Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar

Abdullah Çelik

Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2020-01-31
YAZAR Abdullah Çelik
ISBN 6057990518
DOSYA FORMATI 4,83 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Kültürel değerlerin en güçlü ve sağlıklı paylaşımı, kuşkusuz dil aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dil olgusu, diğer olgular gibi dinamik bir yapıya sahip olarak her zaman başka diller ve siyasal-toplumsal değişimlerden etkilenmiştir. Siyasi literatürde Ortadoğu olarak bilinen yaşadığımız coğrafyada bölgenin en güçlü kültürel, dinsel ve bilimsel gelişmeleri ifade eden diller Türkçe, Arapça ve Farsça olmuştur. Bu üç dil çeşitli tarihsel evrelerde birbirinden etkilenmiştir. Özellikle Arapça İslam dininin dili olarak hem Türkçeyi hem de Farsçayı daha çok etkilemiştir. Her ne kadar 20. yüzyılın başında ulus devletlerin kurulmasıyla birlikte söz konusu diller üzerinde bir arındırma politikası yürütülmüş olsa da fakat etkileşimlerin boyutunun derinliği nedeniyle bu politikaların çok da başarılı olduğu söylenemez. Çünkü günümüzde zikredilen her üç dilde birbirlerinden alınan unsurlar varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmada Osmanlı Türkçesinde yoğunlukla ve devamında günümüz Türkçesinde kullanılan Farsça unsurlar üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın temel dürtüsü Türk dili ve edebiyatı, tarih, sanat tarihi gibi sosyal bilimlerde Osmanlı Türkçesi dersi alan öğrencilere bir katkı sunmaktır. Osmanlı Türkçesi her ne kadar gramer ve söz dizimi olarak Türkçe olsa da kelime, sıfat, zarf, tamlama gibi unsurlar konusunda Arapça ve Farsçadan çok etkilendiği de bilindik bir gerçektir. Bu çalışma olabildiğince Farsça unsurları hem Farsça örnekler hem de Osmanlı Türkçesi örnekleriyle tanıtmak ve açıklamak üzerinde durmuştur. Gerek araştırmacılar gerekse öğrenciler dikkatlerini çalışmamızın eksik ya da gözden kaçan noktalarına yöneltmeleri yapıcı eleştirilerini tarafımıza ulaştırma zahmetine katlanmaları ileriki baskılarda daha olgun bir çalışmanın ortaya çıkmasına katkıda bulunacaktır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar.

...ammadi Ghanbarlou. Kültürel değerlerin en güçlü ve sağlıklı paylaşımı, kuşkusuz dil aracılığıyla gerçekleşmektedir ... Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar - MaksatKitap ... . Dil olgusu... 00:20 Osmanlıca'da Arapça Unsurlar 24:15 A.Arapça kelimelerin yapısı 29:00 a. Asli harfler 43:45 b. Zâid harfler. Osmanlı Türkçesinde Kullanılan Bazı Farsça Fiiller ve Emir Gövdeleri. Fiil Emir Gövdesi. Farsça Yapılı İsim ve Sıfat Tamlamaları. Farsça tamlamada tamlanan unsur başta bulunur. 3. Osmanlı Türkçesine Arapçadan Geçen Unsurlar Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit İs ... Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar Satın Al: Ordu Kitapçısı ... . Farsça tamlamada tamlanan unsur başta bulunur. 3. Osmanlı Türkçesine Arapçadan Geçen Unsurlar Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu. Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça sıfatlar hakkında bilgi sahibi olabilecek, işaret sıfatları ve... Genel Müzikoloji Anabilim Dalı. Dersler - AKTS Kredileri. Osmanlı Türkçesinde Farsça ...