Tefsir'ül Münir (15 Cilt)(Büyük Boy-Şamuha Kağıt)

Prof. Dr. Vehbe Zuhayli

Tefsir'ül Münir (15 Cilt)(Büyük Boy-Şamuha Kağıt)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH
YAZAR Prof. Dr. Vehbe Zuhayli
ISBN 9944275309
DOSYA FORMATI 4,87 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Tefsîrü'l-Münîr, en son yazılan ve en kapsamlı tefsirdir. Her cildinde iki cüzün tefsiri bulunmakta olup bu özellik sadece bu tefsire aittir. Bu, eserden yararlanılmasını kolaylaştırması açısından son derece önemli bir yeniliktir.Tefsir günümüz insana hitap eden bir üslûpla kaleme alınmıştır. Âyetler ilk önce konu başlığı verilerek bölümlere ayrılmış, ardından i'rab'ı, daha sonra sırasıyla araştırmacılar için son derece önemli olan belâgatı yapılmıştır. Kelime ve İbarelerin anlamı verilmiş, sonra sırasıyla âyetler arası ilişki, var ise nüzul sebebi, âyetlerin geniş bir şekilde tefsiri verilmiştir. Sonunda da maddeler halinde âyetlerden çıkan hüküm ve hikmetler sıralanmıştır. Tefsirde kullanılan bütün hadislerin ve rivâyetlerin sıhhat ve zayıflık dereceleri belirtilmiştir. Kur'ân'dan çıkan gündelik hayata yönelik bütün fıkhî hükümler teferruatlı bir şekilde ve fıkıh mezheplerinin görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır. Müfessirin aynı zamanda bir fıkıhçı olması, bu tefsiri diğer tefsirlerden ayıran bir başka özelliktir. Müfessir Taberî, İbni Kesir, Kurtubî, Râzî, Menar, Zemahşerî gibi güvenilir tefsirlerden alıntılar yapmıştır. Bu yönüyle hem rivâyet hem dirâyet tefsiridir.Çevirmenler :Dr. Ahmet Efe, Beşir Eryarsoy, Hamdi Arslan, Dr. Halil İbrahim Kutlay, Nurettin Yıldız.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Tefsir'ül Münir (15 Cilt)(Büyük Boy-Şamuha Kağıt) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Tefsir'ül Münir (15 Cilt)(Büyük Boy-Şamuha Kağıt).

... kolaylaştırması açısından son derece önemli bir yeniliktir ... Tefsir'ül Münir (15 Cilt)(Büyük Boy-Şamuha Kağıt) Bedava Oku... ... .Tefsir günümüz insana hitap eden bir üslûpla kaleme alınmıştır. 182 280. Vehbe Zuhaylî. Tefsîrü'l-Münîr (15 Cilt). Tefsîrü'l-Münîr, en son yazılan ve en kapsamlı tefsirdir. Her cildinde iki cüzün tefsiri bulunmakta olup bu özellik sadece bu tefsire aittir. Tefsîrü'l-Münîr (15 Cilt). 363 363. Her cildinde iki cüzün tefsiri bulunmakta olup bu. eserden yararlanılmasını kolaylaştırması açısından son d ... Tefsir'ül Münir (15 Cilt)(Büyük Boy-Şamuha Kağıt) ... . eserden yararlanılmasını kolaylaştırması açısından son derece önemli bir yeniliktir.Tefsir günümüz insana hitap eden bir üslûpla kaleme alınmıştır. Prof. Dr. Vehbe Zuhayli. Tefsîrü'l-Münîr, en son yazılan ve en kapsamlı tefsirdir. Her cildinde iki cüzün tefsiri bulunmakta olup bu özellik sadece bu tefsire aittir....