Safeviye Tarikatı

Cihat Aydoğmuşoğlu

Safeviye Tarikatı
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-07-13
YAZAR Cihat Aydoğmuşoğlu
ISBN 6056785269
DOSYA FORMATI 6,90 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Safevî Devleti (1501-1736), tarikattan devlete doğru bir süreç izlemiştir. Mürşîdi olan Şeyh Zâhid-i Gilânî’nin vefatının ardından Şeyh Safiyüddin (d. 1252) tarafından Erdebil’de kurulan Safevîye Tarikatı, daha sonra tarihi süreç içerisinde devlet olma yolunda önemli adımlar atmış ve özellikle Şeyh Cüneyt ile oğlu Şeyh Haydar devrinde dinî ve siyasî olmak üzere çeşitli mücadeleler içine girmiştir. Nihayetinde 1501 tarihinde Tebriz’de Şeyh Haydar’ın oğlu İsmail Mirza tarafından (Şah İsmail Bahadır Han) Ak Koyunlu mirası üzerine devlet kurulmuş ve Şah İsmail, devlet kurulur kurulmaz Şiiliği resmi mezhep olarak kabul etmiştir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Safeviye Tarikatı i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Safeviye Tarikatı.

...likle Safeviye Tarikatı pdf indirme isteği çok fazla ... Berikan Yayınları | Safeviye Tarikatı Tarihi | Cihat Aydoğmuşoğlu ... . Yılmaz KARADENİZ* Öz Şeyh Safiyüddin Erdebili Safevilerin Erdebil tarikatı kurucusu olarak bilinmektedir ve seyyid ve Şii olduğu meselesi günümüze kadar açık bir şekilde ortaya konulamamıştır. Eseri yazmadaki amacımız, Farsça kronikler ekseninde Safeviye Tarikatı'nın ortaya çıkışı, dayandığı kökler, geçirdiği evreler ve tarikatın çağdaşı devletlerle olan siyasi ilişkilerinin ortaya konmasıdır. Eseri yazmadaki amacımız, Farsça kronikler eksenin ... Safeviye Tarikatı ... . Eseri yazmadaki amacımız, Farsça kronikler ekseninde Safeviye Tarikatı'nın ortaya çıkışı, dayandığı kökler, geçirdiği evreler ve tarikatın çağdaşı devletlerle olan siyasi ilişkilerinin ortaya konmasıdır. Eseri yazmadaki amacımız, Farsça kronikler ekseninde Safevîye Tarikatı'nın ortaya çıkışı, dayandığı kökler, geçirdiği evreler ve tarikatın çağdaşı devletlerle olan siyasi ilişkilerinin ortaya konmasıdır. Eseri yazmadaki amacımız, Farsça kronikler ekseninde Safevîye Tarikatı'nın ortaya çıkışı, dayandığı kökler, geçirdiği evreler ve tarikatın çağdaşı devletlerle olan siyasi ilişkilerinin ortaya konmasıdır. Şah'ın Safevilerin iktidara geçişlerinde önemli bir rolü olan tarikatı ikinci sıraya çekmeye çalışması ve fakihlerin buna destek vermesi, tarikat ve şeriat ehli arasında mücadelelere sebep olmuştur. 7 Sultân Ali Mirza Safevî. 8 Şah İsmail. 9 Safevî Hanedanı soy ağacı. 10 Şîʿa'nın resmî devlet mezhebi haline dönüşmesi. 11 Safev'îyye Tarikatı'nın Şiîlik mezhepleri arasındaki konumu. 9.60 TL. Mürşidi olan Şeyh Zahid-i Gilanî'nin vefatının ardından Şeyh Safiyüddin (d. 1252) tarafından Erdebil'de kurulan Safeviye Tarikatı, daha sonra tarihi süreç içerisinde devlet olma yolunda önemli... Eseri yazmadaki amacımız, Farsça kronikler ekseninde Safeviye Tarikatı'nın ortaya çıkışı, dayandığı kökler, geçirdiği evreler ve tarikatın çağdaşı devletlerle olan siyasi ilişkilerinin ortaya konmasıdır. 11 Mustafa Ekinci 1 Sı.ıfeviyye Tarikati ve Türkmenler Üzerindeki Rolü bu fikirlerinden dolayı Safevi Ocağı, yavaş yavaş siyasi bir tarikata dönüşün ve tavır değişikliğinin ilk işaretlerini veriyordu. 9.60 TL. Mürşidi olan Şeyh Zahid-i Gilanî'nin vefatının ardından Şeyh Safiyüddin (d. 1252) tarafından Erdebil'de kurulan Safeviye Tarikatı, daha sonra tarihi süreç içerisinde devlet olma yolunda önemli... 10.80 TL. Mürşidi olan Şeyh Zahid-i Gilanî'nin vefatının ardından Şeyh Safiyüddin (d. 1252) tarafından Erdebil'de kurulan Safeviye Tarikatı, daha sonra tarihi süreç içerisinde devlet olma yolunda önemli... 10.44 TL. Bu çalışmada, Safevi Tarikatı'nın kuruluşundan İsmail Mirza'nın (istikbalde Şah İsmail) tarikat tacını başına koyduğu devreye kadarki tarihi anlatılacaktır. Cihat Aydoğmuşoğlu. Safevi Devleti (1501-1736), tarikattan devlete doğru bir süreç izlemiştir. Şeyh Safiyüddin tarafından Erdebil'de kurulan Safeviye Tarikatı......