Halk Hikayeleri

Afet Ilgaz

Halk Hikayeleri
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2011-06-06
YAZAR Afet Ilgaz
ISBN 9753557498
DOSYA FORMATI 4,94 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Halk Hikâyeleri, 70'li yılların Türkiyesi'nde kadın ve erkekler arasındaki ilişkinin tutumsal ve toplumsal açıdan ortaya koyma amaçlı kaleme alınmış bir dizi öyküden oluşmaktadır. Dönemin siyasî, sosyolojik ve kültürel dokusunu alabildiğince yansıtan bu öyküler, o günlerde muhtelif dergi ve gazetelerde neşredilmiş ve akabinde de bir kitap halinde yayınlanmıştı. Şu günlerde yaşadığımız hızlı değişim ve toplumsal dönüşüm ortamı, sadece sanatsal bakımdan değil, tarihsel gelişme bakımından da eserin yeni baskısını zaruri hale getirdi. İnsanların birbirlerine bakışları, algıları, yaklaşımları, hitap biçimleri, değer yargıları... gibi, hayatımıza ciddi etki eden hususları, Türk öykücülüğünün artık "marka" olmuş bir isminin gözüyle okumak, kitaba ayrı bir değer katmakta.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Halk Hikayeleri i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Halk Hikayeleri.

...yelerinde olağanüstü unsurlar azalmış, kişiler ve olaylar doğal boyutlarına gelmiştir ... Halk Hikayesi Ne Demektir? Hakkında Bilgi ... . Halk hikâyeleri ilahi bakış açısı ile oluşturulur. Yani hikâyelerin anlatıcısı her şeyi bilmektedir. Halk hikayelerinde anlatılan ilişkiler, toplum içi olup, fertler ve tabakalar arasında cereyan eder. Halk hikayeleri, Boratav'a göre destandan romana geçiştir. Hikayeler masallara göre oldukça uzundur. HALK HİKÂYELERİ. Ünite 1. Hikâye kelimesi ilk defa 9. yüzyılda al-Cahiz tarafından k ... Halk Hikâyeleri - Tyt Türçe - Ayt Edebiyat ( Yks ) / Soner Hoca ... . HALK HİKÂYELERİ. Ünite 1. Hikâye kelimesi ilk defa 9. yüzyılda al-Cahiz tarafından kullanılmıştır. Hikâye anlatma ve dinleme geleneği Türklerde ilk dönem törenlerde karşımıza çıkar. XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler. Anlatmaya Bağlı Edebi M...