On İki Caeasar'ın Yaşamı

Gaius Suetonius TranQuillus

On İki Caeasar'ın Yaşamı
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-10-14
YAZAR Gaius Suetonius TranQuillus
ISBN 6052133859
DOSYA FORMATI 4,14 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Suetonius’un On İki Caesar’ın Yaşamı adlı yapıtı Iulius Caesar’dan Domitianus’un ölümüne dek (MÖ 100 MS 96) Roma tarihine yön veren imparatorların yaşamlarını anlatırken, Roma devletinin yapısı, işleyiş biçimi, toplumun durumu, olaylar ve çeşitli konular hakkında oldukça ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu nedenle kitap Eskiçağ Tarihi çalışmalarına büyük bir katkıda bulunmaktadır. Suetonius, tarihyazımının biçimlenmesinde çok etkili olmuştur. Ardından gelen pek çok yazar onu izlemiştir.Yapıt, Roma devlet yönetiminde Senatus’un etkinliğinin azaldığı bir dönemde yönetimde önemli rol oynayan Gaius Iulius Caesar’ın yaşam öyküsüyle başlar. Suetonius, Gaius Iulius Caesar’ın ve ardılı princepslerin yaşamlarını, dış görünüşlerini, doğumları ve ölümleri ile ilgili kehanetleri, ailelerini, biyografi yazım türünün geleneğine uyarak belli bir düzen içinde anlatmıştır. Suetonius’un, üstlendiği kamu görevlerinden ötürü doğrudan edindiği bilgilere dayandırdığı On İki Caesar’ın Yaşamı adlı biyografik yapıtından Roma’daki yönetim değişikliğinin nasıl başladığı ve halkın sosyal yaşamının bundan nasıl etkilendiği hakkında bilgiler edinilebilir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz On İki Caeasar'ın Yaşamı i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap On İki Caeasar'ın Yaşamı.

...'un On İki Caesar'ın Yaşamı adlı yapıtı Iulius Caesar'dan Domitianus'un ölümüne dek (MÖ 100 MS 96) Roma tarihine yön veren imparatorların yaşamlarını anlatırken, Roma devletinin yapısı ... On İki Caesar'ın Yaşamı Gaius Suetonius Tranquillus ... ... Suetonius; Julius Caesar'dan Domitianus'un ölümüne dek (İ.Ö.100-İ.S.96) Roma tarihine yöne veren imparatorların yaşamlarını anlatırken, Roma devletinin yapısı, işleyiş biçimi, toplumun durumu... On İki Caesar'ın Yaşamı yorumları ve incelemeleri, kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve On İki Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitellius, Vespasian, Titus ve ... On İki Caesar'ın Yaşamı Gaius Suetonius Tranquillus ... ... On İki Caesar'ın Yaşamı yorumları ve incelemeleri, kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve On İki Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitellius, Vespasian, Titus ve Domitian'ın toplu... Fafo Telatar kaleme aldığı On İki Caesar'ın Yaşamı adlı eseri ücretsiz ve hızlı kargo güvencesiyle Halkkita...