Hakim Süleyman Ata Ahmet Yesevi'nin III. Halifesi Hikmetler ve Kıssalar

Mustafa Sever

Hakim Süleyman Ata Ahmet Yesevi'nin III. Halifesi Hikmetler ve Kıssalar
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2011-01-01
YAZAR Mustafa Sever
ISBN 9752675425
DOSYA FORMATI 3,26 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA - AHMET YESEVÎ’NİN III. HALİFESİ adlı eserde, Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda Ahmet Yesevî okulunun güçlü temsilcisi ve devam ettiricisi olan, ancak ülkemizde yeterince bilinmeyen, tanınmayan Hakîm Süleymân Ata, onun hikmet ve kıssaları, hikmet ve kıssaların kaynakları, şekil ve muhteva özellikleri araştırılmaya, değerlendirilmeye çalışılmıştır.Hakîm Süleymân Ata, Hoca Ahmed Yesevî’nin üçüncü halifesi olup Türkler arasında en tanınmışı; Ahmed Yesevî ile başladığı kabul edilen Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda, hikmet söyleme ve kıssa anlatma geleneğinin güçlü temsilcisidir. Ahmet Yesevî tarafından başlatılan ve onun takipçilerince devam ettirilen hikmet söyleme ve kıssa anlatma, İslamiyet’in bir inanç ve hayat tarzı olarak benimsetilmesinde birer araç olarak kullanılmışlardır. Hakîm Süleymân Ata’nın gerek hikmetleri gerekse kıssaları ile yeni kabul edilen dinin (İslamiyet’in) Türkler arasında benimsenmesi ve yaygınlaşmasında müstesna bir yeri vardır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Hakim Süleyman Ata Ahmet Yesevi'nin III. Halifesi Hikmetler ve Kıssalar i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Hakim Süleyman Ata Ahmet Yesevi'nin III. Halifesi Hikmetler ve Kıssalar.

...ER Ankara, 2017 AHMED YESEVÎ'NİN III. HALİFESİ HAKÎM SÜLEYMÂN ATA HİKMETLER VE KISSALAR İnceleme Araştırma Dizisi Yazar Yayın No: 45 Prof ... Hakim Süleyman Ata; Ahmet Yesevi'nin III. Halifesi-Hikmetler ve... ... . Halifesi Hikmetler ve Kıssalar. Mustafa Sever. KURGAN EDEBİYAT. Hakîm Süleymân Ata, Hoca Ahmed Yesevî'nin üçüncü halifesi olup Türkler arasında en tanınmışı; Ahmed Yesevî ile başladığı... Ahmet Yesevi ve hikmetleri. Hâkim Ata, Süleyman Ata. onun etrafında teşekkül eden menkıbeler, kıssalar, efsanelerdir. onun ölümü ile de "ikinci halifesi" Şeyh Ha ... Ahmet Yesevi Üniversitesi ... . onun etrafında teşekkül eden menkıbeler, kıssalar, efsanelerdir. onun ölümü ile de "ikinci halifesi" Şeyh Ha...