Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri

Alpha C.Chiang

Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-08-26
YAZAR Alpha C.Chiang
ISBN 9750407307
DOSYA FORMATI 12,72 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bu kitap günümüz iktisat yazınının hakkınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak öğrenilmesi için yazıldı. Ne yazık ki, çok kimse için matematik öğrenme acı ilaç alma gibidir - mutlaka gerekli ama son derece tat­sız bir iş. "Matematik korkusu" olarak da adlandırılan böylesi bir tutumun kökeni -inanı­yoruz ki- büyük ölçüde matematiğin öğrencilere sunulmasında sıklıkla izlenen o uğursuz tavırda yatmaktadır. Kısa ve öz olmanın zarafet olduğu inancıyla, açıklamalar çoğu zaman açıklık sağlamayacak ölçüde kısa tutulmakta ve bu da öğrencilerin kafasını karıştırarak hak etmedikleri bir entelektüel yetersizlik duygusuna yol açmaktadır. Aşırı formal bir sunuş tarzı, sezgisel açıklamalar ve "geçerliliği" konusunda örneklerle desteklenmediğinde mo­tivasyonu ortadan kaldırabilir. İşlenen konularda dengesiz bir ilerleme, belli bazı matema­tiksel konuların gerçekte olduklarından daha zor görünmelerine yol açabilir. Son olarak, alıştırma problemlerinin münhasıran karmaşık ve zor tutulması, arzu edildiği gibi düşün­meyi teşvik etmek yerine öğrencinin kendine güvenini yerle bir edebilir. Kitabın yazarları kitapla ilgili yazdıkları önsözde yukarıda sıralanan olguları dikkate alarak kitabın yazı sürecini şöyle özetlemişler: “Bütün bunları dikkate alarak, korku yaratan özellikleri en aza indirmek için çok ciddi bir gayret sarf ettik. Üstü kapalı açıklamalar yerine, olabildiğince sabırlı açıklamalar verdik. Üs­lubu bilerek resmiyetten uzak ve "okuyucu dostu" olarak seçtik. Rutin olarak, kitabı okurken öğrencilerin kafasında oluşabileceğini düşündüğümüz soruları öngörmeye ve cevaplamaya çalıştık. Matematiğin iktisat için geçerliliğini vurgulamak için öncelikle iktisatçının analitik gereksinimlerinin ilgili matematiksel tekniklerin incelenmesini gerektirdiğini gördükten he­men sonra, bu teknikleri uygun iktisadi modeller ile örneklendirerek sunduk. Yine, matema­tiksel aletler çantasını, temel nitelikteki aletler daha sonra ele alınacak daha ileri aletler için bir atlama taşı hizmetini görecek şekilde çok dikkatlice geliştirilmiş bir program üzerine in­şa ettik. Uygun olan her yerde, grafiksel gösterimlerle cebirsel sonuçlar görsel olarak destek­lendi. Ve alıştırma problemlerini, yeni başlayanları farkında olmaksızın hayal kırıklığına uğ­ratacak ve gözünü korkutacak keskin meydan okumalar olarak değil de kavramalarını kolaylaştıracak ve kendine güvenlerini pekiştirecek alıştırmalar olarak tasarladık.”İçindekiler: Matematiksel İktisadın Doğasıİktisadi Modellerİktisatta Denge ÇözümlemesiDoğrusal Modeller ve Matris CebriDoğrusal Modeller ve Matris Cebiri (Devamı)Karşılaştırmalı Durağanlıklar ve Türev KavramıTürev Alma Kuralları ve Karşılaştırmalı Durağanlıklarda KullanışlarıGenel Fonksiyon Modellerinde Karşılaştırmalı Durağanlık ÇözümlemesiOptimizasyon: Denge Çözümlemesinin Özel Bir ÇeşidiÜstel ve Logaritmik FonksiyonlarıBirden Çok Seçim Değişkeni DurumuEşitlik Kısıtlamaları Altında Optimizasyonİleri Optimizasyon Konularıİktisadi Dinamiklik ve İntegral KalkülüsüSürekli Zaman: Birinci-Mertebe Türevsel DenklemlerYüksek Mertebe Türevsel DenklemlerKesikli Zaman: Birinci-Mertebe Fark DenklemleriYüksek Mertebeden Fark DenklemleriEşanlı Türevsel Denklemler ve Fark DenklemleriOptimal Kontrol Teorisi

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri.

...ından kapsamlı olarak öğrenilmesi için yazıldı ... Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri 4. Basımdan... | Punto Kitap ... . Matematiksel iktisadın temel yöntemleri (1 ve 2. cilt takım). Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri 1. Cilt. 75.60 TL. Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri - Bu kitap günümüz iktisat yazınının hakkınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören... ...gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak öğrenilmesi için yazıldı. sonra, bu teknikleri uygun iktisadi modeller ile ö ... Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri... - Pdf Kitap İndir Download ... . sonra, bu teknikleri uygun iktisadi modeller ile örneklendirerek sunduk. 92.81 TL. Bu kitap günümüz iktisat yazınının hakkınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak... 94.05 TL. Bu kitap günümüz iktisat yazınının hakkınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak... ...kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak öğrenilmesi için yazıldı. Matematiksel İktisadın Doğası. İktisadi Modeller. Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri Bu kitap günümüz iktisat yazınının hakınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından... ...günümüz iktisat yazınının hakkınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak öğrenilmesi için yazıldı. 99 TL. Bu kitap günümüz iktisat yazınının hakkınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak... 99 TL. Bu kitap günümüz iktisat yazınının hakkınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak... ...günümüz iktisat yazınının hakkınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak öğrenilmesi için yazıldı. Bu kitap günümüz iktisat yazınının hakkınca anlaşılması için kaçınılmaz hale gelen temel matematiksel yöntemleri, iktisat öğrenimi gören öğrenciler tarafından kapsamlı olarak öğren...