Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu)

İmam-ı Buhari

Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-11-05
YAZAR İmam-ı Buhari
ISBN 6057916259
DOSYA FORMATI 4,41 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Buhârî, halk arasında Sahîh-i Buhârî diye şöhret bulan el-Cami'u's-Sahih adlı eseri 600.000 kadar hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdiğini, her bir hadisi (veya babı) yazmadan önce mutlaka boy abdesti alarak iki rekât namaz kıldığını söylemiştir. Eserini tamamladıktan sonra onu devrin en büyük hadis otoriteleri olan Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main ve Ali b. el-Medini'ye göstermiştir. Bu âlimlerin hepsi es-Sahih'i beğenmiş, dört hadis hariç içindekilerin sahih olduğuna şehadet etmiştir. Ukayli bu dört hadis hakkında; ‘Son söz Buhârî'nindir. Onlar da sahihtir.’ Demiştir. Buhârî, el-Cami'u's-Sahih'te bir hadisi çeşitli yerlerde değişik isnadlarla tekrar ettiğinden, eserdeki hadislerin yerlerinin eksiksiz tesbit edilmesi kolay olmadığı gibi sahabe ve tâbiin sözleri hariç muallak, mütabi' ve mükerrerlerle birlikte kitapta 9082 rivayetin ve 25.000'den fazla isnad zincirinin bulunması eserden yararlanmayı güçleştirmektedir. Bu güçlüğü gidermek amacıyla erken dönemlerden itibaren muhtelif çalışmalar yapılmış, bunlardan bazılarında tekrarlar ve isnadlar gibi sadece hadis uzmanlarını ilgilendiren hususlar ayıklanmıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Zebidî’nin et-Tecridü’s-Sarih’i, Sahîh-î Buhârî’nin en meşhur muhtasarlarındandır. 

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Tecrid-i SarihSahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu).

...İmam-ı Buhari Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih kitabı nı incelemektesiniz ... KELEPİR-Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve... ... . Çelik yayınları 4 Cilt Sahihi Buhari Muhtasarı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti... İmam-ı Buhari. Buhârî, halk arasında Sahîh-i Buhârî diye şöhret bulan el-Cami'u's-Sahih adlı eseri 600.000 kadar hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdiğini, her bir hadisi (veya babı)... Ynt: SAHİH-İ BUHARİ MUHTASARI. « Yanıtla #1 : Aralık 15, 2016, 01:43:28 ... Tecrid-i Sarih Açıklamalı Sahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Takım) ... ... Ynt: SAHİH-İ BUHARİ MUHTASARI. « Yanıtla #1 : Aralık 15, 2016, 01:43:28 ÖS ». CİLT. Ürün Adı. Tecrid-i Sarih&Sahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu). Yazar. Ukayli bu dört hadis hakkında; 'Son söz Buhârî'nindir. Onlar da sahihtir.' Demiştir. Tecrid-i Sarih & Sahih-i Buhari Muhtasarı (4 Cilt Kutu) - Muhammed İbn İsmail el-B...