Nitel Veri Analizi

A. Michael Huberman

Nitel Veri Analizi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2017-02-02
YAZAR A. Michael Huberman
ISBN 6053181415
DOSYA FORMATI 9,26 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bu eser orijinal dili olan İngilizce ve nitel araştırma yöntemleri alanında da ilk nitel veri analizi kitaplarından biri olma özelliğini taşıyan temel kitaplardandır. Bu bakımdan kitabın nitel araştırmacıların başvuru kitapları içinde yer aldığı söylenebilir. Türkçeye Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap: Nitel Veri Analizi adıyla çevrilen eser Türkçe yayımlanmış ilk nitel veri analizi kitabı olma özelliğine de sahiptir. Kitabın Türkçeye kazandırılmasındaki temel amaçlardan biri nitelikli nitel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamaktır. Elinizdeki kitapla, özellikle lisansüstü öğrenciler hedef kitle olarak düşünülmüştür. Bunun yanında nitel araştırmaya ve özellikle nitel veri analizine ilgi duyan herkesin kitaptan yararlanacağı umulmaktadır. Kitap nitel veri analizi ile ilgili toplam 13 bölümden meydana gelmektedir. Kitabın nitel araştırma yöntemleri alanına katkı sağlaması ve kitaptan genç akademisyenlerin yararlanması en önemli beklentimiz ve dileğimizdir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Nitel Veri Analizi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Nitel Veri Analizi.

...eştirilebilir. Yeni Not 2: Nitel Analiz, Sözel Veri Analizi, Nitel-Sözel Nitel Analiz firmasının bu konuda bir ücret politikası bulunmamaktadır ... Bayes Akademi | Nitel Veri Analizi ... . Nitel araştırmalarda, veri analizi ve veri toplama süreci birlikte devam eder. Bu bağlamda, nitel veri analizi araştırmanın başından sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Özet. Bu çalışmanın amacı, nitel araştırma paradigmasının temel aşamalarından biri olan nitel veri analizinin betimlenmesidir. Nitel veri analizi, gözlem ve görüşme gibi veri toplama yöntem ve... notlarıyla meşgul olmayı gerektirir.  Nitel veri analizi verilerin s ... Nitel Veri Analizi : Derinlemesine Analiz | Türkiye Tez Merkezi ... . Nitel veri analizi, gözlem ve görüşme gibi veri toplama yöntem ve... notlarıyla meşgul olmayı gerektirir.  Nitel veri analizi verilerin sınıflandırılması ve  Nitel veri analizi kategoriye ayrılan kodların sınıfların yaratılmasıyla ilgilenir. oluşturulmasıyla ilgilenir. örnek: Analiz birimlerinin belirlenmesi Sayma/Sayısallaştırma Medyada yer alan polis haberleriyle ilgili kodlama [22] Mantıksal bir yapının geliştirilmesi Amaçların belirlenmesi Neyin analiz edileceği... Böyle olunca nitel verilerin analizinde farklı yollar işe koşulabilir. Bunların dışında...