Nakşibendilik

Itzchak Weismann

Nakşibendilik
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-10-12
YAZAR Itzchak Weismann
ISBN 6059925501
DOSYA FORMATI 3,75 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Nakşibendilik dünyadaki en yaygın tasavvuf tarikatlarından birisidir. Gücü, Şeriat’a olan sıkı bağlılığı ile sosyal ve siyasal sorunlara dahil olmanın hususi bir birleşiminde yatmaktadır. Kitap, bu tarikatın daha geniş tasavvuf hareketi ve genel olarak İslam içerisindeki yeri ve benzersiz özelliklerinin incelenmesi ile başlamaktadır. Daha sonra, tarikatın her birisinde bir kolunun hakim olduğu üç ana aşamasının tarihi evrimini izlemektedir: Orta Asya’nın özgün Nakşibendiliği, Hindistan’dan ortaya çıkan Müceddidiye ve Osmanlı topraklarında oluşarak Kuzey Kafkaslar’dan, Sibirya, ve Endonezya’ya dek İslam Dünyasının en uzak köşelerine, yanı sıra Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’ya kadar erişen Halidiyye. Son bölümler Nakşibendilik ile köken irtibatı bulunan modern Müslüman düşünür ve hareketleri ve Nakşibendi şeyhlerinin modernizm ile postmodernizmin meydan okumaları karşısında ayakta durabilmek için yeni stratejiler adapte eden kollarını/şubelerini incelemektedir. Bu tamamıyla örneklendirilmiş çalışma Nakşibendiliğin tarihinin mevcudiyetinden bu yana sekiz yüz yıllık geniş bir sentezini, temel ilkelerini ve büyük şeyhlerinin öğretilerini sunmaktadır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Nakşibendilik i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Nakşibendilik.

...a bir kelimedir ve "nakış yapan" demektir ... Nakşibendilik Nedir ... . Nakşibendilik, elbette bir din değildir, belki İslâm'ın içerisinde insanın asıl gayesi olan kendisine ulaştıracak yol ve disiplini bildiren bir ekoldür. Nakşibendilik uydurma bir şey değildir. Türk-İslam kültüründe etkili olan bir tasavvufi hareket olan Nakşibendilik ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Nakşibendilik nedir? (Ferit AYDIN, Tarik ... Nakşi̇bendi̇li̇k Nedi̇r? ... . Nakşibendilik nedir? (Ferit AYDIN, Tarikatta Râbıta Nakşibendîlik s. 203-215 Süleymaniye Vakfı yayın İst-2000). Tarikat: «Tarik», yol anlamına gelen Arapça bir sözcüktür. Bahauddin Nakşibend Muhammed b. Muhammed el-Buharî tarafından kurulan ve İslâm dünyasında yaygın olan tarikat. Nakşibend Farsça bir kelimedir ve "nakış yapan" demektir. Kalbi işlediği, kalbin... Onun adına nispet edilerek "Nakşibendîlik" diye anılmaktadır. Bu yol, günümüzde Şah-ı Nakşibend Hz.lerine nispet edilen meşhur ismiyle "Nakşibendîlik" şeklinde anılmaktadır. Nakşibendilik Nedir? Nakşibendî terbiye okulu, hicri: 791, miladi: 1389 tarihinde vefat eden Hace Muhammed Bahauddin Nakşibend Hz.lerinin temel usullerini belirlediği bir manevi terbiye sistemidir. Bu gün Anadolumuzda yaygın olan kol "Halidiyye" koludur. Bu yol, günümüzde Şah-ı Nakşibend Hz.lerine nispet edilen meşhur ismiyle "Nakşibendîlik" şeklinde anılmaktadır. Bu tarikatta yapı- lan toplu zikirlere 'hatmihacegân' denilir. Nakşibendilik Fatih Sultan Mehmet zamanında Molla Simavi (ö. 896/1490) vasıtasıyla İstanbul'a girmiştir. Belli zamanı ve uygulanış biçimi vardır. (Bkz. Ferit AYDIN, Tarikatta Râbıta ve Nakşibendîlik s. 17-25 Süleymaniye Vakfı yayınları İst-2000.) Râbıtanın şartları ve uygulanışı. Onun adına nispet edilerek "Nakşibendîlik" diye anılmaktadır. ebubekir,ömer,osman,ali? ''...amenna ve saddakna ya resulallah? aslında bu muhabbetten müteşekkildir o nakşibendilik tarikati ki aynı... Cevap. Nakşibendilik (Nakşbendiyye, Osmanlıca: ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻴﻪ), Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin isim babası olduğu İslam dini tarikatı. Nakşibendilik nedir?Ne Demekir?Nakşilik nedir?Nakşilik bir dinmidir? Nakşibendilik, Bahâuddin Nakşibend Muhammed b. Muhammed el-Buhârî'ye (ö. 718/1318) nispet edilen tarikatın adıdır....