İslam Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı

Dr. Suat Erdoğan

İslam Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-10-25
YAZAR Dr. Suat Erdoğan
ISBN 6052233153
DOSYA FORMATI 4,63 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İslâm düşüncesi gelecek nesillerin teminatı olan aile birliğine önem vermekle birlikte, gerekli olduğunda boşanmaya da imkân veren bir hukuk sistemi getirmiştir. Özgün bir yapıya sahip olan bu hukuk sisteminde, tek taraflı irade beyanı ile boşama (talak) yetkisi prensip olarak kocaya verilmekle birlikte, belli şartlar çerçevesinde kadına da bu kapsamda bir kısım hak ve yetkiler tanınmaktadır. İslâm hukukunda boşama yetkisinin sadece erkeğe tanındığı, dolayısıyla kadının çaresiz ve mağdur edildiği şeklinde yanlış bir algı bulunmaktadır. Kadınlar aleyhine oluşan bu yanlış algı ve anlayışın, İslâm hukukunu sadece bir mezhebin görüşleri ile değerlendirmekten kaynaklandığı bir gerçektir. Kuşkusuz bu anlayışın oluşmasında, Osmanlı Devleti’nin kadın açısından yargı yoluyla boşanmayı son derece sınırlı tutan Hanefîliği resmi mezhep olarak benimsemesinin etkisi büyüktür. Konuya diğer hukuk ekollerinin görüşlerini de hesaba katarak daha geniş bir pencereden bakıldığında, İslâm hukukunun kadına boşanma konusunda geniş haklar tanıdığı görülecektir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz İslam Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap İslam Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı.

...in tıklayınız: http://www.furkanvakfi ... İslamda Kadının Boşanma Hakkı Var Mıdır?... | kultur.emsile.com ... .net/islam-huku... Следующее. İslam Hukukuna Göre Miras Paylaşımı Nasıl Olmalıdır? Miras sahiplerinin hakları‎: Anne =1/6 Baba= 1/6 cocuklar= 2/3 Koca= 1/4. Yukarı‎da yazı‎lı‎ olarak geçen Nisa 33. ayet-i kerim'e de eşi ölen koca mirasta 4/1 olan hakkı‎nı‎ alı‎p kenara çekilir. İslam hukukunda kadın haklarının korunmasına yönelik. 26 2.3.1.1 Yaşam Hakkı. İkinci böl ... İslam Hukukunda Kadının Boşa(N) Ma Hakkı - Suat... | Nadir Kitap ... . 26 2.3.1.1 Yaşam Hakkı. İkinci bölümde ise kadının çocukluğunda, evliliğinde Kadının Boşanma Hakkı. İslâm hukûkunda evlenme, sürekli olmak üzere yapılan bir akiddir. "Evet.." deyince Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, onun kocasına: "Bahçeyi kabul et ve onu boşa!" İslamda kadının boşanma hakkı konusunda ayrıntılı fıkhi bilgiler şöyledir: Kadının boşanma hakkı. Ailede her iki tarafında birbirine gereken sevgi ve saygıyı göstermesi lazımdır. ...kocaya verilmekle birlikte, belli şartlar çerçevesinde kadına da bu kapsamda bir kısım hak ve yetkiler tanınmaktadır. (n)ma Hakkı PDF İndir, İslam Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı PDF Oku. İslam Hukuku'nda Kadının Çalışması. 15 Kasım 2008 Yorum bırakın. Böylesi bir durum, hak ve adaletin ta kendisidir.Çocukları, iyi bir insan olarak terbiye edip yetiştirmeleri ne büyük bir şereftir. Alış-Veriş Listeme Ekle. İslam Hukukunda Kadının Boşa(n)ma Hakkı. teminatı olan aile birliğine önem vermekle birlikte gerekli olduğunda boşanmaya da imkân veren bir hukuk sistemi getirmiştir. Her iki durum da, kadının ya-ratılışına ve Kur'an'ın hedeflediği sosyal konu-ma uygun değildir ve kadını mutsuz etmiştir. İslâm hukuku hakları esas aldığı için, sadece haramları ve yasakları sa-yar. https://www.ikrakitabevi.com/urun/islam-hukukunda-kadinin-bosa-n-ma-hakki. II-İslâm Hukukundaki Boşanma Sistemi ve Kadının Boşanma Hakkı İslâm hukukunda evlilik akdi Birbirimizde hak ve alâkamız kalmadı" dedikde, gıbb'ettasdik "iş-şer"i mâ vaka'a bit-taleb ketb olundu. Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphanesi Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Alman Dili ve Edebiyatı Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Felsefe......