Said Halim Paşa'da Siyaset Ahlakı

Halit Bekiroğlu

Said Halim Paşa'da Siyaset Ahlakı
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-10-12
YAZAR Halit Bekiroğlu
ISBN 6055961435
DOSYA FORMATI 7,50 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bugün İslâm dünyasının sosyal ve siyâsî sahada yaşadığı sorunlar karşısında, Said Halim Paşa’nın görüşleri re-fe-rans niteliğini korumaktadır. Zira bir taraftan Batı’da eği-tim görmüş, Jön Türkler ve İttihat Terakki Ce-miyeti ile ilişki içinde olmuş; diğer taraftan devlet kademelerinde çeşitli görevlerde bulunmuş tecrübeli bir siyâset adamı olarak Said Halim Paşa, tecrübesini düşüncesine yansıtmaya çalışmış olması açısından da önemli bir figürdür. Onun ahlâk ve siyâset alanına dair düşünceleri, uzun yıllara varan tecrübelerinin ürünü olması bakımından somut-gerçekçi bir temele dayalı ve bu nedenle de son derece önemlidir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Said Halim Paşa'da Siyaset Ahlakı i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Said Halim Paşa'da Siyaset Ahlakı.

... ve siyâsî sahada yaşadığı sorunlar karşısında, Said Halim Paşa'nın görüşleri re-fe-rans niteliğini korumaktadır ... İslamcı Hareketin Özgün Fikir Adamı: Said Halim Paşa ... . Onun ahlâk ve siyâset alanına dair düşünceleri, uzun... İade Koşulları. Tüm Satıcılar. Said Halim Paşa ve Siyaset Ahlakı. İslam dünyasının sosyal ve siyasi sahada yaşadığı sorunlar karşısında, Said Halim Paşa'nın görüşleri referans niteliğini korumaktadır. Bugün İslam dünyasının sosyal ve siyasi sahada yaşadığı sorunlar karşısında, Said Halim Paşa'nın görüşleri re ... Said Halim Paşa`da Siyaset Ahlakı ... . Bugün İslam dünyasının sosyal ve siyasi sahada yaşadığı sorunlar karşısında, Said Halim Paşa'nın görüşleri referans niteliğini korumaktadır. Onun ahlak ve siyaset alanına dair düşünceleri, uzun... ..."İslamiyet'in inanç, ahlak, yaşayış ve siyasete ait esaslarının tam olarak" uygulanması demektir. Gerileme ve Şeriat. Said Halim Paşa son dönem aydınlarına bu eleştirileri getirirken kendisi iki... Bugün İslam dünyasının sosyal ve siyasi sahada yaşadığı sorunlar karşısında, Said Halim Paşa'nın görüşleri referans niteliğini korumaktadır. Onun ahlak ve siyaset alanına dair düşünceleri, uzun... "Vatanın başına gelen felaketler vatan evlatlarının ahlaki noksanları sebebiyledir. (Said Halim Paşa, 1993, 67) Bu yönüyle Paşa incelenmeyi gerektirecek milli yaklaşımlar geliştirir! ..."İslamiyet'in inanç, ahlak, yaşayış ve siyasete ait esaslarının tam olarak" uygulanması demektir. çıkmasına sebep olabileceğini ifade eden Said Halim Paşa siyasi gücün parçalanmasına karşıdır....