Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında

M. Uğur Derman

Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-05-22
YAZAR M. Uğur Derman
ISBN 6054750153
DOSYA FORMATI 11,37 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Hüsn-i hattın gerçek öğretimi, yüzyıllar boyunca husûsî ve hasbî olarak, üstâddan çırağına meşk yoluyla sürdürülmüştür. Ancak, XIX. asrın mâlî imkânsızlıkları içinde bu gelenek artık eskisi gibi yürüyemez olmuş, çağın şartlarına uyabilen bir öğretim kuruluşu aranır hâlegelmiş; hele tezhîb, cild ve ebrî (ebrû) gibi hüsn-i hatla yakın ilgisi bulunan kitab san’atları, ekseriyâ babadan oğula geçerek yürütülen birer esnaf zenaati kılığına bürünmüşdü.İşte, 20 Mayıs 1915’de Bâbıâlî’deki târihî sıbyan mektebinde küşâd olunan Medresetü’l-Hattâtîn isimli kuruluş, hat ve sâir gelenekli san’atlarımızın ihyâsı için burada faaliyet göstermeğe başlamış; 1925’de Hattat Mektebi, 1929’da Şark Tezyînî San’atlar Mektebi adını alarak 1936 yılında Güzel San’atlar Akademisi’ne bağlanana kadar müsbet faaliyetlerini müstakil olarak sürdürmüştür.Bu kitabda Medresetü’l-Hattâtîn’in ve devâmı olan iki mektebin serencâmı erişilebilen bilgiler ışığında anlatılacaktır. Nâçiz eserimizin bundan sonra ele geçecek vesîkalarla, daha da geniş olarak intişârı gāyemizdir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında.

...nsiklopedisi, https://islamansiklopedisi ... Kitapi | Medresetü'l-Hattâtîn Yüz Yaşında ... .org.tr/medresetul-hattatin (22.05.2020). Medresetü'l Hattâtin Yüz Yaşında. Klasik Türk İslâm sanatlarına ilgi her geçen gün artıyor. Uzun zamandır merakla beklenen Medresetü'l Hattâtin kitabı, sanatseverleriyle buluşuyor. M. Uğur Derman. Hüsn-i hattın gerçek öğretimi, yüzyıllar boyunca hususi ve hasbi olarak, üstaddan çırağına meşk yoluyla sürdürülmüştür. M. Uğur Derman. Hüsn-i hattın gerç ... Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında | İSTANBUL ORHAN KEMAL İL... ... . M. Uğur Derman. Hüsn-i hattın gerçek öğretimi, yüzyıllar boyunca husûsî ve hasbî olarak, üstâddan çırağına meşk yoluyla sürdürülmüştür. Medresetü'l-Hattatin Yüz Yaşında. 131,25 TL. Sepete Ekle. Bu kita...