Geçmişten Günümüze Van Aşıklık Geleneği

Dr. Abdulselam Arvas

Geçmişten Günümüze Van Aşıklık Geleneği
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-01-01
YAZAR Dr. Abdulselam Arvas
ISBN 6056229909
DOSYA FORMATI 3,43 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Milletlerin; geçmişine, kültürüne, değerlerine sahip çıktığı ve bu hususta önemli adımlar attığı bir dönemde Türk halklarının da boşa vakit harcamaması gerekmektedir. Bundan dolayı da daha önce gerek Orta Asya gerek Anadolu sahalarında aşıklık ve muadili gelenekler üzerine yapılan çalışmalara bir yenisinin eklenmesi gerektiği düşüncesiyle bu eser hazırlanmıştır. Bu eserde, okuyucu sadece Vanlı aşıklar ile Van aşıklık geleneğine yönelik bilgiler bulmayacaktır. Araştırmada, aşık olmanın temel gereklerinden biri olan irticalen deyiş söyleme yani doğaçlama sanatına yönelik bilgiler de verilmiştir.Ancak, söz konusu bilgiler verilirken doğaçlama sanatının sadece Türk halklarındaki geçmişi değil, aynı zamanda bu sanatın diğer dünya halklarındaki görünüşüne de göz atılmıştır. Tıpkı Türklerdeki gibi Arap, Yunan, Fransız, Alman, Rus, Ermeni vb. gibi milletlerde de bu sanat ve bu sanatın temsilcileri bulunmuştur. İşte bu bilgiler verildikten sonra geçmişten bugüne değin doğaçlama sanatını icra eden Türk halklarının halk şairlerinden bahsedilerek, söz, temel konu olan Van aşıklık geleneğine getirilmiş ve bu geleneğin Van’daki dünü, bugünü ve bugünkü temsilcilerinin eserleri üzerinde durulmuştur. Amaç, Anadolu sahası aşık kültürünün bütünlüğüne katkı sağlamaktır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Geçmişten Günümüze Van Aşıklık Geleneği i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Geçmişten Günümüze Van Aşıklık Geleneği.

...zun süren bir çıraklık eğitiminden sonra âşık olunur ... Âşıklık Geleneği ... . Bade içmede âşık, rüyasında bir pir görür ve elinden bade içer. Aşıklık geleneğinin oluşmasında ve bu gelenek içinde yetişen aşıkların şekillenmesinde geçmişten günümüze kalan tarihi ve kültürel mirasın önemli bir rolü vardır. Geçmişten Günümüze Ortaoyunu Geleneği. 4. fiyat. Erzurum Aşıklık Geleneği. 17. Tebriz Aşıklık Geleneği ve Tebrizli Aşık Ali (Al ... Âşıklık Geleneklerini Şu Şekilde Sıralamak Mümkündür ... . 17. Tebriz Aşıklık Geleneği ve Tebrizli Aşık Ali (Ali Feyzullahi Vahid). Âşıklık geleneğinin oluşmasında ve bu gelenek içinde yetişen aşıkların şekillenmesinde geçmişten günümüze kalan tarihi ve kültürel mirasın önemli bir rolü vardır. Aşıklık Geleneği. Konuyu açan dderya. Âşık repertuarı, geçmişten günümüze anonim bir şekilde aktarılan aynı biçimsel özellikleri taşıyan âşıklık edebiyatının şiir, söyleyiş ve icra tarzlarıdır. Kökeni Orta Asya Türk kültüründe kopuz eşliğinde şiir söyleyen ozanlara dayandırılan Âşıklık geleneği, 15. Türkmen âşıklar, âşıklık geleneğini geçmişten günümüze taşıyanlardır. Âşıklık geleneği, kökü eskilere dayanan bir gelenektir. Burada isim vermeyeceğim ama âşıklık geleneği halkın bildiği ve dinlemek zorunda kaldığı birkaç şairden ibaret olmadığını belirtmek isterim. Âşıklık geleneği içerisinde güçlü bir yere sahip olan usta-çırak ilişkisi, geçmişten günümüze kadar yaşamış olan âşıklar arasında bilgi, görgü ve tecrübe iletimini sağlayan bir köprü vazifesi görmektedir. Bu nedenle Orta Asya' dan günümüze değişen ve gelişen bir edebiyatları olmuştur. Aşıklık geleneği, kültür varlığının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır....