Kamil İnsanİnsan'il-Kamil

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Kamil İnsanİnsan'il-Kamil
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2017-12-01
YAZAR Erzurumlu İbrahim Hakkı
ISBN 6055166960
DOSYA FORMATI 11,64 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İnsani’l Kâmil Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın 1770’lerde kaleme aldığı bir eser. İbrahim Hakkı eserinin giriş kısmında “toprağın çeşitli hayvan ve bitkilerin abası-elbisesi” olduğundan bahisle bitki ve hayvanın da insan bedeninin temeli ve esası olduğunu söylemektedir. İnsan bedeni ise kendi kalbinin süslü canfes kumaştan giysisidir. Yani, insan kalbi Mevlâ’ya muhabbetin mekânı, bilme ve tanıma hazinesinin sığınağıdır. Eser, insanın bu mekânı ve sığınağı ahlâkın en güzeli ile güzelleştirmesinin, niyetlerini arı-duru hâle getirmesinin ve gönlünü eğitmesinin yollarını konunun özüyle okuru muhatap ederek dile getiriyor. Erdemlerin, güzel ahlâkın, insanın tutum ve davranışlarına yansıması, yapıp-etmelerine kendi rengini vermeleri insanın onları içselleştirip rızayı esas alarak hayatlarına tatbik etmeleriyle mümkün. Kâmil İnsan herşeyden önce insanın, âlemin en şerefli varlığı olduğunu insana yeniden duyuruyor. Ve insanı kendini bilmeye ve tanımaya çağırıyor. 

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Kamil İnsanİnsan'il-Kamil i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Kamil İnsanİnsan'il-Kamil.

...ştir.) kısaca ''olgun insan'' anlamına gelir ... KUR'AN'IN TASVİR ETTİĞİ KÂMİL İNSAN | mollacami.com ... . İnsan‑ı kâmil, fenâfillah2 mertebesine eren insana denir. Bu düşünürler kâmil insan'a dair görüşlerini meşhur Hayy b. Yakzân ortak alegorileriyle ortaya koymuşlardır. İnsan-ı kâmil fikri, varlık fikrinin devamıdır ve onunla alakalıdır. Nitekim İbn Arabî'ye göre kâinat ilk önce ruhsuzdu. Tıpkı cilâsı vurulmamış bir ayna gibiydi. Diğeri ise: İnsan-ı Kamil-Abdülkadir Akç ... İNSAN-I KAMİL | Haci Ali Bayram ile Sevgi Yolu ... . Diğeri ise: İnsan-ı Kamil-Abdülkadir Akçiçek çevirisi. Yazarı: Abdülkerim Ceyli hazretleri. O…yani İNSAN-I KAMİL; hem Hakk'ın mukabili, hem halk'ın mukabilidir. İnsan-ı kamil (olgun insan). Konuyu daha rahat anlatabilmek için bir benzetme yapalım. Neticede Tohum Toprağa, İnsan ise Kamil İnsana muhtaçtır. ( ) Başlangıç. İnsan-ı Kâmilin Sıfatı (fasıl 1). Dua ve ricası (fasıl 2). Bu hakikî fakir İbrahim Hakkı der ki: Bu risâle, insan-ı kâmili bir başlangıç ve on yedi fasıl ile bildirir. İnsan-ı Kamil Abdûlkerîm Ceylî. Bu eserden beklenen odur ki; Salik için , en yüce refikîne ileten ola.. "O.." Yani: İNSAN-I KÂMİL Resulullah S.A. efendimizdir.. Vahdet-i vücut'daki Kâmil İnsan yaratma aşaması, Vahdeti Mevcut'da Kâmil Toplum ve toplumlar yaratmaya dönüşür. Süreç içinde de "Kâmil İnsan" konumuna gelinmiştir. "İsmi Âzam" bütün İlahî isimlere câmi olduğu gibi, İnsân-ı Kamil de "Mülk âlemi", "Meleküt âlemi". Zahirde ve batında İnsân-ı Kamil'in kuşatmadığı hiç bir mekân yoktur. Alevilik "insanın bu dünyada insan-ı kamil olmasını" amaçlar. İnsan-i Kamil vasfına Erenler ve Evliyaların dışında Muhammet, Ali ve İmamlar da ermişlerdir. Farklı kültürlerde "İnsan-ı kâmil". Sokrat öncesinden Rönesans'a kadar uzanan d...