Mihr-i Dil

Mehmet Vecihi

Mihr-i Dil
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-03-24
YAZAR Mehmet Vecihi
ISBN 6053250852
DOSYA FORMATI 7,98 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

19. yüzyıl popüler romancılarından olan Mehmed Vecihî’nin 1893'te kaleme aldığı, 1896’da İkdam gazetesinde tefrika edilen romanı Mihr-i Dil, anne ve babasının ölümü üzerine bir konağa besleme olarak dahil olan Mihr-i Dil ve zengin bir ailenin oğlu olan Adni arasındaki trajik aşktan hareketle toplumdaki önemli meselelerden olan esaret kurumu ve görücü usulü evliliği tenkit eden ve 19. yüzyıl Osmanlı konak hayatına ayna tutan bir eserdir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Mihr-i Dil i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Mihr-i Dil.

...en Mihr-i Dil adlı romanı. Mihr-i Dil. Mihr-i ruhuñla dilde kimüñ tâze dâgı var Tâb-ı çerâg-ı şems ü kamerden ferâgı var ... Mihr-i Dil | Mehmet Vecihi | Kültür Ajans Yayınları | Kıta Kitap ... . Zülfüñ hamında haddüñi hûrşîde virmezin Şem'i n'ider şu kimse k'anuñ şeb-çerâgı var. 19. yüzyıl popüler romancılarından olan Mehmed Vecihi'nin 1893'te kaleme aldığı, 1896'da İkdam gazetesinde tefrika edilen romanı Mihr-i Dil, anne ve babasının ölümü üzerine bir konağa besleme... Mesele Dergisi Eylül 2011 Edebiyat Neo-Liberalizmin Dil Yıkımına Karşı Çıkmak Demek, Mihri Belli, Bandista İle Söyleşi. Va ... Mihr-i Dil Satın Al | OdaKitap.com ... ... Mesele Dergisi Eylül 2011 Edebiyat Neo-Liberalizmin Dil Yıkımına Karşı Çıkmak Demek, Mihri Belli, Bandista İle Söyleşi. Varak-ı Mihr-i Vefayı Kim Okur Kim Dinler. Turhan Dilligil. Mihr i Dil - Mehmet Vecihi. Kültür Ajans Yayınları. Kazanacağınız Toplam Puan : 68 Puan. 19. yüzyıl popüler romancılarından olan Mehmed Vecihî`nin 1893`te kaleme aldığı, 1896`da İkdam gazetesinde tefrika edilen romanı Mihr-i Dil, anne ve babasının ölümü üzerine bir konağa besleme... Ey mihr-i "lâ yezâl"in mehtâb-ı müstenîri Envâr-ı Kibriyâ'ya sensin yegâne mazhar. Zâtınla zât-ı akdes olmuşdu zarf u mazrûf Dillerde ism-i pâkin Allah ile berâber. Sevdâ-yı hâl-i yâr ile muhtel dimâgı var. Câm-ı şarâb-ı nâb gibi dil-rübâ kanı. La'lîn tutagı dür dişi gülgûn yañagı var. Dil derd-i 'aşk-ı yâr ile bezm-i belâdadur. Dil mergzâr-ı mihr ü vefâ mürg-i zârıdur. Mihrabın içinde mihr… Sadece Gel diyor Gel… Adım, Su esintisinin rüzgarıyla can buluyor mihraba doğru.. Sonra Mihr dedim.. Çektikçe çekti Tek nokta yok oldum mim gibi büküldüm.. Mehmed Vecihi. 19. yüzyıl popüler romancılarından olan Mehmed Vecihî'nin 1893'te kaleme aldığı, 1896'da İkdam gazetes...