Milel ve Nihal / Şehristani

Muhammed eş-Şehristani

Milel ve Nihal / Şehristani
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2017-10-04
YAZAR Muhammed eş-Şehristani
ISBN 9756329504
DOSYA FORMATI 12,76 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İslam ilim mirasının çok köklü bir öğesi olan Milel ve Nihal geleneği Müslümanların iletişim içerisinde bulunduğu farklı dinsel ve kültürel grupların tanınmasını ve anlaşılmasını konu almaktadır. İslam tarihinde Miladi XI. yy.’dan itibaren bu başlığı taşıyan birçok eser kaleme alınmış ve bu eserlerde farklı inanç ve düşünce sistemleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz Milel ve Nihal geleneğinin en temel dayanağı/referansı İslam ve İslamın temel kaynağı olan Kur’an’dır. Farklılıklara yönelik olarak İslam başkalarını yok saymayı ve dışlamayı değil, tevhid ilkesi doğrultusunda herkesi içine alan bir birlikteliği ve ahengi öngörmektedir. Bu anlayış çerçevesinde Milel ve Nihal geleneği farklılıkları tanıyıp anlamak ve kendimizi tanıtıp anlatmak merkezinde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Milel ve Nihal geleneği günümüz çok kültürlü ve çok kimlikli toplum yapısını araştırmada ve incelemede önemli bir araçtır. Bu gelenek bize içinde yaşadığımız toplumda bizden başkalarının da var olduğunun farkında olmamızı sağlamakta, bizim dışımızdakileri yok saymayı ve dışlamayı değil onları görüp anlamamıza olanak vermekte ve farklılıkları önyargısız olarak tanıma ve anlama ile kendimizi anlatma ve ifade etme olanağı sunmaktadır. Farklı kültürel yapıları İslamla bir arada inceleyerek sağlıklı karşılaştırmalar yapma imkânı sağlamaktadır

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Milel ve Nihal / Şehristani i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Milel ve Nihal / Şehristani.

...'nin şahsında ilim geleneğimizin bu özgün yaklaşımına ... Milel ve Nihal - Muhammed Eş-Şehristani - Litera Yayınları ... . Kuşkusuz Milel ve Nihal geleneğinin en temel dayanağı/referansı İslam ve İslamın temel kaynağı olan Kur'an'dır. "Şehristani" - diğer ürünler. Milel ve Nihal- İslam Kelamı ve Mezheple... el-Milel ve'n-nihal. Şehristânî "erbâbü'd-diyânât ve'l-mi-lel"l müslümanlar, Ehl-i kitap ve kitap benzeri metinlere sahip olanlar olmak üzere üç gruba ayırdıktan sonra din. millet, şir'at. minhâc. 29.69 TL. İslam ilim mirasının ... Şehristânî - Milel ve Nihal ... . millet, şir'at. minhâc. 29.69 TL. İslam ilim mirasının çok köklü bir öğesi olan Milel ve Nihal geleneği Müslümanların iletişim içerisinde bulunduğu farklı dinsel ve kültürel grupların tanınmasını ve anlaşılmasını konu almaktadır. Şehristani - MİLEL VE NİHAL kitabı ile ilgili bilgiler ve karşılaştırmalı en uygun fiyat listesi. Kuşkusuz Milel ve Nihal geleneğinin en temel dayanağı/referansı İslam ve İslamın temel kaynağı olan Kur'an'dır. İslam dünyasında dinlere ilişkin en özgün eserlerden biri şüphesiz Şehristânî'nin kaleme aldığı el-Milel ve'n-Nihal (Dinler ve Mezhepler) adlı abidevî eseridir. el-Milel ve'n-Nihal; Şehristânî'nin dinler... Milel ve Nihal Yunan Filozofları - Şehristani. Litera Yayınları. Ürün Kodu : 9786059925723. Yorumlar (0). Resimler. Milel ve Nihal Yunan Filozofları - Şehristani. Kuşkusuz Milel ve Nihal geleneğinin en temel dayanağı/referansı İslam ve İslamın temel kaynağı olan Kur'an'dır. "Muhammed eş-şehristani" - diğer ürünler. Şehristânî Horasan'da Selçuklu Sultanı Sencer'in vezirinin vekili olmuş ve tercümesini yaptığımız meşhur eseri el-Milel ve'n-nihal'i bu vezire ithaf etmiştir. Alış-Veriş Listeme Ekle. Milel ve Nihal / Şehristani. Milel ve Nihal geleneği günümüz çok kültürlü ve çok kimlikli toplum yapısını araştırmada ve incelemede önemli bir araçtır....