Marx ve Weber'de Doğu Toplumları

Lütfi Sunar

Marx ve Weber'de Doğu Toplumları
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-03-03
YAZAR Lütfi Sunar
ISBN 9755396583
DOSYA FORMATI 8,88 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Sosyoloji tarihi Marx ile Weber arasında oluşturulan karşıtlık ekseninde inşa edilmiştir. Weber’in daha sağlığından başlayarak Marx’ın karşısında konumlandırılması ve Marksizme bir cevap olarak sunulması sosyolojik teoriyi biçimlendirmiştir.Modern çağın meseleleriyle ilgilenen Marx ve Weber’in temel amacı kapitalizmin doğuşu ve gelişimi etrafında modern toplumun yapısı ve işleyişini çözümlemektir. Böylece modern toplumu tanımlanma ve tarihsel olarak konumlandırma peşindedirler. Bu amaç çerçevesinde Doğu toplumları çözümlemesi her ikisinde de önemli bir konumdadır.Batı’daki siyasi meselelere yaklaşımları bakımdan birbirleriyle farklılaşan Marx ve Weber, Doğu karşısında modern toplum biçiminin açıklanması söz konusu olduğunda birbirlerine yakınlaşmaktadırlar.Weber’in yetiştiği ortamda ve entelektüel çevresinde Marx’ın düşünceleri oldukça yaygındı. Bu bağlamda onun Marx’la ilişkisi iki zıt biçimde gelişmiştir. Birincisinde Alman burjuvazisinin sınıf bilincine sahip bir mensubu olarak Weber’in Alman devletinin geleceği sorunsalı etrafında biraz da çağdaş Marksizmin durumundan hareketle Marx’a olumsuz yaklaşması söz konusudur. Weber’in ikinci temas noktası ise bir bilim adamı olarak Marx’la olan ilişkileridir. Onun geliştirdiği çerçevenin genişliğinin ve Batı kültür dünyası için öneminin farkında olan Weber, Marx’ı önemsemektedir.Bu anlamda ilk ele alınması gereken Marx ve Weber’in hangi saiklerle Doğu toplumlarına dair çözümlemeler yaptıklarıdır. Onlarda Doğu toplumları incelemelerinin temel meseleleri aynıdır. Bu temel mesele modern toplum biçiminin neden sadece Batı’da ortaya çıktığı etrafında şekillenmektedir. Marx bu bağlamda İngiltere’de toprak düzeninin ve sermaye birikiminin özel bir biçimine referansla açıklamalar yaparken, Weber, Batı zihniyetinde yaşanan devrimleri ve hayatın her alanında yaşanan paralel ve birbirini tamamlayan akılcılaşmaları işaret etmektedir. Doğu toplumları söz konusu olduğunda bu soru modern toplum biçiminin neden Doğu’da ortaya çıkmadığı şekline bürünmektedir.Elinizdeki kitapta bu konuları ele alan Lütfi Sunar, zengin kaynaklara ve bu tartışmanın yansımalarına yoğunlaşarak, Marx ve Weber’in Doğu toplumlarına bakışlarını incelemektedir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Marx ve Weber'de Doğu Toplumları i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Marx ve Weber'de Doğu Toplumları.

...meseleleri aynıdır. 14.95 TL. Bu amaç çerçevesinde Doğu toplumları çözümlemesi her ikisinde de önemli bir konumdadır ... Marx ve Weberde Doğu Toplumları ... .Batı'daki siyasi meselelere yaklaşımları bakımdan birbirleriyle farklılaşan Marx ve Weber... Lütfi Sunar. Herhangi bir sosyoloji tarihi kitabını açan birisi Marx ve Weber'in sosyolojinin iki karşıt ucu olarak konumlandırıldığını görür. Özellikle Weber'in Marx'ın karşısına konumlandırılması ve... Lütfi Sunar. Sosyoloji tarihi Marx ile Weber arasında oluşturulan karşıtlık ekseninde inşa edilmiştir. Weber'in daha ... Marx ve Weber'de Doğu Toplumları - %19 İndirimli - Ayrıntı Yayınları ... ... Lütfi Sunar. Sosyoloji tarihi Marx ile Weber arasında oluşturulan karşıtlık ekseninde inşa edilmiştir. Weber'in daha sağlığından başlayarak Marx'ın karşısında konumlandırılması ve Marksizme bir cevap... Onlarda Doğu toplumları incelemelerinin temel meseleleri aynıdır. kaynaklara ve bu tartışmanın yansımalarına yoğunlaşarak, Marx ve Weber'in Doğu toplumlarına bakışlarını incelemektedir. Onlarda Doğu toplumları incelemelerinin temel meseleleri aynıdır. kaynaklara ve bu tartışmanın yansımalarına yoğunlaşarak, Marx ve Weber`in Doğu toplumlarına bakışlarını incelemektedir. Bu anlamda ilk ele alınması gereken Marx ve Weber'in hangi saiklerle Doğu toplumların...