Namık Kemal

Erdoğan Coşkun

Namık Kemal
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH
YAZAR Erdoğan Coşkun
ISBN
DOSYA FORMATI 8,84 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Toker Yayınlarının Milli Eğitim Hizmeti:Bu dizi Toker Yayınları'nın bir kültür hizmetidir. Öğretmenlerin, öğrencilerine güvenle tavsiye edebilecekleri kitaplardan oluşmaktadır. Kitapların özelliği, Türk şair ve ediplerinin hayatlarını, edebî kişiliklerini, eserlerini ve eserlerinden seçme örnekleri, açıklamaları ile birlikte en sade bir dille anlatmasıdır. Eserler Milli Eğitimce tavsiyelidir. Tavsiye kararları, 1825, 1826 ve 1887 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayınlanmıştır.Dizide Yayınlanmış Olan Eserler:1- Mehmet Akif2- Yunus Emre3- Mevlânâ4- Süleyman Çelebi/Mevlit5- Dede Korkut6- Türk Destanları7- Fuzulî8- Karacaoğlan9- Ömer Seyfettin10- Mehmet Emin Yurdakul11- Ziya Gökalp12- Hüseyin Rahmi13- Dadaloğlu14- Nedim15- Türk Tiyatrosu16- Abdülhak Hamid17- Halit Ziya Uşaklıgil18- Muallim Naci19- Sait Faik20- Türk Halk Şiiri Antolojisi21- Ahmet Haşim22- Kemalettin Kamu23- Halide Edip Adıvar24- Cenap Şahabettin25- Köroğlu26- Tanzimat Edebiyatı Antolojisi27- Beş Hececiler28- Remzi Oğuz Arık29- Servet-i Fünun Antolojisi30- Mehmet Rauf31- Türk Romanları/özetler32- Nihat Atsız33- Reşat Nuri Güntekin34- Cahit Sıtkı Tarancı35- Faruk Nafiz Çamlıbel36- Arif Nihat Asya37- Namık Kemal38- Yusuf Has Hacip/Kutadgu Bilig39- Yeni Türk Edebiyatı40- Necip Fazıl Kısakürek41- Kaşgârlı Mahmud Divan-ı Lûgat-it Türk42- Peyami Safa43- İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı44- Yahya Kemal Beyatlı45- Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet/Edip Ahmet ve Atabet-ül Hakayık46- Çağatay Edebiyatı ve Ali Şir Nevaî47- Aşık Veysel48- Aşık Hasan Dede49- Ahmet Hamdi Tanpınar50- Ahmet Vefik Paşa51- Şinasi52- Refik Halit Karay53- Pir Sultan Abdal

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Namık Kemal i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Namık Kemal.

... Ali Ekrem, Namık Kemal, s. 8-9). Ali Ekrem, Namık Kemal, s ... Namık Kemal ... . 17; Kuntay, I, 80). Abdüllatif Paşa 1856 Eylülünün başında azledilir (Cerîde-i Havâdis, nr. Namık Kemal'in zorunlu olarak sürekli gezgin hayatı eğitim, kültür ve sanat hayatı açısından şekil verici olmuştur. Şinasi, Tasvir-i Efkar gazetesini Namık Kemal'e bırakarak 1865 yılında Fransa'ya gitti. Türk aydın, şair ve yazar olan Namık Kemal, 21 Aralık 1840 tarihinde, Tekirdağ'da dünyaya geldi. Annesini küçük yaşta kaybeden Namık Kemal, babası ve ... Edebiyat Okulu: Namık Kemal ... . Annesini küçük yaşta kaybeden Namık Kemal, babası ve dedesi tarafından büyütüldü. Namık Kemal : Tanzimat edebiyatının meşhur gazeteci, siyâsetçi, şâir ve yazarı. 21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğdu. 1889'da mutasarrıflık yaptığı Sakız Adasında öldü. Namık Kemal, dedesinin Kars'a mutasarrıf olarak atanması sebebiyle 1,5 yıl burada yaşadı. Namık Kemal, dedesinin Sofya vilayetine kaymakam olması üzerine 1855 yılında Bulgarsitan'a geldi. NAMIK KEMAL (1840-1888). Şair, yazar ve gazeteci kimliğiyle ön plana çıkan Namık Kemal, 21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da dünyaya gelir. Çocukluk yılları annesinin babası olan Abdüllatif Paşa'nın yanında... Asıl adı Mehmed Kemal'dir. "Namık", dönemin şairlerinden Eşref Paşa'nın, şiirlerinde kullanması için ona verdiği mahlastır. Bazı şiirlerinde Namık, bazılarında Kemal mahlasını kullandı. Asıl adı Mehmed K...