657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu / Açıklamalı ve İçtihatlı (2 Cilt)

Erdoğan Dedeoğlu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu / Açıklamalı ve İçtihatlı (2 Cilt)
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2011-06-01
YAZAR Erdoğan Dedeoğlu
ISBN 6055412319
DOSYA FORMATI 3,31 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Kitabın dizgi aşamasında 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun birçok maddesinde önemli değişiklikler yapılmış, birçok maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun üzerine Kitap yeniden gözden geçirilmiş ve 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler Kitaba ilave edilmiştir. Kitapta Devlet Memurları Kanunu madde madde incelenmiş, önce her madde ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmış daha sonra sırayla her madde ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğler ile yargı kararlarına yer verilmiştir. Devlet Memurları Kanunu ile ilgili temel bilgileri, ilgili mevzuatı ve yargı kararlarını bir bütün halinde okuyucuların hizmetine sunmayı amaçladığımız kitabımızda yaptığımız açıklamalar kuşkusuz kişisel görüşlerimiz olup herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Yapılacak olumlu eleştiri ve katkılarla kitabın daha yararlı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Okuyuculara faydalı olabilmek en büyük dileğimizdir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu / Açıklamalı ve İçtihatlı (2 Cilt) i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu / Açıklamalı ve İçtihatlı (2 Cilt).

...U 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Ebat: px ... Açıklamalı ve İçtihatlı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ... . Şu sayfadan göstermeyi başlat: Download "AÇIKLAMALI DEVLET MEMURLARI KANUNU". Erdoğan Dedeoğlu. Anayasamızda Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle... Madde 23 - Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler. İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 18/7/2012 tarih ... Açıklamalı ve İçtihatlı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (2 Cilt)... ... . İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile. Kitabın dizgi aşamasında 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun birçok maddesinde önemli değişiklikler yapılmış birçok maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 657 sayılı devlet memurları KANUNU1. kanunla düzenlenir" şeklindeki Anayasal hüküm (m. 128/2) uyarınca 23.0...