Dede Korkut

Dede Korkut
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-10-20
YAZAR
ISBN 6059960342
DOSYA FORMATI 3,3 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Çağlar ötesinden gelen, Türk Tarihinin en önemli eserlerinden biridir Kitab-ı Dede Korkut!Oğuz boyunun töresini, yaşayışını, kültürünü, dilini, yaşama bakışını ve yaşamı algılayıp uygulayış tarzını, gözlerimizin önüne seren nadide bir incidir Kitab-ı Dede Korkut!Bu nadide eser, Oğuz tarihini, Oğuz dilini ve inceliklerini, Oğuz kültürünü, Oğuz sosyal hayatını, beylerin yaşam tarzını, bilgelere verilen değeri, bulabileceğiniz tek eserdir.13. Yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen bu eserin, çağlar ötesinden o günlere gelen bir sözlü anlatım geleneğinin olması pek alâ mümkündür. Bu durumda, eseri meydana getiren hikâyelerin ( boyların) 13. yüz yıldan çok önce ortaya çıktıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.Eserde on iki hikâye vardır. Bu hikâyelerin hepsinde, Bilge kişilik olarak herkesin sevip saydığı Korkut Ata – Dede Korkut yer alır. Ya ad koyar, ya dargınları barıştırır, ya da olayın sonucunda soylar, nasihat ve dua eder.Hikâyelerin en belirgin özellikleri olarak Oğuzlardaki yeme – içme kültürü, kahramanlıklar, yiğitlikler, hayatı anlayış ve uygulayış tarzı göze batar. Hikâyelerde, Müslüman Oğuz boylarının kahramanlıkları, cesaretleri, sevinç ve üzüntüleri çok canlı bir biçimde aks ettirilmiştir. Bu bakımdan bu eserin, Türk ruhuna, Türk düşüncesine ve Türk yaşamına ışık tutan en açık ve en önemli belge olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Kitab-ı Dede Korkut, bizdeki söylendiği şekliyle “ Dede Korkut Hikâyeleri” konu ile ilgilene herkes tarafından, Türk kültürünün kültürel değeri en yüksek eseri olarak tanımlanmıştır. 

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Dede Korkut i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Dede Korkut.

...manlık, dürüstlük, cesaret ve bilgelik dolu destansı maceralarından ilham alıyor ve bu büyük gelenek devam ediyor ... Dede Korkut, Dede Korkut Hikayeleri, Dede Korkut Kimdir, Dede... ... . "Dede Korkut Hikayeleri" TRT Çocuk'ta. Dede Korkut Hikayeleri diğer bir adıyla Kitab-ı Dede Korkut, 13. yy'da Müslüman Oğuz boyları tarafından oluşturulmuş önemli bir başyapıtımızdır. ...karşılanması sırasındaki duygu ve düşünceleri ile oğlu Boğaç Han'ın kahramanlıklarını anlatan Dede Korkut hikâyesi. Şan kazanır Dede Korkut'un iltifatlarına nail olur, babası tarafından da ödüllendirilir. Dede Korkut hikayeleri i ... Dede Korkut Kimdir? İşte Dede Korkut Hakkında Merak Edilenler… ... . Şan kazanır Dede Korkut'un iltifatlarına nail olur, babası tarafından da ödüllendirilir. Dede Korkut hikayeleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DEDE KORKUT, adına bağlanan destansı halk öykülerinin odak kişisi; bu öykülerden oluşan anonim derlemenin adı. Dede Korkut, Oğuz Türklerinin bozkır hayatını, geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir. Dede Korkut destanların ilk anlatıcısıdır. Dede Korkut Hikayeleri'nin anlatıcısı olduğu kabul edilir. Türk destanlarında ve halk hikayelerinde, Dede Korkut adına ve onun mucizevi sözlerine rastlamak her zaman mümkündür. Dede Korkut bir daha söylemiş: Sert yürürken cins bir ata nâmert yiğit binemez, binince binmese daha iyi. Dede Korkut bir daha söylemiş, görelim hanım ne söylemiş: Gittikte yerin otlaklarını geyik bilir. Adı, tarihî kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece "Korkut", kimi zaman "Korkut Ata" olarak geçer; Batı Türkçesinde "Dede Korkut" olarak da anılır. Eserin asıl adı "Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan" (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı)'dır. Dede Korkut Hikâyelerinin Özellikleri: Eser, bir önsöz ile12 hikâyeden oluşur. Dede Korkut hayatı Dede Korkut kimdir Dede Korkut hakkında bilgi. Korkut-Ata adıyla da tanınan Dede Korkut, söylentilere göre Oğuzların Bayat Boyundan Kara Hoca'nın oğludur....