Farabi’nin Siyaset Felsefesi

Şenol Korkut

Farabi’nin Siyaset Felsefesi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-10-21
YAZAR Şenol Korkut
ISBN 6056555633
DOSYA FORMATI 7,41 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bu kitap İkinci Muallim Fârâbî’nin siyaset felsefesini kökenleri ve özgünlüğü bakımından incelemektedir.İslâm düşüncesinde siyaset ilmi ve felsefesini bir ilim olarak inşa eden Fârâbî aynı zamanda Atina odaklı Grek felsefesinin siyasal düşüncesine de bir nevi alternatif siyaset kuramlar dizisinin peşinde koşmuştur. İslâm’ın vahiy öğretisinin getirdiği siyasal unsurlarla antik Grek siyaset felsefesi arasında kendine özgü bir siyaset felse­fesi inşa eden Fârâbî bir yandan siyaset felsefesine yeni problem alanları kazandırırken öbür yandan İslâm düşüncesine erdemli ve erdemsiz şehirler öğretisi ile yeni bir ufuk kazandırmıştır. Filozofun felsefe, mille ve medîne zemininde geliştirdiği erdemli ve erdemsiz bakış açılarını siyaset felsefesine dair irdelediği bütün problem öbeklerinde görebilmek mümkündür. Bu kitapta bir yandan erdemli felsefe, erdemli din ve erdemli şehrin idealize edilmiş felsefî serüveni irdelenirken öbür yandan bozuk felsefe, bozuk dinler ve erdemsiz şehirlerin İkinci Muallim’in felsefî süzgecinde zemmedilmiş hikâyesi ele alınmıştır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Farabi’nin Siyaset Felsefesi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Farabi’nin Siyaset Felsefesi.

...elsefesi. 30,45 TL. Sepete Ekle. Bu kitap İkinci Muallim Fârâbî'nin siyaset felsefesini kökenleri ve özgünlüğü bakımından incelemektedir ... Farabi Felsefesi | Psikologo ... .İslâm düşüncesinde siyaset ilmi ve... Anahtar Kavramlar: Farabi, Medeniyet, Erdemli Toplum, Siyaset Felsefesi, İslam Felsefesi, Lider, Toplum. Farabi'nin siyaset felsefesi içinde medeniyeti oluşturan kurucu unsurlar vardır. Farabi nin siyaset felsefesi. FARABİ ve ONUN ERDEMLİ ŞEHRİ - BÖLÜM 1. Hedef Platformu'nun Üsküdar Fiksad'da her Cuma düzenlediği derslerde Siyaset Felsefesi konusuna ... Farabi' de Siyaset Felsefesi Kaynakları ve Etkilieri ... . FARABİ ve ONUN ERDEMLİ ŞEHRİ - BÖLÜM 1. Hedef Platformu'nun Üsküdar Fiksad'da her Cuma düzenlediği derslerde Siyaset Felsefesi konusuna başlıyoruz. farabi'nin siyaset felsefesi de genel olarak bu erdemli şehrin nasıl olması gerektiği, erdemli şehrin yöneticisin kim ve hangi vasıfta olması gerektiği gibi sorusuna cevaplar arar. Farabi / Abū Nasr Muhammad al-Fārāb; Batı′da bilinen adıyla Alpharabius (adıyla ilgili kayda geçmiş diğer versiyonlar için ... ile ilgili aramalar Farabi nin siyaset felsefesi. ...olduğu üzerinde durulacak ve daha sonra Farâbî'nin hayatı, eserleri ve felsefesine değinilecektir. merkezini siyaset felsefesi oluşturmaktadır; ahlâk veya ahlâk felsefesi ise siyaset felsefesine tabidir. Kıyasa dayalı olanlar ise ilk defa Fârâbî'nin "Beş Sanat" adı altında değerlendirdiği felsefe, cedel, safsata, hitabet ve şiir sanatıdır. Fârâbî'nin devlet ve siyaset anlayışı. O gerçek bilgedir. Farabi'nin felsefeyi tanrıya benzetir. Allah'ın adil oluşu, hâkim oluşu, bilen oluşu vb. bütün özelliklerini akli demektir. Yazısı Farabi'nin siyaset felsefesinin bir uzantısıdır. Farabi, İslam Felsefesi'nin kurucusu olan ve orijinal bir felsefe sistemi koyan kişidir. Farabi'nin siyasetle ilgili düşünceleri de kendisinden sonra gelen düşünürler üzerinde etkili olmuştur. 35 TL. Bu kitap İkinci Muallim Fârâbî'nin siyaset felsefesini kökenleri ve özgünlüğü bakımından incelemektedir. İslâm düşüncesinde siyaset ilmi ve felsefesini bir ilim olarak inşa eden Fârâbî......