Türk Mitolojisi

Nurer Uğurlu

Türk Mitolojisi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-02-06
YAZAR Nurer Uğurlu
ISBN 9757651918
DOSYA FORMATI 6,18 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

“Türk Mitolojisi”, otuz yılı aşkın bir çalışmanın ürünüdür. Bu kitabın yazarı Nurer Uğurlu, kitap ve makalelerinde okura kendi görüşlerini benimsetmekten çok, o sonuçlara varma yöntemini gösteren, araştırmalarında bir yandan sorunları çözerken, bir yandan da yeni sorunlar ortaya koyan; tarihçiliğin olayların kronolojik sıralamasından çok, onların ardındaki nedenleri araştırmak olduğunu vurgulayan ve Türk tarihini bir bütün olarak gören, edebiyat tarihini de kültür tarihinin bir alt bölümü olarak ele alan Ord. Prof. M. Fuad Köprülü’nün manevî öğrencisi olarak, bu ağır ve büyük sorumluluk taşıyan görevi yerine getirmeye çalışmıştır. Yazar, bilim ve insanlığın iyiye doğru gittiğine inananlardandır. İnsancıl Türk ulusalcılığının heyecanını yüreğinde ve kafasında taşımaktadır; ama tarihsel gerçeği ararken, herşeyden önce, bilimsel gerçeklerin araştırmacısı olduğunu da unutmamaktadır. Ord. Prof. M. Fuad Köprülü’nün şu sözleri bu kitabın yazarı için uyarıcı temel ilke sayılmıştır: “Edebiyat tarihine hevesli her Türk genci, henüz inşa malzemesinden hiçbiri bulunmayan bu büyük millî ve ilmî âbide için, izah edilen usuller dairesinde hiç olmazsa birer taş getirmeye çalışmalıdır; çünkü, vücûde gelecek bu muhteşem âbide, büyük ve şerefli Türk milletinin asırlar boyunca muhtelif muhitlerde geçirmiş olduğu fikrî ve hissî safhaları ve o muhtelif safhalarda kendini gösteren Türk millî dehasının vahdetini göstererek, istikbâldeki nesilleri ayni vahdet gayesine sevkedecektir. Türk edebiyatı tarihçisi için bundan daha asil ve mukaddes bir hedef nasıl tasavvur olunabilir!”.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Türk Mitolojisi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Türk Mitolojisi.

...rakılmış bir alan olan islam öncesi Türk tarihine ait 'Türk mitolojisi' ... Öğrenmeye Hoşgeldiniz: TÜRK MİTOLOJİSİ ... ... Türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı Tengricilikte de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. MİTOLOJİNİN ÖNEMİ. "Uluslaşma süreci, mitolojilerin oluşmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Toplum, mitolojiyi, mitoloji, ulusları oluşturur. Non-profit organisation. Türk mitolojisi & Turks mythology. Education webs ... Türk Mitolojisi Sözlüğü - I - M - Özhan Öztürk Makaleleri ... . Non-profit organisation. Türk mitolojisi & Turks mythology. Education website. Türk Mitolojisi & Tarihi. 20 May at 15:28 ·. Türklerde Din ve Kamlık. Şubat 18, 2013. Türk Mitolojisi; Şamanizm,destanlar. Türk mitolojisinde pek çok tanrı ve ruh bulunmaktadır. Burada anlatacağımız mitosların etkisiyle bazı araştırmacılar Türklerde tek tanrı dini... TÜRK MİTOLOJİSİNDE 7. 7 Tılsım Dergahı 1. Küçük Ayı burcu bir arabayı çeken iki at ve Büyük Ayı burcu ise 7 kurt idi. "Yedi gün" ve "yedi yıl" da Türk mitolojisinin önemli motiflerinden biridir. Türk mitolojisinde bu hayvan kutsal ve ulusal bir sembol, hep kurtarıcı, yol gösterici, hatta bütün neslin atasıdır. Türk mitolojisinde kurt "Bozkurt" ismi ile de geçmektedir. Türk Mitolojisi'ne ait derleyebildiğimiz 33 efsanevi yaratıkla tanışmaya hazır olunuz. 1.Ruh hırsızları Abasılar. Yakut Türkleri, korunmak için bu kötücül ruhlara kurbanlar sunarlar. Türk mitolojisi. Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten öğeler taşır. mitoloji/trkmitolojisi" 230″ 317″ Türk Mitolojisi ve Tarihi. Türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı Tengricilikte de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. Mitoloji, Türk Mitolojisi Ağustos 9, 2013 Yorum yapın. Halk anlatılarının temeli olan mitolojiyle başlayacak olursak, Türk mitolojisinde kadınla ilgili pek çok unsura rastlarız. Türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı Tengricilikte de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. Türk Mitolojisi - Eski Türk Tanrılarının İsimleri Bu efsanenin metin ve açıklamaları "Türk mitolojisi" adlı eserimizde geniş olarak belirtilmiştir. Efsanede bazı dış tesirler vardır. Fakat ana motifler, en eski Türk mitolojisinin özelliklerini taşırlar. · Dört yönde bulunan Türk yurdunu bunlar ifade ederler. Yeşil Han'ın idaresinde olan koyun(keçi) idi. Türk mitolojisinin kaynakları. 1. Çin kaynakları...