Eğitim Programında ve Uygulamada FarklılaştırmaFarklılaştırılmış Öğretim İçin Strateji ve Modeller

Dr. Melek Nur Erdoğan

Eğitim Programında ve Uygulamada FarklılaştırmaFarklılaştırılmış Öğretim İçin Strateji ve Modeller
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2015-09-21
YAZAR Dr. Melek Nur Erdoğan
ISBN 6053182566
DOSYA FORMATI 11,7 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Program FARKLILAŞTIRMA kavramı, aynı yaştaki farklı öğrenme ihtiyaçları ve tercihleri olan öğrencilere uygulanan farklı öğrenme etkinliklerini ifade eder. Bu kavram, bilhassaözel yetenekli öğrencilerin eğitimi dikkate alındığında üzerinde titizlikle durulması gereken bir husus haline gelmektedir. Özel yetenekli bireylerin normal sınıflarda sunulan geleneksel eğitim anlayışının ötesinde farklı öğrenme yöntemlerine gereksinimleri vardır. Bu öğrencilerde var olan yeteneklerin doğası, potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracak farklılastırılmış öğrenme deneyimleri gerektirir. Bu nedenle öğretmenler, bir yandan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılama hızını ayarlarken, diğer taraftan onların öğrenme deneyimlerinin derinliğinin ve kalitesinin gelistirilmesini de dikkate almalıdır. Bu kitapta, özel yetenekli öğrenciler için öğretim programlarındaki kazanımları destekleyici ve tamamlayıcı bir şekilde farklılaştırılmış öğrenme deneyimlerini tasarlama ve geliştirmeye yönelik bir çerçeve program modeli sunulmuş bu modele uygun her öğretmenin sınıfında öğretimin farklılaştırılmasına yönelik kullanabileceği öğretim stratejileri ve bu stratejilere uygun etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca, farklılaştırılmış sınıf içi ölçme değerlendirme yaklaşımları çesitli örnek formlarla desteklenerek ortaya konmuştur. Kitap, özel yetenekli öğrencilere yönelik program farklılaştırma yaklaşımlarının örgün eğitim sınıfları, destek odaları, bilimve sanatmerkezleri gibi farklı öğrenme ortamlarında nasıl uygulanacağı konusunda öğretmenlere ışık tutacaktır. Ayrıca eğitim fakültelerinde özel öğretim yöntem ve teknikleri, alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları gibi konuların işlendiği derslerde öğretmen adayları tarafından yardımcı kaynak olarak kullanılabilir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Eğitim Programında ve Uygulamada FarklılaştırmaFarklılaştırılmış Öğretim İçin Strateji ve Modeller i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Eğitim Programında ve Uygulamada FarklılaştırmaFarklılaştırılmış Öğretim İçin Strateji ve Modeller.

...ma Farklılaştırılmış Öğretim İçin Strateji ve Modeller ... PROGRAM GELİŞTİRMEDE 3. ÜNİTE - MODEL... | Eniyiders ... . yönelik kullanabileceği öğretim stratejileri ve bu stratejilere uygun etkinlik örneklerine yer verilmiştir. ...program modeli sunulmuş bu modele uygun her öğretmenin sınıfında öğretimin farklılaştırılmasına yönelik kullanabileceği öğretim stratejileri ve bu stratejilere uygun etkinlik örneklerine yer verilmiştir. ...Programında ve Uygulamada Farklılaştırma Farklılaştı ... Eğitim Programında ve Uygulamada Farklılaştırma :Bfarklılaştırılmış... ... . ...Programında ve Uygulamada Farklılaştırma Farklılaştırılmış Öğretim İçin Strateji ve Modeller. yönelik kullanabileceği öğretim stratejileri ve bu stratejilere uygun etkinlik örneklerine yer verilmiştir. 20 TL. ...program modeli sunulmuş bu modele uygun her öğretmenin sınıfında öğretimin farklılaştırılmasına yönelik kullanabileceği öğretim stratejileri ve bu stratejilere uygun etkinlik... Katılımcılar 21 farklılaştırılmış öğretim stratejisi ve 10 müfredat farklılaştırma modeline uygun olarak öğretim tasarımı 2013 yılında Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurmuştur. ...Uygulamada Farklılaştırma Farklılaştırılmış Öğretim için Strateji ve Modeller PDF Kitabı Özeti Oku - Dr Farklılaştırma Farklılaştırılmış Öğretim için Strateji...