Türkçenin Ses Bilgisi

Mustafa Volkan Coşkun

Türkçenin Ses Bilgisi
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-10-07
YAZAR Mustafa Volkan Coşkun
ISBN 6059241045
DOSYA FORMATI 12,26 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

İnsan hayatının hemen hemen her alanını ilgilendirmesine, diğer bütün bilim dallarıyla ilişkisi olmasına rağmen, ülkemizde deneyli fonetik araştırmalarına hemen hemen hiç yer verilmediği hepimizce bilinmektedir. 2000 li yıllara gelinceye kadar, laboratuvar destekli olarak yapılan fonetikle ilgili araştırma ve çalışma yok denecek kadar azdır. Hâlbuki, fonetik ile ilgili çalışmaların geçmişi Batı da çok eskilere kadar dayanmaktadır deneyli araştırmalara ise, tam yüz önce 1900 lü yılların başında başlamış ve günümüze kadar on binlerce çalışma ortaya konmuştur.Dildeki anlamlı birimleri oluşturan seslerle tanış olmadan, konuşmayı ve okumayı, dilin arzu ettiği biçimde gerçekleştirmek ve doğru iletişimler kurabilmek mümkün değildir. Bu durum, sesle ilgili çalışma ve araştırmalara yoğun olarak başlamanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dille ilgilenen araştırmacıların hiç olmazsa bir bölümünün, fonetik alanına, özellikle deneyli fonetik alanına kayması, ülkemizde konuyla ilgili araştırmaların artması ve fonetiğin diğer bilimlerle olan ilişkilerinin ortaya konması bakımından çok yerinde ve faydalı olacaktır.Elinizdeki kitapta, hem fonetiğin bütün alanlarına hem de onun, dil bilgisi ve dil biliminin araştırma alanlarından morfoloji, sentaks ve semantikle olan ilişkilerine yer verilmeye çalışılmıştır. Kitap iki bölümdür birinci bölümdeki konular lise ve üniversitelerde okutulan dil bilgisi ve ses bilgisi derslerine, ikinci bölümdeki konular, ses bilgisi alanına özel olarak ilgi duyanlara, araştırmacılara, şarkı sözü ve şiir yazanlara konuşma, okuma, özellikle şiir okuma becerilerini geliştirmeye çalışanlara hitap edecek tarzda hazırlanmıştır. 

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Türkçenin Ses Bilgisi i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Türkçenin Ses Bilgisi.

...Türkçede Ünlü ve Ünsüzler a) Ünsüzler: Ses yolunda bir engele çarparak çıkan seslere "ünsüz" denir ... Türkçenin Ses Özellikleri - www.diledebiyat.net ... . b) Ünlüler: Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan sese "ünlü" denir. Ses ve harf kavramları en çok karıştırılan kavramlar arasında yer alıyor. *Yeni türevlerde t sesi ile ilgili olarak Türkçenin bu eski ses yasasının çok iyi işlemediği görülüyor ...ANLATIMI MÜKEMMEL NOT, SES BİLGİSİ SES OLAYLARI DERS NOTLARI, ses olayları konu anlatımı aracılığıyla yukarı çıkarak, gırtlaktaki ses tellerine çarpmasıyla oluşan titreşimlere ses denir. türkçenin ses özellikleri yani ses bilgisi hakkında örneklerle bilgi sunmaktayız. Türkçede ünlü ve ... Ses Bilgisi - Tyt Türçe - Ayt Edebiyat ( Yks ) / Soner Hoca ... . türkçenin ses özellikleri yani ses bilgisi hakkında örneklerle bilgi sunmaktayız. Türkçede ünlü ve ünsüz olmak üzere 29 ses vardır. Bunların 8 tanesi ünlü, 21 tanesi de ünsüzdür. Seslerin bir dilin ses sistemi içindeki işlevlerine odaklanır. Temel sorusu; bir sesin anlam ayırıcı işlevinin olup olmadığıdır. Görevsel ses bilgisi olarak da tanımlanabilir. Türkçe Ses Bilgisi , Kullanıcı Oyu: 4 / 5. Lütfen oylayın. Fonoloji, dil bilgisindeki kurallarla ilgilenir. Seslerin bir dilin ses sistemi içindeki işlevlerine odaklanır. Ses Bilgisi‎ > ‎. Kağan > hakan, Kangı > hangi, Kanı > hani. Türkçe sözcükler (yansıma sesleri hariç) c, f, h, j, l, m, n, p, r, ş, v, z ünsüzleriyle başlayamaz. TÜRKÇE SES BİLGİSİ, SES BİLGİSİ, ÜNLÜ HARFLER, ÜNSÜZ HARFLER, Ünsüz yumuşaması, Ünsüz sertleşmesi, Ünlü daralması, Ünlü değişimi....