İbn Arabi'nin Mürşidi Ebu Medyen El-Mağribi

Hamide Ulupınar

İbn Arabi'nin Mürşidi Ebu Medyen El-Mağribi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2014-01-04
YAZAR Hamide Ulupınar
ISBN 6054810093
DOSYA FORMATI 9,91 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Kuzey Afrika tasavvufunun şekillenmesinde ve gelişim seyri içerisinde en etkili ismi olarak kabul edilenEbûMedyen VI/XII. yüzyılda yaşamış ve içinde bulunduğu toplumun hem mânâ dünyasını aydınlatmış hem de sosyal sorunlarda topluma rehberlik etmiştir. Onun tasavvufî düşüncesi yaşadığı coğrafyayla sınırlı kalmamış, başta İbn Arabî olmak üzere, halîfeleri/müritleri vasıtasıyla dünyanın pek çok yerinde insanlara ışık olmuş ve olmaya da devam edeceği kanaatindeyiz.Buna karşılık üzülerek söylemeliyiz ki İbn Arabî üzerinde sayısız çalışmalar yapılmasına rağmen onun “şeyhim” dediği, kendisine olan hürmetini ve bağlılığını her fırsatta dile getirdiği EbûMedyen hakkında etraflı çalışmalar bulunmamaktadır. İşte bu eser gerek bu alandaki çalışmaların azlığı sebebiyle,gerekse“Batının şeyhi”, Kuzey Afrika tarîkatlerininser-halkası kabul edilen EbûMedyen’i tanımanın ve anlamanın önemi üzerine kaleme alınmıştır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz İbn Arabi'nin Mürşidi Ebu Medyen El-Mağribi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap İbn Arabi'nin Mürşidi Ebu Medyen El-Mağribi.

...î’nin Mürşidi -Ebu Medyen el-Mağribi- ... İbn Arabi'nin Mürşidi Ebu Medyen El Mağribi - 9786054810093 ... . Zeynep Nurseli Güleç. Kuzey Afrika'nın irşâd kutbu… Şeyhu'ş-Şuyuh, Sultânü'l-Vârisin, Kudvetü's-Sâlikin Ebu Medyen El Mağribi… İbnü'l-Arabî, Ebû Medyen'in âmâ fakat kalp gözü açık bir oğlu olduğunu belirtir (el-Fütûhât, III, 349). Abdülvehhâb b. Mansûr, Aʿlâmü'l-maġribi'l-ʿArabî, Rabat 1979, s. 15-19. Hamide Ulupınar. Kuzey Afrika tasavvufunun şekillenmesin ... Ebu Medyen El-Mağribi - Hamide Ulupınar ... . Kuzey Afrika tasavvufunun şekillenmesinde ve gelişim seyri içerisinde en etkili ismi olarak kabul edilenEbûMedyen VI/XII. yüzyılda yaşamış ve içinde bulunduğu toplumun hem mânâ... Onun tasavvufî düşüncesi yaşadığı coğrafyayla sınırlı kalmamış başta İbn Arabî olmak üzere halîfeleri/müritleri vasıtasıyla dünyanın pe...