Alman Siyasal Sistemi ve Devlet Erklerinin İç İçeliğiDevlet-Toplum-Hukuk-Kurumlar

İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Alman Siyasal Sistemi ve Devlet Erklerinin İç İçeliğiDevlet-Toplum-Hukuk-Kurumlar
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-04-12
YAZAR İhsan Yılmaz Bayraktarlı
ISBN 6059293655
DOSYA FORMATI 7,5 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bu çalışma, kitabın daha önceki baskılarının gözden geçirilmiş ve kapsamlı olarak geliştirilmiş halidir. Kitaba yeni bölümler eklenmiş, mevcut bölümlere ilişkin açıklamalar genişletilmiş ve Alman siyasal sisteminde yapılan son değişikliklere yer verilmiştir. Kitabın isminde de değişiklik yapılmıştır.Çalışma, Alman siyasal sistemini konu ettiğinden, okuyucuya kolaylık sağlama amacına yönelik olarak ve bir yeniliğe de öncülük etmek adına, İçindekiler ve metin içi başlıkları Almanca karşılıkları ile beraber verilmiştir. Okuyucuya kullanım kolaylığı ve ilgili konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla kitap, Türkçe ve Almanca olmak üzere, iki dilde hazırlanmış renkli 29 çizelge ile desteklenmiştir. Gerek konu başlıkları gerekse çizelgelerde kullanılan Türkçe kavramlar, Almanca’dan birebir çevrilmemiş; Alman literatüründeki kavramların Türkçe’deki en uygun karşılıkları tercih edilmiştir.Devletler, demokratik anayasalarıyla iyi ve adaletli bir yönetim düzenini hedefler. Alman Devleti de anayasasının 20. maddesinin 2. ve 3. paragraflarında “İktidar gücünü Alman halkı adına birbirinden bağımsız olan yasama, yürütme ve yargı organları aracılığı ile yürütür” kuralını benimsemiştir. Devletin bu organları doğal olarak beraber çalışmak durumundadırlar. İşte bu çalışma, yargı ve siyaset kurumlarının iç içe girmiş kaçınılmaz yakın ilişkilerini incelemektedir. Devlet erkleri arasında var olan çatışma noktalarının, yetki dağılımında çoğu zaman yetki sınırlarının yakın veya iç içe geçmiş olmasındankaynaklandığı görülür. Devlet organlarının yetkilerinin anayasa ile belirlenmesi ve sınırlandırılması iktidar gücünün keyfi kullanılmaması için konulmuş önemli bir engeldir. Ancak bu düzenleme, devlet erklerinin zorunlu olarak ortak çalışması zorunluğundan doğan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Örneğin, yargının siyasal kurumlardan tamamen bağımsız, kendi iç işleyişinde de özerk olması hep tartışılır. Fakat halkın devlete olan güveninin tecelli edeceği yegâne kurum olan yargının demokratikleştirilmesi çok konuşulmasına rağmen, bu konuda ciddi değişiklikler getirecek adımların atılmadığı görülmektedir.Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında var olan gerilim, erklerayrılığı fikrinden daha eskiye dayanmaktadır. Kanunları yorumlamakonusu Roma Hukuku’nun da tartışma konusuydu. Hatta tartışmalar o derece ileri seviyede yapıldı ki İmparator Justinianus M.S. 553 yıllarında kanunları yorumlamayı yasak etmişti (Hirsch 2002, V). Bugün de aynı tartışmalar söz konusudur. Yapılan tartışmalara bir yanıt olarak Alman Anayasa Mahkemesinin ilk hâkimlerinden Willi Geiger, tarafları şu şekilde ikaz etmektedir: “Bir mahkemenin, hatta anayasa mahkemesinin görevi anlaşmazlıklar konusunda bir karar vermektir. Mahkemenin görevi bilimsel çalışmalar yapmak değildir.” (Geiger 1980,5).

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Alman Siyasal Sistemi ve Devlet Erklerinin İç İçeliğiDevlet-Toplum-Hukuk-Kurumlar i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Alman Siyasal Sistemi ve Devlet Erklerinin İç İçeliğiDevlet-Toplum-Hukuk-Kurumlar.

... sistemi gibi can alıcı kurunlar hakkındaki fikir, düşünce, yorum ve tutumlarda da kendini göstermektedir ... Hukuk Devletinde Meşruiyet Sorunu | HukukPolitik ... . Erklerin Ayırımı Hukuk devleti için, erklerin ayırımı ilkesinin uygulanması, yani yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrılması gerekir. ...ilişkin açıklamalar genişletilmiş ve Alman siyasal sisteminde yapılan son değişikliklere yer verilm. İşte bu çalışma yargı ve siyaset kurumlarının iç içe girmiş kaçınılmaz yakın ilişkilerini incelemektedir. Hukuk ve demokrasi iç içedir. Hukukun bulunmadığı yerde, demokrasi yoktur. Bu hukuk devleti, anayasal dev ... Alman siyasal sistemi ve devlet erklerinin iç içeliği : devlet, toplum... ... . Hukuk ve demokrasi iç içedir. Hukukun bulunmadığı yerde, demokrasi yoktur. Bu hukuk devleti, anayasal devlet, demokrasi kavramları ve uygulamaları ile açıklanabilmiştir. 40.50 TL. Alman Siyasal Sistemi ve Devlet Erklerinin İç İçeliği. Devlet • Toplum • Hukuk • Kurumlar. Das politische System Deutschlands und seine engverzahnte Staatsgewalt. Kitaba yeni bölümler eklenmiş mevcut bölümlere ilişkin açıklamalar genişletilmiş ve Alman siyasal sisteminde yapılan son değişikliklere yer verilmiştir. Kitabın isminde de değişiklik yapılmıştır. Hukuk, belli bir davranış için insana, ancak adalet adına buyurabilir ve onu bu davranışa zorlayabilir. Hukuk devleti, hukuku olan devlet demek olmayıp, hukukun egemen olduğu devlet demektir. Onkoloji Kütüphanesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Su Ürünleri Fakültesi Kütüphanesi Teknik Bilimler M.Y.O. Kütüphanesi Türkiyat Araştırmaları Ens. Kütüp. Devlet • Toplum • Hukuk • Kurumlar. Das politische System Deutschlands und seine engverzahnte Staatsgewalt. 6.1.2. siyasal sistemin bir bileşeni olarak sivil. Toplum kuruluşları. Alman Siyasal Sistemi ve Devlet Erklerinin İç İçeliği Devlet Toplum Hukuk Kurumlar. Yazar. Almanya, yargı sistemi olarak Kara Avrupası sistemini uygulanmaktadır. Federal devlet ve federe devletler düzeyinde yargı organlarına sahip bir hukuk devletidir. Millî egemenliğin millet iradesiyle tesisi demokra- tik hukuk devleti anlayışıyla mümkündür. Bu gücün esas unsuru siyasal iktidarlardır. Devlet gücünün somut- laşmış biçimi siyasal nitelikteki bir iktidardır. ...sınırları içindeki tüm birey, grup ve kurumlar üzerinde bir güce, yaptırıma sahiptir. İç egemenliğin iki ana bileşeni vardır: Hukukî egemenlik ve siyasal egemenlik. Devlet ve Siyasal Sistemler. Toplumlar modern devlet ve sonrasında ulus devlet tarzında idari ve politik örgütler olarak inşa edildi. Siyasal sistem ya da rejim, idare eden ile idare edilenler arasındaki ilişkiyi açıklar. ...mutlakıyetçi rejimlerin hukuk ve devlet felsefesinin kaynağı olarak gündemde yer almıştır. de, devlettin doğuşu konus...