Toplam Kalite Yönetimi

Prof. Dr. İsmail Efil

Toplam Kalite Yönetimi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-02-13
YAZAR Prof. Dr. İsmail Efil
ISBN 6059929974
DOSYA FORMATI 4,39 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

• İşletmelerde Kalite Kavramı ve Fonksiyonunun Gelişimi: Kalite Tanımları İle İlgili Yaklaşımlar, Kalitenin Tarihsel Gelişimi, Kalitenin Çok Yönlü Fonksiyonel Farklılıkları, Kalite Kültürü, Kalitenin Stratejik Yönetimdeki Rolü, Strateji ve Stratejik Planlama Süreci• Kalite Yönetimi: Organizasyonlarda Yönetimin Evrimi ve Kalite Yönetiminin Gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi• Yönetim Kalitesi: Taylordan Toplam Kaliteye, Klasik ve Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımının Karşılaştırılması, Japonya’da İşletme Yönetimi ve Kalite Kontrolü, Toplam Kalite Yönetiminin Bir Yönetim Sistemi Olarak Ayırt Edici Özellikleri, Bir Kalite Stratejisi Oluşturma• Toplam Kalite Konusunda Bilinmesi Gerekenler: ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin Temel Kavramları• Toplam Kalite Yönetiminin Bir Yönetim Sistemi Olarak Ayırt Edici Özellikleri ve Temel Unsurları: Kalitenin Önceliği, Müşteri Odaklılık, Tedarikçi Yönetimi, Çalışanların Eğitimi, Sürekli Geliştirme• Toplam Kalite Konusunda Uygun Ortamın Hazırlanması ve Başarı Şartları: Kalite Organizasyonunun Oluşturulması• Toplam Kalitenin Yürütülmesinde Yararlanılan Temel Araçlar: AMDEC, Kalite Denetimi, Jit ve Kanban, Proses Denetimi, Problem Çözme Metodu, Kalite Fonksiyonunun Yayılımı• ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi ve Türkiye Değerlendirmesi: ISO 9000 İle İlgili Standartların Tanıtımı, Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş Çalışmaları ve Belgelendirme, Kalite Ödül Modelleri, Temel Performans Sonuçlarına Örnekler

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Toplam Kalite Yönetimi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Toplam Kalite Yönetimi.

...ky) semineri. Milli eğitim bakanlığı konya valiliği özel yeni 5 boyut ... Toplam Kalite yönetiMİ ... . Toplam kalite yönetimi uygulaması ile ilgili temel ilkeler. Toplam kalite yönetimi kavramı 1930'larda Amerika' da ortaya atılmıştır. Toplam kalite yönetimi nedir? FKuruluşlarda topyekün mükemmelleşme temeliyle, sürekli gelişmeyi hedefleyerek Toplam kalite yönetim organizasyonlarında çalışan uygulamaları. İnsan kaynakları politikaları ve toplam kalite yönetimi (tky).. Topla ... Toplam Kalite Yönetimi Nedir? - Industryolog Blog - Kalite Yönetimi ... . İnsan kaynakları politikaları ve toplam kalite yönetimi (tky).. Toplam Kalite Yönetimi (TKY), iç ve dış müşteri beklentilerinin aşılmasını temel olarak alan, çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve takım çalışmasıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini... aşılarak memnun eden kalite kavramı üzerinde durmaktadır. Kaynak: Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Ödüller, Mehmet Kuruşçu, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,2003, İstanbul ss.26-28. Toplam Kalite Yönetiminin Amacı ve Felsefesi Toplam kalite yönetimi organizasyonun ihtiyaçlarını geleneksel yönetim yaklaşımlarından çok farklı bir düşünce şekliyle değerlendirir. Toplam kalite yönetimi ve süreç yönetimi. Tky'nin öncüleri. Fakat TKY' nin temel ilkelerinden biri haline gelmesi ve yaygınlaşması, Deming sayesinde gerçekleşmiştir. Günümüzde Toplam Kalite Yönetimi endüstri ve bilgisayar devriminden sonra üçüncü devrim olarak kabul edilmektedir. TKY' nin Temel İlkeleri. Toplam Kalite yönetimin 5 temel öğesi bulunuyor. Sonraki on yılda Japon şirketlerinin olumlu sonuçları neticesinde Toplam Kalite Yönetimi diğer ülkelere de yayılmaya başladı. �TKY'nin temel stratejileri aşağıdaki gibi sıralanabilir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Son yıllarda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kavramına karşı belirgin bir ilgi gözlenmektedir. TKY kalitenin yönetimi ile değil yönetim sisteminin kalitesi ile uğrasir. Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Uygulanmasında Temel Noktalar. TK anlayışının öncelikle bir temel yönetim anlayışı olduğu kabul edilmeli ve uzun vadeli bir kavram olarak değerlendirilmelidir....