İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909

Kazım Karabekir

İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-10-14
YAZAR Kazım Karabekir
ISBN 6055638986
DOSYA FORMATI 4,52 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Osmanlı İmparatorluğu’nun çözülüşünün son yılları ve İttihat ve Terakki Cemiyetinin doğuşu, teşkilatlanması, padişaha yapılan suikast girişimi...Balkanlardaki karışıklıklar, isyanlar, çete ve komitecilerle mücadeleler, çarpışmalar...Abdülhamit’i devirerek istibdat idaresini kaldırmak ve meşrutiyeti ilan etmek gayesiyle kurulan, sonradan adını İttihat ve Terakki olarak değiştiren gizli Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin kuruluşu, Selanik, Manastır ve çevresinde teşkilatlanması, gizli tahlif merasimleri...Karabekir Paşa İttihat Terakki Cemiyeti için şunları söylemektedir;“İttihat ve Terakki Cemiyeti, tarihimizin her zaman için iftihar edeceği bir teşekküldü.Onu sarsan, solduran; kendi tarihi adıyla İttihat ve Terakki, fırkacılık hayatına atılması ve kendi kendini aşındırması olmuştur.Cemiyetin bir uzvu sıfatıyla, onun bu vaziyete düşmemesi için, ben çok uğraştım; fakat cemiyetin bünyesine yapışan tufeyliler, hazıra konmak için o eski feragat sahibi başları, nabız tutmak sanatıyla hırs ve istibdat çukuruna sürüklediler.”Kazım Karabekir Paşa’nın kaleminden İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluş evresi ve faaliyetleri...

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909 i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909.

...ve İttihat Cemiyeti, tarihimizin her zaman için iftihar edeceği bir teşekk ... İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909 - Kazım Karabekir : %30 İndirimli ... ... Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟nin içinde, cemiyetin kuruluĢundan itibaren, birçok. Kürt aktif ... Web Adresi: https://islamansiklopedisi.org.tr/ittihat-ve-terakki-cemiyeti. Bu şartlar altında Murad Bey, 1896 Temmuzunda cemiyetin yönetimini Ahmed Rızâ'dan almak amacıyla Avrupa'ya geri döndü. Cemiyet üyeleri 1896 yılında sultanı devirmek için bir darbe planı hazırladılar. Mehmet Reşat'ın zayıf kişiliği ve isyanın bastırılması İttihat ve T ... Kazım Karabekir Ittihat ve Terakki Cemiyeti, 1896-1909 1995 ... . Mehmet Reşat'ın zayıf kişiliği ve isyanın bastırılması İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gücüne güç katmıştır. KÂZIM KARABEKİR. İTTİHAT ve TERAKKİ CEMİYETİ 1896. -1909. EMRE YAYINLARI. 465 467 478. EK 2 Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Teşkilât-ı Dahil...