Sadreddin Konevi Kitaplığı / Sadreddin Konevi'de Bilgi ve Varlık

Sadreddin Konevi

Sadreddin Konevi Kitaplığı / Sadreddin Konevi'de Bilgi ve Varlık
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-05-21
YAZAR Sadreddin Konevi
ISBN 6055147082
DOSYA FORMATI 10,70 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Sûfiler manevi tecrübelerini anlatmak için birbiriyle irtibatlı üç terim kullanmıştır: vecd, vücûd ve tevâcüd. Vecd ya da vücûd, öncelikle bir şey bulmak, bilmek, tevâcüd ise bulmak için insanın kendini zorlaması demektir. Tasavvufun teorik gelişimiyle paralel olarak sûfinin vecd halinde bulduğu ya da bulmak için kendini zorladığı hali anlatan vücûd, felsefe ve kelamda aşina olduğumuz varlık anlamına doğru bir anlam gelişmesi kazanmış olsa bile sûfiler varlık ile bilmek ya da bulmak arasındaki ilişkiyi her zaman korumuştur.Bu meyanda varlık ve bilmek arasındaki ilişki bir sebep-sonuç, hatta madde-suret ilişkisi gibidir. Sadreddin Konevî, varlığı mutlak anlamda kullandığında Tanrı’yı kasteder. Bu anlamda varlık ya da Tanrı, Metafizik’in konusudur. Bu yaklaşım, başından beri kendilerince veya başkaları tarafından varlığın birliği diye isimlendirilen bir öğreti etrafında teşekkül etmiş bir ekolün ana fikri haline gelmiştir. Konevî varlık ve bilgi arasındaki bu ilişkiyi sürdürür ve sözgelimi Tanrı’ya varlık demenin bilgi ve dolayısıyla sınırlama ve tanımlama anlamına geldiğine dikkat çeker. Bu yönüyle sûfiler için bilmek ve varlık, birbirini ‘gerektiren’ iki şeydir.En genel kavram olması itibariyle kendinden başka bir şey ile tanımlanamayan varlık başta Tanrı olmak üzere içinde insanın da bulunduğu bir gerçekliği işaret eder. Bilgi ise insanın, aynı zamanda bir parçasını teşkil ettiği, bu genel gerçeklikle ilişkisini tanımlar. Varlık-bilgi ilişkisi Mutlak Varlık’ın tecellisiyle de izah edilebilir. Buna göre öncelikle mutlaklık bilgi dışı olmak demektir. Mutlak Varlık’ın bilinmeye yönelmesi ise taayyün, takayyüt, tecelli vb. gibi bilgiyle ve tanımlamayla ilgili terimlerle ifade edilir. Bunların hepsini kapsayan terim ise nüzul ve tenezzüldür. Varlığın taayyünü tenezzül, buna karşın insanın seyr ü sülük serüveninde yukarı doğru terakkisi ise urûc-mirâc terimleriyle ifade edilir. Konevî’nin bilgi ve varlık görüşünü araştırmak, en genel ifadesiyle Konevî’nin Metafizik anlayışını araştırmak; Tanrı, âlem, Tanrı-âlem ilişkileri, ilahi isimler, insan, nefs teorisi, varlıklar arası ilişkiler vb. görüşlerini ayrı ayrı ele almak demektir. Ekrem Demirli

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Sadreddin Konevi Kitaplığı / Sadreddin Konevi'de Bilgi ve Varlık i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Sadreddin Konevi Kitaplığı / Sadreddin Konevi'de Bilgi ve Varlık.

...arasında kurduğu ilişkiyi anlamak için merkezî öneme sahiptir ... Sadreddin Konevi Kitaplığı / Sadreddin Konevi'de Bilgi ve Varlık... ... . Sadreddin Konevî'nin düşüncesindeki merkezî kavram varlık, dolayısıyla Tanrı'dır. Sadreddin Konevi. Sufiler manevi tecrübelerini anlatmak için birbiriyle irtibatlı üç terim kullanmıştır: vecd, vücud ve tevacüd. Vecd ya da vücûd, öncelikle bir şey bulmak, bilmek... Sadrettin Konevi. Hayat-ı Şerifleri. Ağustos 6, 2009. Aramızdaki uzun konuşmalardan sonra, ona, cenâb-ı Hakk'ın Es ... Sadreddin Konevi Kitaplığı - Sadreddin Konevi'de Bilgi ve Varlık ... . Aramızdaki uzun konuşmalardan sonra, ona, cenâb-ı Hakk'ın Esmâ-i Hüsnâsı ile ilgili kalbime doğan bilgileri arz ettim. Sadreddin konevi kitaplığı sadreddin konevi'de bilgi ve v...