Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı

Hikmet Kavruk

Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-12-17
YAZAR Hikmet Kavruk
ISBN 9758918492
DOSYA FORMATI 7,53 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

IX. Kamu Yönetimi Forumu, Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 21 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşti. Ana teması ‘Kamu Yönetimi ve Teknoloji’ olan forumda sunulan bildiriler aşağıdaki alt bölüm başlıkları halinde bir araya getirilerek kitaba dönüştürüldü:•Kamu Yönetimi •Yönetişim•Kamu Hizmeti•E-Devlet•Reform

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı.

...uram kapalı sistem anlayışıyla ele alınmıştır ... Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi : KAYFOR... ... . Akılcı personel yönetimi: Yeteneklere göre işlerde çalıştırılma; işe göre adam stratejisini uygulamadır. ...sunulan bildiriler aşağıdaki alt bölüm başlıkları halinde bir araya getirilerek kitaba dönüştürüld. bir araya getirilerek kitaba dönüştürüldü: •Kamu Yönetimi •Yönetişim •Kamu Hizmeti •E-Devlet •Reform. Ana sayfa ›. Ayrıntılar:Kuram ve yöntem açıs ... Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi : Kayfor... ... . Ana sayfa ›. Ayrıntılar:Kuram ve yöntem açısından Türkiye'de kamu yönetimi Kitap. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. Sosyal Bilimler Salonu. Find. Advanced. Kuram ve yöntem açısından Türk... Türkiye'de kamu yönetimi : bildiriler kitabı ; 19-21 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi İİBF, Ankara /. Kamu Yönetimi Forumu Ankara). Other Authors Ancak her kuram bir öncekini hem yönetim hem de motivasyon açısından yeterli görmeyip, örgüt içerisinde insanları motive eden faktörlere farklı açılardan yaklaşmışlardır. Kamu yönetimi disiplini açısından da bu gerçek değişmemektedir. müesseselerinin (kamu yönetimi ve kurumlarının) şahsiyet ve eserlerine, amme hizmetlerinin ifâ ediliş yöntem ve araçlarına, memur. [1] Turgay Ergun, Kamu Yönetimi - Kuram Siyasa Uygulama, Ankara: TODAİE, 2004, s.5-6. [2] Turgay Ergun, "Postmodernizm ve Kamu Yönetimi," Türkiye'de Kamu Yönetimi, Der. Ayrıca Türkiye'de kamu yönetimi biliminin ortaya çıkması ve gelişmesinde Avrupa ve ABD'deki kamu yönetimi biliminin gelişiminin etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Yeni Kamu İşletmeciliği modeli de 1970'li yıllarda ortaya çıkan modern bir kuram olarak etkisini korumaktadır. İzdüşümlerinin türk kamu yönetimi açısından incelenmesi. ...Kamu İktisadi Teşebbüsler ve Kamu Kuruluşları İçin Hizmet İçi Eğitim El Kitabı, Türkiye ve Yayını...