Mevlana ve İslam

Dr. Safi Arpaguş

Mevlana ve İslam
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2007-03-01
YAZAR Dr. Safi Arpaguş
ISBN 9944506618
DOSYA FORMATI 4,46 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Mevlânâ Celâleddin Rûmî, XIII. yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir mürşid-i kâmildir. Onun asırlardır süregelen tesir ve etkileri tüm dünyânın dikkatini çekmektedir. Onun anlayışıyla İslâm’ı tanıyan farklı dinlere mensup kimseler müslümanlığı tercîh etmekte, müslümanlar ise engin sevgi, aşk, hoşgörü ve samîmîyet dolu bir dînî yaşantı için onun eserlerini ve düşüncelerini anlamaya çalışmaktadırlar. Bu îtibarla Mevlânâ’nın dîni anlatım metodunun modern dünyada yanlış ve olduğundan farklı algılanma problemi yaşayan İslâm inancına sâhip fert ve toplumlar için önemli bilgiler ve metodlar sunabileceğini düşündük. İnanç esaslarının, ibâdet, âyin ve merâsimlerin mânâ, şekil ve sunuluşları, bu inanç ve amelle birlikte tasavvufî ahlâkın fert ve toplum eğitimine tesir ve katkılarını ortaya koymayı hedefledik. Bu amaçla Mevlânâ’nın eserlerini ele alarak geniş bir taramadan geçirdik ve onun anlayış ve metodlarını anlamaya ve günümüze aktarmaya çalıştık.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Mevlana ve İslam i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Mevlana ve İslam.

...yı da doğru bir şekilde anlayamamıştır… Mevlânâ, islâm ve toplum ... İslam ve Mavlana : İslamda Mevlana İkinci Bölüm ... . Aslında konu oldukça geniş ve bu konuda çok uzun şeyler yazılıp söylenebilir. Ancak o, İslâm"a sûfî bakış açısıyla bakar ve onu bu bakış açısıyla anlar. Mevlana diye meşhur olmuştur. Mevlana, efendimiz demektir. 1207 yılında Belh şehrinde doğdu, 1273 yılında Konya'da vefat etti. İbadete, İslam dininin yasak ettiği çirkin şeyler karıştırmışlardır. İman Esasları İslam Fıkıh Metafizik Yaratılış İnsan Muhtelif. ka ... Mevlana ve İslam Safi Arpaguş ... . İman Esasları İslam Fıkıh Metafizik Yaratılış İnsan Muhtelif. kategori içeriği. Mevlânâ, şeyhi Seyyid Burhâneddin'in vefatından beş yıl sonra Konya'da Şems-i Tebrîzî ile karşılaştı. Mevlana ve Eserleri. Türkçe, Arapça, Farsça, Halk Rumcası, Eski Yunanca dillerini öğrenmiştir. İslam dinî ile birlikte diğer dinleri incelemiş, tarihten, tıp ilmine kadar pek çok bilgi eğitimini önce... Mana Padişahı Mevlana'ya göre akıl ve ilim, gayb aleminin gerçeklerini kavramada yetersizdir. "Din , nasihattir." Ve "İslam, güzel ahlak dinidir." hadislerinden yola çıkarak eserlerini birer öğütler... Mevlana Muhammed Celaleddin-i Belhi K...