Mevleviler Yolu

İsmail Rusuhi Ankaravi

Mevleviler Yolu
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-01-23
YAZAR İsmail Rusuhi Ankaravi
ISBN 6054498246
DOSYA FORMATI 3,6 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Asıl adı Minhac’ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî’nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof. Dr. Mehmet Kanar’ın titiz çalışmalarıyla dilimize çevrildi. Sadeleştirilmiş metni sunulan ve Mevleviler Yolu üst başlığı verilen Minhacü’l Fukara tasavvufi konularla birlikte, dervişlerin hâllerinden, süluk mertebelerinden bahseden bir eser olup; metinde, Mesnevi ile Fütûhât-ı Mekkiye’den alıntılarda bulunulmuş; bunlar ayet, hadis ve büyük şeyhlerin sözleriyle teyit edilmiştir. Mevleviler arasında çok meşhur olan bu eserin sonuna, sema hakkında küçük bir risale olan Hüccetüssemâ risalesi eklenmiştir. Ankaravî’nin Şerh-i Mesnevî'den sonra en tanınmış eseri Minhâcü'I-fukara, Şule Yayınevi’nden çıktı.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Mevleviler Yolu i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Mevleviler Yolu.

.... Asıl adı Minhac'ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî'nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof ... MEVLEVİLER YOLU - İsmail Bin Ahmed El Ankaravi | Kitapx ... . Asıl adı Minhac'ül Fukara olan On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî'nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu Prof. Asıl adı Minhac'ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî'nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof. 4)mevlevilikte şiir ve musiki önemlidir. 5) mevleviler ellerini açarak dünyanın dönmesini temsilen döner. buna sema denir. 6) sema yapanlara semazen, sema yapılan yere sem ... Mevleviler Yolu Fiyatı, Taksit Seçenekleri ile Satın Al ... . 4)mevlevilikte şiir ve musiki önemlidir. 5) mevleviler ellerini açarak dünyanın dönmesini temsilen döner. buna sema denir. 6) sema yapanlara semazen, sema yapılan yere semahane denir. Mevlevi tarikatına göre, bütün evren ve insan, toprak, ateş, hava ve su gibi dört ana ilkeden kuruludur. Bu sıra ermenin yolu «aşk ile yanmak, aşk ile pişmektir. Bir büyük Allah dostu, tasavvuf mesleğinin kâmil mürşidi,Mevlevilik yolunun pîri. Semâ, Mevlevî yoluna mahsus bir zikir tarzıdır. Mevlânâ'nın semâı, bir merasime tabi değildi. Mevlevi silsilesini okuyan şeyh Allah'tan müridi fakirlik yolunda (tasavvuf) başarılı kılmasını, başına manevi bir tac ihsan etmesini dileyerek tacı giydirir. Fatiha sûresini okuyarak dua eder. Mevlevi tarikatına göre, bütün evren ve insan, toprak, ateş, hava ve su gibi dört ana ilkeden kuruludur. Bu sıra ermenin yolu «aşk ile yanmak, aşk ile pişmek»tir. Biz vahdet yolunun sufileriyiz. Biz şâh-ı hakikatin sofrasından nimetleneniz." İfrat ve tefritten âzâde, itidâl üzere olan Mevlevî tarîkatını "aşk yolu" veya "cezbe yolu" şeklinde tanımlamak, aslında Hz. Asıl adı Minhac'ül Fukara olan, On yedinci yüzyıl Osmanlı düşünce hayatının parlak simalarından biri olan İsmail Ankaravî'nin müellifi olduğu Mevleviler Yolu, Prof. Mevlevi silsilesiniokuyan şeyh Allah'tan müridi fakirlik yolunda (tasavvuf) başarılı ...