Hacı Bektaş

Emine Işınsu

Hacı Bektaş
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2019-03-08
YAZAR Emine Işınsu
ISBN 6055261153
DOSYA FORMATI 12,2 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Fikir eserleri akla, şiir gönle hitap eder. Roman hem akla, hem gönle… Romanın asıl üstünlüğü de bu olsa gerek. Tasavvuf da sır düşünmekle anlaşılamaz. İlla yaşanması gerekir. Tasavvuf dervişlikle yaşanır. Derviş düşünürken hisseder, hissederken düşünür. Hem gözüyle, hem gönül gözüyle görür.Yunus, Hacı Bektaş, Hacı Bayram, Niyazi Mısrî tasavvuf zirvelerini de hem anlamak, hem de hissetmek gerekir; aynı anda. Çağımızda hepimiz derviş olamayacağımıza göre bunu başarmanın en uygun yolu, onları Emine Işınsu gibi bir kalemden okumaktır. Anlarken hissetmek hissederken anlamak için.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Hacı Bektaş i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Hacı Bektaş.

...acı Bektâş'tır. 1281 (H. 680) târihinde Horasan'ın Nişâbûr şehrinde doğdu ... Hürriyet: Hacı Bektaş Veli Kimdir? ... . Hacı Bektaş Veli Hayatı ve Eserleri. Hayatı hakkındaki bilgiler Eflâkî'nin Menakıbü'l Ârifin'ine (Ariflerin Menkıbeleri), Âşıkpaşazade Tarihi'ne ve Bektaşi Velâyetnâmesi'ne dayanır. Hacı Bektaş-ı Veli, asırlarca Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilindi. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli…"diyerek savaşa başlamaları, bunun manidar bir ifadesidir. Yeniçeri Ocağı kurulurken, ululardan biri olan Hacı Bektaş Veli'ye adamlar g ... UluDergah - Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin Hayatı ... . Yeniçeri Ocağı kurulurken, ululardan biri olan Hacı Bektaş Veli'ye adamlar gönderilmiş ve bu ordu için duaları alınmıştır. Yani Yeniçeri Ocağı daha kurulurken, bir Bektaşi Ocağı olarak kurulmuştur. Orduda Yeniçeriler Bektaşilik kurallarına göre yetiştirilirdi. Bu nedenle Yeniçerilere tarihte Hacı Bektaş Veli çocukları da denirdi. Ocağın banisi Hacı Bektaş Veli olarak kabul edilirdi. Hacı bektaş veli; 1209 yılında Horasan Nişabur'da doğmuş gerçek adı "Seyid Muhammed bin Seyyid İbrahim Ata" olan, 13. Hacı Bektaş Veli Antep ve Maraş üzerinden Sivas'a uğramıştır. ...Hıristiyan merkezine karşı bir Türklük merkezi kurmak isteyen Hacı Bektaşi Veli, bugünkü ismi Hacı Bektaş olan yerde tekkeler açtı. Hacı Bektaş'tan sonra tarikatın başına Abdal Musa geçmiştir. Hacı Bektaş Veli'nin Eserleri: 1. Makalât: En önemli eserlerinden biridir. Arapça olarak yazmıştır. 6. Hacı Bektaş'ın Nasihatleri: Hacı Bektaş Halk Kütüphanesi'nin 29 kayıt numaralı kitabıdır. İşte bu şahsiyetlerden Anadolu insanı için tartışmasız en önemlisi, Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir. İsminin sonundaki sıfattan da anlaşıldığı gibi Hacı Bektaş Veli, gazi değil veli tipine girmektedir. Hristiyan Keşişlerin ve filozofların öğretileriyle yüzyıllar boyunca ilim yayan Kapadokya, İslam tarihinin en büyük düşünürlerinden biri olan Hacı Bektaş Veli'ye de yurt olmuş. Bu sayfada şair ve mutasavvıf Hacı Bektaş Veli 40 adet sözü ve hayatı yer almaktadır. Hacı Bektâş-ı Velî mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız. Osmanlı Ordusu ve Hacı Bektâş-ı Velî Osmanlı Sultanları ile halk tarafından da sevildi ve hürmet gördü. Bu nedenle Yeniçerilere tarihte Hacı Bektâş-ı Velî çocukları da denirdi. HACI BEKTAŞ-I VELİ (1209-1271). 13. yüzyıl tekke şairi, düşünürü ve gönül adamı adamı olan Hacı Bektaş-ı Veli 1209'da Türkistan'ın Nişabur şehrinde Türk soylu bir anne ve babadan dünyaya gelir. Peki, Türk dünyasına çıkardığı eserler ve düşünce yapısıyla damgasını vuran Hacı Bektaş Veli kimdir? Hacı Bektaş-ı Veli, eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi. Erenler ereni, Evliyalar evliyası... Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli. Hazırlayan: Hasan OYTUN. Büyük Türk düşünürü Hacı Bektaş Veli, XIII. yüzyılda yaşamış bir uludur....