Arazi Yönetimi

Nihat Enver Ülger

Arazi Yönetimi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2020-02-12
YAZAR Nihat Enver Ülger
ISBN 6058136618
DOSYA FORMATI 9,46 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Son dönemde üzerinde sıkça konuşulan ve tartışılan “kentsel dönüşüm ve yanlış arazi kullanım kararları” konularında ufuk açacak bir kitap… Arazi Yönetimi, dünyadaki arazi yönetim süreçlerini irdeleyip ülkemiz koşullarına uygun, özgün bir arazi yönetim sistematiği oluşturarak, bunu Geomatik (Harita-Jeodezi- Fotogrametri), İnşaat, Çevre, Orman, Ziraat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık, Hukuk, Kamu Yönetimi vb. disiplinlerde rol alan tüm aktörlerin ilgisine sunma amacı taşıyor. “Bugün Dünyamızın En Büyük Sorunlarından Olan ‘Arazi Kıtlığına ve Yanlış Arazi Kullanım Kararları’na Karşın Özgün Bir Arazi Yönetim Sistematiği Gerekmektedir…” Dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlardan olan “arazi kıtlığı” ve “yanlış arazi kullanım kararları”; kentlerin kontrol edilemeyecek bir hızda büyümesi, tarım arazilerinin tarım dışı faaliyetlere (yerleşim, sanayi vb.) açılması, yoğun arazi talebi ve sürdürülebilir çevre ilkelerinden uzak arazi politikaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Dünya arazisini tüm sakinlerinin yararına yönelik olarak en iyi şekilde kullanmak, yönetmek ve kalıcı kılmak için ülke, kent ve kır ölçeğinde arazi yönetimine ihtiyaç vardır. Arazi yönetimi için mülkiyet kullanımına ilişkin bilgiler ve dökümler olması, mülkiyete ilişkin karar verilmeden önce bunların dikkatlice incelenerek analizlerinin yapılması gerekmektedir. Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, Türkiye için arazi yönetim sisteminin kurulması konusunda gereken teorik ve pratik altyapının verilmeye çalışıldığı, çeşitli değerlendirmeler yapılarak değerlendirmelerin sonucunda da ülkemizde arazi üzerinde mülkiyet-kullanım-hukuk ekseninde, anayasal düzlemden mülkiyetin tesciline kadar olan sürecin hemen her aşamasında eksik ve sorunlu durumların süregeldiğinin saptandığı bu kitabı hazırlama amacını bu durumu şöyle özetliyor: “Ülkemizde işgal, çarpık kentleşme, çevre kirliliği, kır-kent dengesizliği gibi sorunlara imar afları, afet riskli alanların dönüştürülmesi, 2B arazilerinin doğrudan satışı vb. düzenlemelerle çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Ancak kopuk, dağınık ve parçacıl niteliklere sahip bu çözüm arayışlarının arazi yönetiminin nihai amacına ulaşılmasında yetersiz kaldığı açıktır. Bir arazi yönetim sisteminin kurulması gerekliliğini ortaya koymak amacıyla hazırladığım bu kitapta, arazi yönetim sisteminin yapısını şekillendirebilecek niteliklere sahip olduğu varsayılan bir arazi yönetimi paradigmasının, ülkemiz arazi yönetimindeki sorunların çözümüne katkıda bulunacağını düşünüyorum…”

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Arazi Yönetimi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Arazi Yönetimi.

...l bilgi ve kavramlaşmalar 2. Bu kavramlardan bazıları da 'Arazi İdaresi', 'Arazi Yönetimi' dir ... Arazi Yönetimi - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ... . Developing Land Registry and Cadastre Base Data Model for Land Management Applications (7250). Arazi Yönetimi Uygulamaları için Tapu ve Kadastro Temel Veri Modelinin Geliştirilmesi. Bildiri, arazi yönetimi konusunu ortaya koymaya çalışmakta, Türkiye'deki uygulamalar ve sorunlar irelemeye çalışmaktadır. Anahtar Terimler : Arazi, arazi yönetimi, nüfus, kentleşme, sürdürülebilirlik. (Dale and Mc ... Arazi Yönetimi | YEM Kitabevi ... . Anahtar Terimler : Arazi, arazi yönetimi, nüfus, kentleşme, sürdürülebilirlik. (Dale and McLaughlin, 1988; FIG (1995). Arazi yönetimi birçok sosyal ve çevresel hedefi içermekle birlikte gelişmekte olan...