Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü

Celil Bozkurt

Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-06-18
YAZAR Celil Bozkurt
ISBN 6058070615
DOSYA FORMATI 10,80 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bu kitap, Filistin-Suriye Cephesi’nde Mersinli Cemal Paşa’nın yaveri olarak görev yapan Yüzbaşı Cevat Rifat Beyin Tasvir-i Efkar gazetesinde 23 Kasım-17 Aralık 1918’de yayımlanan “Suriye Hezimeti Feci’ası ve Sebebleri” adlı tefrikayı konu almaktadır. Kitap, iki bölüm ve bir tefrikadan oluşmaktadır. Birinci bölümde, Cevat Rifat Beyle Mustafa Kemal Paşaarasında patlak veren polemiğin ayrıntılı hikayesine yer verilmiştir. Bu bölümde tarafların açıklamaları olduğu gibi verilerek okuyucuya kendi yargısını oluşturma fırsatı sağlanmıştır. İkinci bölümde, Türk ordusunun Mısır, Hicaz ve Filistin-Suriye Cephelerinde verdiği mücadeleye yer verilmiştir. Böylelikle, okuyucunun tefrikada verilen bilgileri anlama ve yorumlama imkanı güçlendirilmiştir. Üçüncü Bölümde Cevat Rifat Beyin sözü edilen tefrikası, müellifinin kaleminden olduğu gibi yer almıştır. Metinde anlaşılması güç bazı kelimelerin köşeli parantez içinde günümüz anlamları verilmiştir. Kitabın sonuna, tefrikanın Osmanlıca aslını gösteren bölüm fotoğrafları ilave edilmiştir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü.

...nya savaşı - filistin cephesi. 57 nci Piyade Alayı, 29 Temmuz 1917 tarihinden 23 Eylül 1918 tarihine kadar Filistin Cephesinde bulunmuş ve bir çok muharebeye katılmıştır ... Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü Celil... ... . Key Words: World War I, NILI, Jews, Spying, Intelligence, Palestine. Sayı: 88. I. dünya savaşı'NDA filistin suriye cephesi'nde nili casusluk örgütünün faaliyetleri. "1 — Birinci Cihan Harbinde İmparatorluğun çöküşü, Filistin cephesinin birdenbire yıkılmasiyle olmuştur. Filistin cephesinde üç ordumuz vardır: 4 üncü, 7 ncı ve 8 inci ordular... Celil Bozkurt. Bu kitap, Filistin-Suriye Cephesi'nde Mersinli Cemal Paşa'nın yaveri olarak göre ... 1. Dunya Savaşı Sirasinda Suriye Filistin Cephesinde Basari... ... . Filistin cephesinde üç ordumuz vardır: 4 üncü, 7 ncı ve 8 inci ordular... Celil Bozkurt. Bu kitap, Filistin-Suriye Cephesi'nde Mersinli Cemal Paşa'nın yaveri olarak görev yapan Yüzbaşı Cevat Rifat Beyin Tasvir-i Efkar gazetesinde 23 Kasım-17 Aralık 1918'de yayımlanan *Suri...