İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine Edmund Husserl

İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine Edmund Husserl
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-05-12
YAZAR
ISBN 6055279622
DOSYA FORMATI 7,37 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Fenomenolojinin kurucusu Edmund Husserl’in İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisine ilişkin bilimsel ve felsefi araştırmaları, kendi kronolojik devamında Şeylerin durumu ve tarihteki hareketleri açısından, Fenomenolojinin temellendirilmesi için nihai adımları oluşturur. Fenomenolojinin en zor konularının başında gelen Zaman Bilinci, tüm Bilinç yapılarında ve biçimlerinde varsayılmış olduğundan, en fundamental Bilinçtir. Bilinç yapılarının fenomenolojik tasviri ise bu zorlu sorun alanını aşmayı dener, öyle ki bir yandan Süre, Ses Süresi, zamansal olup bitme gibi Zaman Objelerinin Kavranışının olanağına ilişkin soruyla objektif bir Yönelime ve diğer yandan da zamansallaştıran, tüm zamansal Görünüşü kuran mutlak Sübjektivite olarak Bilinci gösterip Bilinç Akışını işlediğinden, sübjektif bir Yönelime sahiptir. Bu meşhur çalışmanın redaksiyonunu Edith Stein üstlendi ve metin Martin Heidegger tarafından “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung“ (1928) adlı yıllık için yayıma hazırlandı ki bu edisyon, 1910 yılına kadar olan Husserl el yazmalarından ibarettir. Bu metinlerle Husserl, Zaman Bilincinin tahlilinin fenomenolojik yöntemini tüm kesinliği ve sıkı duruşuyla uygulama imkanı sunarken, fenomenolojik İndirgemenin ve Yönelimselliğin temel kavramlarına girişir. Bu girişmenin önemi ancak, bir ontoloğun, hermeneutikçinin, bir ‘başka Başlangıç’ düşünürünün ya da işte Fenomenoloji Hareketinin diğer amansız öncüsünün sözleriyle dile gelebilir: “Elinizdeki araştırmanın baştan sona konusu, saf bir duyuş Verisinin zamansal Kurulması ve ‘fenomenolojik Zaman’ın böyle bir Kurulmaya temel oluşturan Kendi-kurulmasıdır. Ayrıca Zaman Bilincinin yönelimsel karakterinin ortaya çıkarılması ve genel olarak Yönelimsellikin artan temelden açıklanışı belirleyicidir. Tekil tahlillerin kendine has bir İçeriği hariç bu bile, elinizdeki incelemeleri, Yönelimselliğin, “Mantık Araştırmaları”nda ilk defa girişilen, ilkesel açıklığının kaçınılmaz tamamlanması haline getirir. Bugün dahi Yönelimsellik ifadesi, bir parola değildir, aksine merkezi bir sorunun başlığıdır.” Martin Heidegger

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine Edmund Husserl i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine Edmund Husserl.

...015 Martin Heidegger'ın derlediği Edmund Husserl'in "İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine" adlı kitabı Avesta yayınları arasında çıktı ... İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine Edmund Husserl ... . Çok fazla bilinmeyen edmund husserl eseri. Aslında çok ünlüdür ama bizler tarafından pek bilinmez. Fenomenolojide zaman ve bilinç oldukça ciddi bir yer tutar. Martin Heidegger'ın derlediği Edmund Husserl'in "İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine" adlı kitabı Avesta yayınları arasında çıktı. Bu metinlerle Husserl, Zaman Bilincinin tahlilinin... Martin Heidegger'ın derlediği Edmund Husserl'in "İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine" ... FENOMENOLOJİ - EDMUND HUSSERL « Bilgeler Aynı Yöne... ... . Bu metinlerle Husserl, Zaman Bilincinin tahlilinin... Martin Heidegger'ın derlediği Edmund Husserl'in "İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine" adlı kitabı Avesta yayınları arasında çıktı. Bugün dahi yönelimsellik ifadesi, bir parola değildir, aksine merkezi bir sorunun başlığıdır.". - Martin Heidegger. İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine Edmund Husserl. Martin Heidegger'ın derlediği Edmund Husserl'in "İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine" adlı kitabı Avesta yayınları arasında çıktı. Martin Heidegger'ın derlediği Edmund Husserl'in İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine adlı kitabı Avesta yayınları arasında çıktı. Metabole dizisinde çıkan kitabı Mesut Keskin Almancadan... Martin Heidegger'ın derlediği Edmund Husserl'in "İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine" adlı kitabı Avesta yayınları arasında çıktı. Bu metinlerle Husserl, zaman bilincinin tahlilinin... Fenomenden hareketle "öz"'e ulaşılır. Fenomenoloji öze ulaşmak. Alman filozof Edmund Husserl (Edmont Huserl), varlığı fenomen olarak görmüş bundan yola Fenomen ise zaman ve uzay dışıdır. Fenomenolojinin kurucusu Edmund Husserl'in İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisine ilişkin bilimsel ve felsefi araştırmaları, kendi kronolojik devamında Şeylerin durumu ve tarihteki hareketleri... Martin Heidegger'ın derlediği Edmund Husserl'in "İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine" adlı kitabı Avesta yayınları arasında çıktı. 13.23 TL. Fenomenolojinin kurucusu Edmund Husserl'in İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisine ilişkin bilimsel ve felsefi araştırmaları, kendi kronolojik devamında Şeylerin durumu ve tarihteki... Martin Heidegger'ın derlediği Edmund Husserl'in İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine adlı kitabı Avesta yayınları arasında çıktı. Metabole dizisinde çıkan kitabı Mesut Keskin Almancadan... Martin Heidegger'ın derlediği Edmund Husserl'in "İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine" adlı kitabı Avesta yayınları arasında çıktı. Metabole dizisinde çıkan kitabı Mesut Keskin Almancadan... Martin Heidegger'ın derlediği Edmund Husserl'in "İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine" adlı kitabı Avesta yayınları arasında çıktı. Metabole dizisinde ç...