Risk Yönetimi

Dr. K. Evren Bolgun

Risk Yönetimi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2009-03-01
YAZAR Dr. K. Evren Bolgun
ISBN 6059248150
DOSYA FORMATI 6,87 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Türkiye’de 2001 krizinin ardından 50 Milyar A.B.D. dolarına ulaşan maliyet ile birlikte, öncelikle bankacılık sektöründe temel bir standart gelen “Risk Yönetimi” felsefesi, özünde finansal profesyoneller açısından bir tür zorunluluk olarak görülmekle beraber bireyler bazında, kültürel bir değişimi ifade ettiğinde ancak tam anlamıyla başarılı olabilecektir. A.B.D.’de başlayarak Dünya’ya yayılan Küresel Kredi Krizi zarar miktarının 3 Trilyon Dolara ulaşmasının beklendiği gözönüne alındığında, risk iştahının kontrol edilmesinde başarı sağlanmasının oldukça zor olduğu ifade edilebilir. Türk finans sektörü bilançoları içerisinde bulunmayan toksik kredi türevleri, finansal iflasların yaşandığı küresel piyasa koşullarında Türk Bankacılık Sektörünün döviz talebinin sürekliliği ve artan risk primi nedeni ile finansman maliyetlerini etkilemiştir. Belirlenen riskler, doğru yönetilmediğinde kurumların yıllık faaliyet kazançlarının çok kısa bir süre içerisinde kaybetmelerine neden olabilmektedir.3. Baskı ile güncellenen kitap içerisinde risk yönetimi konularına cevaplar aranarak aşağıda ifade edilen çalışmalar yapılmıştır:• Kredi Krizinin Ardından Basel II’nin Yetersizliği ve Türk Finans Sistemine Etkileri• Piyasa, Kredi, Operasyonel Risklerinin Ölçülmesi ve Yönetimi• Riske Maruz Değer Nasıl Hesaplanmaktadır?• Aktif/Pasif Yönetimi Teknikleri Nelerdir?• Kurumsal Risk Yönetimi Entegrasyonu Şirketlere Ne Tür Stratejik Fayda Sağlamaktadır?• Etkin Sermaye Yönetiminde Risk Yönetiminin Önemi• Risk Yönetiminde Karşılaşılan Problemler ve Geliştirilen Çözüm Önerileri• En Güncel Detayları ile Gerçekleşen Küresel Finansal İflaslardan Alınacak Dersler• Risklerin Ölçülmesi ve Yönetimi ile Yöneticiler, Hisse Sahipleri, Düzenleyici Kurullar Arasındaki İlişkilerin Koordinasyonu• Finansal Risk’ten Korunma (Hedging) Teknikleri• Kredi Riski Ölçüm, Yönetim Teknikleri ve Uluslararası Yazılım Özellikleri• Operasyonel Risk Göstergeleri ve Sigorta ile Risk Transferi• Entegre Risk Yönetimi Sistemi• Ekonomik Sermaye, Limit Sistemleri, RAROC ile Performans Değerlemesi• Reel Sektör Açısından Kurumsal Risk Yönetimi Proje Uygulaması• Sermaye Piyasasında Risk Yönetimi• Yatırım Fonlarında Risk, Getiri Bazlı Derecelendirme• Finansal Modelleme & Risk Yönetimi Tabanlı Excel Çalışmaları• Risk Yönetimi Alanında En Yeni, En Detaylı Uluslararası ve Yerel Örnekler• 1000’e Yakın Güncel Kaynak Taraması ve 300’e Yaklaşan Kaynak Kullanımı

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Risk Yönetimi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Risk Yönetimi.

...a vardır. Kurumsal yönetim iç denetim, risk yönetimi ve bağımsız denetim üzerine inşa edilmektedir ... Tiryaki - Risk Yönetimi ... . Kurumsal risk yönetimi risk sınıflandırması işletmelerin karşılaşabileceği tüm riskleri kapsamaktadır. Bu kapsamda projelerimizde mühendislik tabanlı ve sahada ispatlanmış araçlar ile pratik, rasyonel ve bütünsel risk yönetimi çözümleri sunmaktayız. Risk Yönetimi. Tiryaki, Türkiye'nin konusunda en kurumsal aile şirketi olarak, çalışmalarını kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde çalışan Yönetim Kurulu ile etkin bir şekilde sürdürür. Risk yönetimi, forex piyasasında önemli bir olgudur. Çünkü riskler, hem yatırımcı hem de aracı ... Risk Yönetimi - Vikipedi ... . Risk yönetimi, forex piyasasında önemli bir olgudur. Çünkü riskler, hem yatırımcı hem de aracı kurum kaynaklıdır. Forex piyasasında, özellikle kaldıraçlı işlemlerde risk yönetimi yapmalısınız....