Batı’nın Doğu’su

Yüksel Kanar

Batı’nın Doğu’su
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-11-03
YAZAR Yüksel Kanar
ISBN 6055222406
DOSYA FORMATI 7,91 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Batı’nın yegâne uygarlığı, bugünkü bildiğimiz uygarlıktır. Bunun dışında, tarih boyunca herhangi bir uygarlık geliştirememiştir. İncelendiğinde, Batı olarak kabul edilen coğrafyada, yani kuzey yarımkürenin kırkıncı enleminin üstünde herhangi bir uygarlığın kurulduğuna tanık olmuyoruz. Tarihçiler bu bölgeyi “barbar”ların yurdu olarak tanımlarlar. Çok ilginçtir ki, Avrupa, dünyanın gelişme çizgisini sürekli olarak bu barbarlık çizgisine çekerek engellemeye çalışmış, kendisi ortaya bir şey koyamadığı gibi, başkalarının koyduğu uygarlık değerlerini kabul etmeye yanaşmamış ve hele hele onları alma yeteneğini asla gösterememiştir. Bu bakımdan Avrupa’da, ortak insanî değerlerin de özümsendiği evrensel kabule dayalı bir gelişme ortaya çıkmamıştır. Avrupa uygarlığının özünü, kendi barbar kimliğini zor kullanarak dayatması olarak tanımlayabiliriz. Bu uygarlığa girmek mümkün değildir; hem daha üstün uygarlıkların sahipleri açısından, hem de Batı’nın kendi dışındakileri buna sokmak istememeleri açısından. O, başkalarını kendi uygarlığına dâhil etmek için değil, kayıtsız şartsız ona itaat etmek için çağırır ve bunun için, genellikle kaba güç başta olmak üzere her türlü aracı kullanır.Kitabımızın alt başlığı olan “Avrupa barbarlığının küreselleşmesi”, onun bu özelliğinin vurgulanmasını ifâde eder. Batılı düşüncelerin bütün dünya çapında yaygınlaşması ve neredeyse tüm etkili çevrelerde sorgusuz kabul görmesi, gerçekte kitapta ayrıntılı olarak vurguladığımız Avrupa barbarlığının kendini zora ve aldatmaya dayalı biçimde küreselleşmesi yüzündendir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Batı’nın Doğu’su i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Batı’nın Doğu’su.

...n doğumu. Bir delikanlı âşık olduğu kuzeniyle kasabalarını doğu ve batı olarak ikiye ayıran nehirdeki batık kilisede buluşuyor ... Doğu Kültürü-Batı Kültürü | Doğu ve Batı Kültürleri Arasındaki... ... . Yaşlı bir adam, hasta karısının sevgilisinin altmış yıl önce yazdığı mektupları buluyor. —Roma, Batı'nın kesin zaferi midir? Bu bağlamda Doğu-Batı Çatışma tarihi nerelere kadar götürülebilir? —Doğu-Batı ayrımı coğrafi anlamda bir karşılık bulur mu? Reklam kabul edilmez. Doğu Batı Yayınları Yüksel Cad. Muhafazakârlık hakkında görüş birliği bulunan az sayıdaki konudan biri, muhafazakârlığın ... Doğunun Ve Batının Anlam Atlası | İktibas Çizgisi ... . Doğu Batı Yayınları Yüksel Cad. Muhafazakârlık hakkında görüş birliği bulunan az sayıdaki konudan biri, muhafazakârlığın doğuşu hikâyesidir. Ünlü dünya haritasını çizen Batı'nın son 300 yıl içinde Doğuluların üzerine giydirdiği 'deli gömleği'ne göz atalım. Doğulu, milattan önceden sanayi devrimine dek üstündü dünyada. 24.05 TL. Bu uygarlığa girmek mümkün değildir; hem daha üstün uygarlıkların sahipleri açısından hem de Batı'nın kendi dışındakileri buna sokmak istememeleri açısından. 20.54 TL. Bir delikanlı âşık olduğu kuzeniyle kasabalarını doğu ve batı olarak ikiye ayıran nehirdeki batık kilisede buluşuyor. Yaşlı bir adam hasta karısının sevgilisinin altmış yıl önce yazdığı mektupları... Bulgar yazar Miroslav Penkov'un Balkan insanını kimi zaman komik kimi zaman hüzünlü öykülerle anlattığı "Batının Doğusu" Yüz Kitap tarafından dilimize kazandırıldı. Vahdetleri kavrayan her fantezi kabiliyeti yalnız onda vardır.'' Peyami Safa doğu-batı üzerine yaptığı sentezlerde Batı'yı eleştirmiş , Doğu'yu ön plana çıkararak eserlerinde işlemiştir. Doğu batı bilim sanat derneği 2019-2020 eğitim programları. İLSEM KONFERANSLARI İslam Medeniyetinin İhyası. İslam iktisadı islam iktisadı temel eğitim programı. Sanat teşekkür eder. Doğu Batı'nın birbirinden güzel posterlerden oluşan koleksiyonu, temaya göre kategorize edilmiştir. Doğu Batı Posterleri ile sanatı evinize getirin. Batı'nın Doğu'su yorumları ve incelemeleri, kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Batı'nın Doğu'su kitabına benzeyen kitaplar. Adı: Batı'nın Doğu'su. Tarihsel bağlamında daha doğru bir ifade ile Doğu dünyasına tasallut eden Batı'nın doğum yeri olması bağlamında Batı Merkezciliği, 'Avrupa merkezciliğidir.' Johann Wolfgang von Goethe. *Batı-Doğu Divanı*, Goethe'nin, hazırlıklarına 1814'de İranlı şair H...