Süveyş KanalıXIX. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de Bir Rekabet Unsuru Olarak (Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre)

Yrd. Doç. Dr. Sevda Özkaya

Süveyş KanalıXIX. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de Bir Rekabet Unsuru Olarak (Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-12-04
YAZAR Yrd. Doç. Dr. Sevda Özkaya
ISBN 6059241175
DOSYA FORMATI 6,98 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Tarihe konu olmuş büyük hadiselerin temelinde mutlak surette iktisadi sebepler bulunmaktadır. Osmanlı tarihinde ve Orta Doğu sahasında iktisadi bakımdan önemli gelişmelere sebep olmuş Süveyş Kanalı’nın açılması ve faaliyete geçmesi de bu nedenle dikkate değerdir. Bölgede yaşanan gelişmeleri, rekabeti anlayabilmek için Osmanlı egemenlik alanına dâhil olan Mısır’ın ve Süveyş Kanalı’nın 1882’de İngiltere tarafından işgal edilmesine kadar geçirdiği tarihî süreç hakkındaOsmanlı arşiv belgeleri pek çok önemli bilgiyi barındırmaktadır. Bu sebeple çalışmamızın ana kaynağını bu arşiv malzemesi oluşturmaktadır. Kanal’ın açılması ve faaliyete geçmesi bilindiği üzere sadece Osmanlı Devleti’ni değil yanı sıra Avrupa’nın büyük devletlerini de yakından ilgilendirmiştir. Bahsi geçen devletlerin özellikle sanayileşme sonrasında giriştikleri ham madde ve pazar mücadelesinde Kanal’ın yeri, bölgede yol açtığı iktisadi-siyasi egemenlikle ilgili rekabet ortamı uzun bir zaman dilimine yayılmıştır. Elinizdeki kitapta söz konusu rekabetin dinamiklerini tespit etmeye çalışırken tarihî süreçte bölgenin uğradığı işgali gerek siyasi-askerî gerek iktisadi-mali bakımdan değerlendirmeyi amaçladık.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Süveyş KanalıXIX. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de Bir Rekabet Unsuru Olarak (Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Süveyş KanalıXIX. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de Bir Rekabet Unsuru Olarak (Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre).

...rşiv belgeleri pek çok önemli bilgiyi barındırmaktadır ... 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Flashcards | Quizlet ... . Süveyş Kanalı -XIX. Yüzyılda Doğuakdeniz'de Bir Rekabet Unsuru Olarak- Osmanlı Arşiv Bilge Kültür Sanat ...Doğu sahasında iktisadi bakımdan önemli gelişmelere sebep olmuş Süveyş Kanalı'nın... Osmanlı tarihinde ve Orta Doğu sahasında iktisadi bakımdan önemli gelişmelere sebep olmuş Süveyş Kanalı'nın Yüzyılda Doğu Akdeniz'de Bir Rekabet Unsuru (Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre). ...adıyla bilinen eski şehrin güneyindeki Süveyş'ten ... Süveyş Kanalı -XIX. Yüzyılda Doğuakdeniz'de Bir Rekabet Unsuru... ... . ...adıyla bilinen eski şehrin güneyindeki Süveyş'ten (Suveys / Suez) alır. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlama fikri İlkçağ'a kadar inmektedir. Milâttan önce XIV. yüzyılda firavun II. Süveyş Kanalı. or download with email. XIX. Yüzyıl'da Doğu Akdeniz'de İngiliz Politikası. İngiltere daha Süveyş Kanalı açılmadan çok önceleri Akdeniz'de önemli bir ada olan Malta üzerinde ilgisini yoğunlaştırmıştı. Ruh Hali : Konu: XIX.Yüzyılda Osmanlı Devleti Ders Notları C.tesi Ekim 16, 2010 7:22 pm. II. Rusya'ya savaş tazminatı olarak 8.5 milyon Osmanlı lirası ödenmesi kararlaştırıldı. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Osmanlı topraklarının stratejik önemi iyice arttı. ... Doğu Akdeniz'de Osmanlı Devleti'nin etkinliği azaldı. ... yüzyılda Osmanlı'nın galip olarak imzaladığı tek antlaşmadır. Akdeniz'de osmanlı hâkimiyetini kurulması. Osmanlı Devleti kurulduğunda, gönüllülerden, alplerden, cihat ve gaza amacıyla fetihlere katılanlardan oluşan küçük bir kara ordusu görünümündeydi....