Tasavvuf Terimleri Sözlüğü

Muhyiddin İbn Arabi

Tasavvuf Terimleri Sözlüğü
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-10-12
YAZAR Muhyiddin İbn Arabi
ISBN 6059925471
DOSYA FORMATI 8,6 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Istılahlar, bilginin öznellikten nesnelliğe geçiş sürecinde belirleyici rol oynar. Bu itibarla ıstılahlar bilgiyi tanımlar, ona çerçeve kazandırır, öteki bilgilerle ilişkisini kurarak başkalarınca da takip ve tahlil edilebilir hale gelmesini sağlarlar. Bilimde ıstılahların gelişmesinin bir neticesi de dilde kelimelerin anlamları üzerinde ikili bir yapının meydana gelmesidir: sözlük anlamlar ve ıstılahî anlamlar! Her iki anlam arasındaki fark, günlük dilin imkanlarını zorlayarak -bazen tahrif de ederek- yeni ve üst anlamlar kullanan bir ‘müntesipler sınıfı’ ile günlük dili kullanan ‘sıradan insanlar’ sınıfı şeklinde ayrışmaya yol açar. Bu durumda ıstılahlar bilgiyi ortaya çıkartan yöntemin ve ‘ehli’nin otoritesinin pekiştirilmesini sağlar. İbnü’l Arabî öncesi tasavvufunun en önemli ıstılahçılarından Kuşeyri’nin ifadesiyle ıstılahlar ‘ehil olmayanlardan bilgiyi’ sakınma görevini üstlenir. İbnü’l-Arabi’nin Fütühat-ı Mekkiyye’si pek çok hususiyetinin yanında İslam düşüncesinin en önemli ıstılah kitaplarından birisidir. Bu kitap Fütûhât-ı Mekkiyye’nin 9. cildinde ki 199-269. bölümlerde bulunan tasavvuf ıstılahlarına tahsis edilmiş kısmın müstakil basımıdır. Burada İbnü’l Arabi ahlaki içerikle yorumlanan tasavvuf ıstılahlarını metafizik bir zeminde ele alarak tasavvuf dilini yeniden inşa etmektedir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Tasavvuf Terimleri Sözlüğü i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Tasavvuf Terimleri Sözlüğü.

...ir?1. Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Allaha adamış kimse, herhangi bir tasavvuf yolunda… Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü ... Tasavvuf Terimleri Sözlükleri ... . Short Description. Download Ethem Cebecioğlu - Tasavvuf Terimleri Ve Deyimleri Sözlüğü... Tasavvufta ise veliler arasında insanların işlerinde tasarruf için manevi müsaade verilmiş kişilerdir. Bunun doğal bir sonucu olarak, tasavvuf terimleri sözlüğü, okuyucunun inceliklerle dolu tasavvufi düşünceleri, sembolleri ve edebi metinleri tam ve doğru bir biçimde anlayabilmesi için temel bir... Konu: tasavvuf terimleri sözlüğü indir. Eski Mesaj Başta Yeni Mesaj Başta. Şiirler & Karikatürler Resimli Sözlük Lehçeler - Ammice A ... Tasavvufi Terimler Sözlüğü -C | Forum ... ... Konu: tasavvuf terimleri sözlüğü indir. Eski Mesaj Başta Yeni Mesaj Başta. Şiirler & Karikatürler Resimli Sözlük Lehçeler - Ammice Arapça Türkçe Terimler Sözlüğü ألعاب عربية من ألعاب فلاش... Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü - Ethem Cebecioğlu (PDF, 2.2 MB). 20.58 €. Ayrıca bu sözlüğe tasavvufi terimler yanında bu terimlerden etkilenerek oluşturulan deyimler de eklenmiştir. Tasavvufi literatüre Arapça ve Farsçadan giren kelimeler, anlaşılırlığı......