmasıXI. Bağışlamaya Dayalı İktisabın Dayanıksızlığı

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Borçlar Hukuku Özel Bölüm i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Borçlar Hukuku Özel Bölüm.

...rçlar Hukukunun Özel Bölümünün Önemi III ... Borçlar Hukuku Özel Bölüm Pdf İndir - EPDF Kitap ... . Borçlar Kanunu'nun Sistematiği: Genel Bölüm- Özel Bölüm Ayrımı V. Borçlar Kanunu Kurallarının Tamamlayıcı ve Yorumlayıcı Zayıf Karakteri VI. BORÇLAR HUKUKU: ÖZEL BÖLÜM kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. Borçlar hukuku: özel bölüm. Hatemi/serozan/arpacı. 60,00 tl. Borçlar Hukuku Özel Bölüm arıyorsan site site dolaşma! Akakçe'de piyasadaki tüm fiyatları karşılaştır, en ucuz fiyatı tek tıkla bul. Borçlar Hukukunun Özel Bölümünün Önemi ... Borçlar Hukuku Özel Bölüm ... . Borçlar Hukukunun Özel Bölümünün Önemi III. Borçlar Kanununun Sistematiği: Genel Bölüm-Özel Bölüm Ayrımı V. Borçlar Kanunu Kurallarının Tamamlayıcı ve Yorumlayıcı Zayıf... - Çarşamba, Kasım 07, 2012. Borçlar Özel. Ticaret hukukunda franko denir . Satılanın müliyetini geçirme borcu borçlar kanunu 207 de , Satcının mülkiyeti geçirme niyetiyle davranması gerekir . Rona Serozan, Başak Baysal, Kerem Cem Sanlı. Bu kitabın ayırt edici özelliklerinin başında, kavramların, kuralların ve kurumların ekonomik ve sosyal temellerine inilmesi gelir. ...XVII Borçlar hukuku özel hükümler. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 3. Bası, İkinci Sayfa Yayınevi, İstanbul 2011 Rona SEROZAN, Borçlar Hukuku Özel. Kitapta Hukuk Fakültelerinde okutulan Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersine ilişkin kavramlar basitleştirilerek anlatılmaktadır. Rona Serozan, Dr. Kerem Cem Sanlı, Başak Baysal tarafından kaleme alınan Borçlar Hukuku Özel Bölüm Pdf İndir isimli 345 sayfadan oluşan kitap; ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 22/1/2019... Kaymakamlık Konu Anlatımı Modüler Seti & Mevki İdare Hukuku Pdf 1 gün önce Hukuk. Alesta Ceza Muhakemesi Hukuku Pdf 1 hafta önce Hukuk....