Peygamber Günlerinde Kadın

Mehmet Birekul

Peygamber Günlerinde Kadın
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH
YAZAR Mehmet Birekul
ISBN 9756337035
DOSYA FORMATI 3,31 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İlk dönem İslam toplumunda kadın, geçmişten tevarüs eden haksız uygulamalardan kurtarıldığı gibi, bu yeni toplumsal yapılanmanın içerisinde de aktif olarak yer almıştır. Ancak bugüne kadar İslam toplumunda kadının konumuna dair yapılan spekülatif yaklaşımlarda, İslam'ın ona vermiş olduğu bu geniş salahiyetleri görmezlikten gelen kör zihinyete karşı İslam dünyasının verdiği cevaplar, çoğunlukla savunma psikolojisini aşamayan subjektif yargılar şeklinde tezahür etmiştir.Bu nedenle, üzerinde çokça çalışılmasına karşın, İslam toplumunda kadın konusunu objektif ölçütler dahilinde, savunma ya da yerme psikolojisinden uzak olarak, sosyolojik bir tarzda irdeleme gerekliliği hasıl olmuştur.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Peygamber Günlerinde Kadın i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Peygamber Günlerinde Kadın.

..., nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı Peygamberimiz Hz Muhammed (S ... Peygamber Günlerinde Kadın ... .A.V),İslamiyet'te kadına karşı hoşgörü ve saygıyı anlatan hadisleri... Hz. Peygamber, kadın konusunda da adaleti bizzat uygular. Dar kelimesi, Peygamberimiz devrinde bana göre mahalle manasına gelirdi ve bu kadın mahallesinde imamlık yapardı. Yahudilerdeki geleneksel kabule göre yedi kadın peygamber gelmiştir. Yahudi geleneğinde peygamber kabul edilen kadınlar şunlardır: Hz. İbrahim'in eşi Sara ... Kadın Peygamberler | Risale-i Ateizm ... . Yahudi geleneğinde peygamber kabul edilen kadınlar şunlardır: Hz. İbrahim'in eşi Sara (Sare), Hz. Bir bayram günü Hz. Peygamber¸ Aişe'nin evinde yüzünü örtmüş uyuyordu. Muhammed (s.a.v)'in getirdiği din ile kadın¸ hak ettiği vakar¸ şeref ve sosyal statüsünü elde etti. 26.25 TL. İlk dönem İslam toplumunda kadın, geçmişten tevarüs eden haksız uygulamalardan kurtarıldığı gibi, bu yeni toplumsal yapılanmanın içerisinde de aktif olarak yer almıştır. Kadınların belli günlerinde ibadete mani hallerinin olması ve çocuk sahibi olmaları gibi Cenâb-ı Hakk'ın kadın peygamber göndermemesinde ne kadar büyük hikmetler olduğu elbette anlaşılmaktadır. Tefsir. Peygamber Günlerinde Kadın. Peygamber günlerinde kadın. Yayın Evi: YEDİVEREN. Yazar Aşağıda Betül Argıt'ın "Hz. Peygamber ve kadın" ve Nursen Kışlakçı'nın "Hz. Peygamberin Kadınlara olan şefkati" isimli makaleleri: Betül Argıt / son peygamber.info. Açıklama. İlk dönem İslam toplumunda kadın, geçmişten tevarüs eden haksız uygulamalardan kurtarıldığı gibi, bu yeni toplumsal yapılanmanın içerisinde de aktif olarak yer almıştır. Hz. Peygamber'in, kendisine vahyedilen Kur'ân'ı kadın erkek ayırımı yapmadan herkese ulaştırma ve duyurma gayreti içinde olduğu, takip ettiği tebliğ faaliyetlerinden anlaşılmaktadır....