Milletlerin Zenginliğinin ÖlçülmesiUlusal Hesapların Ekonomi Politiği

E. Ahmet Tonak

Milletlerin Zenginliğinin ÖlçülmesiUlusal Hesapların Ekonomi Politiği
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2012-06-15
YAZAR E. Ahmet Tonak
ISBN 6055541613
DOSYA FORMATI 7,61 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Bu kitap, ülkelerin üretimlerinin ölçümü için farklı bir temel sunmakta ve bunu II. Dünya Savaşı sonrası dönem için ABD ekonomisine uygulamaktadır. Elde edilen sonuçlar, konvansiyonel ulusal muhasebe yoluyla sağlanmış istatistiklerden, eğilimlerden köklü bir biçimde farklıdır. Konvansiyonel ulusal muhasebe, askerî, bürokratik ve finansal faaliyetleri yeni zenginlik yaratımı olarak tasnif ettiği için temel ekonomik büyüklükleri ciddi bir biçimde çarpıtır. Oysa, Shaikh ve Tonak’a göre, söz konusu faaliyetler, kişisel tüketim gibi, icraları sırasında toplumsal zenginliği kullandıkları için toplumsal tüketim olarak sınıflandırılmalıdırlar. Bu iki yaklaşım arasındaki fark, sadece temel ekonomik ölçümleri değil, aynı zamanda gözlemlenen büyüme ve durgunluk eğilimlerinin kavranışını da etkilemektedir. Bu durum da, günümüzde hızla artan askerî, bürokratik ve ticari istihdam dikkate alındığında, hem teori hem de siyaset için hayati öneme sahiptir.“Değer, artık değer ve sömürü oranı, Marksist politik iktisadın saf ve kritik kavramlarıdır. Kapitalist bir toplumu kavramada bunlar belirleyici analiz araçlarıdır. Öte yandan, bu doğrultuda bir incelemeyi ampirik olarak başlatmak istediğimizde piyasaların bize sunduğu olgular, bilgiler, istatistikler fiyat, üretim değeri, kâr, kâr oranı, gibi terimlerle ifade edilir. (…) Ne var ki, bu yerleşik terim ve istatistik kategorileri kullanılarak yapılan bölüşüm, sömürü, sermaye birikimi incelemelerinin sınırları vardır; politik iktisadın öngördüğü kavrayış inceliğine ulaşamazlar. A. Shaikh ve E. A. Tonak’ın yapıtı bu iki analiz biçimi arasındaki köprüleri kuruyor; “kaba” istatistik kategori ve terimlerinin, Marksist çöümlemenin kuramsal araçlarına dönüştürülmesinin yöntemlerini geliştiriyor ve böylece kapitalizmin kavranması doğrultusunda önemli bir açılımı gerçekleştirmiş oluyor.” Korkut Boratav“Bu kitap, ulusal muhasebenin konvansiyonel yolla hesaplanmasıyla Marksist kategorilerle ölçülmesi arasındaki fark üzerine klasik bir çalışma olacak. Kitapta tartışılan artık değer oranı ile üretken olmayan emekçilerin sömürü oranı arasındaki farklılık yeni ve aydınlatıcıdır.” Ernest Mandel“Bu çalışma, ulusal servetin ve gelirin kavramsallaştırılması ve ölçülmesine ilişkin geniş literatüre parlak bir katkıdır. Bu literatürü oluşturan üç önemli geleneği –klasik, Marksçı ve neoklasik– derinlemesine ele almakta, aralarındaki farklılıkları ve benzerlikleri açıklamakta ve II. Dünya Savaşı sonrası ABD için orijinal istatiksel ölçümler sunmaktadır. Bu kitabın uzunca bir süre standart bir başvuru kaynağı olacağını öngörüyorum.” Paul Sweezy

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Milletlerin Zenginliğinin ÖlçülmesiUlusal Hesapların Ekonomi Politiği i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Milletlerin Zenginliğinin ÖlçülmesiUlusal Hesapların Ekonomi Politiği.

...ı olarak ölçülmesi arasındaki fark üzerine klasik bir çalışma olacak ... Milletlerin Zenginliğinin Ölçülmesi; Ulusal Hesapların Ekonomi... ... . Kaynak Türleri. - Konu Başlıkları. Ekonomi ve Finans. Dil. TR. Benzer Kitaplar. You may also like. Milletlerin zenginliginin ölçülmesi : ulusal hesaplarin ekonomi politigi. Ekonomi. İktisat Kitapları. Milletlerin Zenginliğinin Ölçülmesi; Ulusal Hesapların Ekonomi Politiği. 5,0 (0 Yorum). -Korkut Boratav- "Bu kitap, ulusal muhasebenin konvansiyonel yolla hesaplanmasıyla Marksist kategorilerle ölçülmesi arasındaki fark üzerine klasik bir çalışma olacak. Dünya Savaşı sonrası dönem için ABD ekonomisine uygulamaktadır. Elde ... Milletlerin Zenginliğinin Ölçülmesi; Ulusal Hesapların Ekonomi... ... . Dünya Savaşı sonrası dönem için ABD ekonomisine uygulamaktadır. Elde e.. Değer, art...