Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839-1922)

Dr. İbrahim Caner Türk

Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839-1922)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2013-10-22
YAZAR Dr. İbrahim Caner Türk
ISBN 9944742979
DOSYA FORMATI 3,43 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Tarih yaşanmış geçmiş üzerine, ilk siyasi kuruluşların ortaya çıkmasından beri yazılmasına rağmen, bir ders olarak XIX. yüzyılda uluslaşma süreci ile müfredatlardaki yerini almış bir disiplindir. Fransız burjuva devrimi ve onu izleyen sanayi devrimi ile bilimsel ve teknik gelişmeler iktisadi ve sosyal gelişimin hızlanmasına yol açtı. Bu gelişmeler tarihin bilim olarak gelişimini tamamlaması sonucunu doğurdu.Bu gelişmelere paralel olarak tarih ilmi aynı zamanda bir eğitim aracı olarak kimlik oluşturma ve devlet ideolojisinin geniş kitlelere benimsetilmesinde daha fazla önem kazandı.Osmanlı Devletinde de Avrupa’ya paralel olarak tarih, Tanzimat’la gelen modernleşme çabalarıyla yerini bulacaktı. Yenilik hareketinin başında bulunanlar memleketin siyasi terbiyesini sağlamak ve ona bir ufuk açmak için tarih disiplinini lüzumlu görmüşlerdi.Osmanlı Devleti’nin son yüzyılı, tarih anlayışları, tarihçiliği ve yazılan tarihler birçok çalışmaya konu olmuşken tarihin eğitim boyutu ihmal edilmiştir.Bu çalışmada evveliyatıyla bu süreçteki “Osmanlı Devleti’nde Tarih Eğitimi” konusu incelenmiştir. Çalışmanın temel kaynaklarını Başbakanlık Osmanlı Arşivin’den elde edilen belgeler, döneme ait tarih ders müfredat programları, ders kitapları, dönem dergilerinden elde edilen makaleler oluşturmaktadır. Bunun yanında değişik kaynak ve araştırma eserlerinden de istifade edilmiştir.Dört Bölümden oluşan eser: 1. Bölüm: Kuruluş Döneminden Tanzimat Dönemine kadar Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1299-1839). 2. Bölüm: Tanzimat Döneminde Tarih Eğitimi (1839-1876). 3. Bölüm: II. Abdülhamit Döneminde Tarih Eğitimi (1876-1908). 4. Bölüm: II. Meşrutiyet Döneminde Tarih Eğitimi (1908-1922), konularından oluşmaktadır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839-1922) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839-1922).

...Eğitimi. Mesut Çapa. %15. Osmanlı Devleti Süreli Yayınlarında Maarif (Eğitim) ... Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839 - 1922) %20 İndirimli İbrahim C ... . İbrahim Caner Türk. Arı Sanat Yayınevi. Geri Satıcı Açıklaması. Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839-1922) / Dr. İbrahim Caner Türk / Arı Sanat Yayınevi. 2. Bölüm: Tanzimat Döneminde Tarih Eğitimi (1839-1876). Mesela bu yazımızda yazar Dr. İbrahim Caner Türk kitapları arasında yer alan Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839-1922) yeni kitabı hakkında merak edilenlerden bahsedeceğiz. ...Kuruluş Döneminden Tanzimat Dönemine kadar Osmanlı Devletinde Tarih Eğitim ... Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1839-1922) - Dr. İbrahim Caner Türk ... . ...Kuruluş Döneminden Tanzimat Dönemine kadar Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1299-1839). 4. Bölüm: II. Meşrutiyet Döneminde Tarih Eğitimi (1908-1922) konularından oluşmaktadır. 21.60 TL. Dört Bölümden oluşan eser: 1. Bölüm: Kuruluş Döneminden Tanzimat Dönemine kadar Osmanlı Devletinde Tarih Eğitimi (1299-1839). İstanbul, 1329, Matbaa-i Âmire. Kitap Osmanlıca Yakın Çağ Tarih Osmanlı Anadolu. Tarih ve Sosyoloji Semineri 28-29 Mayıs 1990, İstanbul. Makale Türkçe....