Antik Felsefe

Julia Annas

Antik Felsefe
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-10-19
YAZAR Julia Annas
ISBN 9752985384
DOSYA FORMATI 9,72 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Antik felsefe gibi köklü ve etkileri bugün de hissedilen bir geleneğin tek ve standart bir tarifinin olamayacağı açıktır. Elinizdeki kitap, esas olarak, antik felsefe başlığı altında incelenen temel önemdeki felsefi tema, tartışma ve önermeleri bir bütün halinde ele almayı hedefliyor. Sadece bugünün büyük düşünürlerini besleyen ve esinleyen bir kaynak olarak değil, tazeliğini ve ilham verici özünü bugün de koruyan kadim bir düşünce geleneği olarak betimliyor antik felsefeyi. Yunan ve Roma felsefelerini artık bir özelliği kalmayan yerleşmiş kronolojik özetler halinde düzenleyen çalışmaların aksine, antik felsefenin tüm bir düşünme çabasıyla iç içe geçmiş insani ve hayat dolu içeriğini anlaşılır ve hissedilir kılıyor.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Antik Felsefe i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Antik Felsefe.

...l Felsefe ála la ı a e Gele ekle i e Gö e Filozofla 2 ... ANTİK ÇAĞ FİLOZOFLARI | Anaximenes, Pisagor, Empedokles... ... . Felsefi Teorilere Göre Filozoflar . Antik Çağ Felsefesi 7.2. Parmenides, Zeno, Pisagor, Heraklit ve Thales hepsi bu gruba aittir. Yazılı eserlerinin birçoğu günümüze kadar korunmuştur. İşte antik Yunan felsefesinin 5 büyük okulu Batı düşüncesi adıyla adlandırılan ve sonunda çağdaş genel düşünceyi doğuran düşünce sistemi, Antik Çağ felsefesiyle başlar. Antik Çağ Felsefesi, antik yunan, roma felsefesi. 10 ... WikiZero - Antik Çağ Felsefesi ... . Antik Çağ Felsefesi, antik yunan, roma felsefesi. 10 Ekim 2018. Antik dönemde Yunan uygarlığının her alanında olduğu gibi düşünce ve felsefede de ilerlemeler olur. Ve felsefe de gelişmiş bir kültür sonucu ortaya çıkar. Felsefe tarihinin bu başlangıç dönemi "antik felsefe" şeklinde tanımlanmasına karşılık, bu felsefe içinde eski Yunan felsefesi ve aynı zamanda bilimi ve Roma felsefesi ele alınır. Bu nedenle, antik Yunan felsefesiEski Doğu'nun modern felsefesine ilişkin belirli bir özgüllük. Antik Yunan felsefesi de metafizik ve diyalektik gibi metodolojik sistemlere ev sahipliği yapmaktadır. Antik Yunan ve Roma kültürlerinde süregelen felsefe eğilimleri ve öğretilerinden oluşur. Bu nedenle Batı felsefesi olarak adlandırılan felsefe geleneği kendisini Antik Çağ felsefesine dayandırır. Antik Yunan felsefesi [1] gelişme, kabaca üç aşamaya ayrılabilir. Doğal felsefe dönemi. Bugüne kadar, 2000 yıl antik Yunan felsefesi önce, birçok bilim adamı hala devam eden araştırma. Antik Yunan ve Roma kültürlerinde süregelen felsefe eğilimleri ve öğretilerinden oluşur. Bu nedenle Batı felsefesi olarak adlandırılan felsefe geleneği kendisini Antik Çağ felsefesine dayandırır. Bunlar antik çağda Yunan filozofların sürekli yanıt aradığı sorulardan bazılarıydı. Miletus Felsefesinde gözlem ve öngörünün yeri büyüktü. Antik felsefede ya da diğer deyimiyle ilkçağ felsefesinde, Anaximenes, Pythagoras(Fisogor), Empedokles, Heraklaitos(Heraklit), Socrates(Sokrat),Platon (Eflatun), Aristoteles (Aristo) gibi filozoflar... Antik Felsefe yorumları ve incelemeleri, kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Antik Felsefe kitabına benzeyen kitaplar. Antik felsefe kitabı metinler ve açıklamalardan oluşuyor....