Kaşgarlı Mahmut

Ahmet Caferoğlu

Kaşgarlı Mahmut
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2016-01-15
YAZAR Ahmet Caferoğlu
ISBN 6056600913
DOSYA FORMATI 9,65 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Kâşgarlı Mahmut onbirinci asırda yaşamış büyük bir Türk âlimidir. Devrin Türkçesinin büyük ve harikulâde bir lügatini yazmıştır. Divanü Lügat-it-Türk adını taşıyan bu eserin bugün yer yüzünde bir tek yazma nüshası vardır. O da İstanbulda Fatih Millet Kütüphanesinde Ali Emirî kitapları arasındadır. Kâşgarlı Mahmudun diğer eserleri maalesef ele geçmemiştir. İlk devlet kuruculuğu tarihinden bu yana, sıkı sıkı­ ya millî diline bağlı kalan Türk dünyası, V. asırdaki yazılı âbideleriyle ortaya çıkmış, Türk diline millî bir devler dili hakimiyeti temin etmiştir. Daha milâttan önce ikinci asırda, millî bir şairi ile tanınan Orta Asya Türkleri, komşuları bulunan kuvvetli Çin medeniyetinin baskısına ve durmadan devam edegelen savaşlara rağmen ana dillerini işleyerek onu yazı dili, edebî dil haline getirmeği başarmışlardır. V. asır Yenisey ve civarının Kırgız Türklerine ait kitabeleri ile, daha sonraki Orhun kitabeleri, bu çağ Orta Asya Türklü­ğünün, tarihî vesikalar diliyle konuştuklarını ortaya koymuştur. Hatta matbaa kurarak Türk dilli, Orhun hurufatlı kitapların baskısını dahi temin etmişlerdir. Bu suretle, Orta Asyanın göbeğinde yerleşmiş ve diğer milletlerle geniş temasta bulunmuş olan Türkler, müşterek ana yurt çevresinde, karma medeniyet kaynaşmasında dahi dillerini muhafaza etmiş ve komşularına bir çok yeni şeyler aşılamışlardır. Orhun kitabelerinin yalnız Türk milletine mahsus bir tarihî hitabe olmayıp, Türk komşularına da Türk tarihini ve millî Türk dilim aşılamaya yarar bir vesika olduğuna, bugün artık şüphe kalmamıştır. Tarih yazmayı ve devlet sırrını öz vatandaşına devretme geleneğini kuran bu âbideler eğer elimize geçmemiş olsaydı, belki bugün Kâşgarlı Mahmudun DivanüLügat-it-Türk adlı eserine de ihtiyaç duyulmamış olurdu. Bunlarla Türkün hükümran bulunduğu ülkelerde, 1500 yıl önce, millî bir dilde yazı yazma zarureti mevcut olmuş olduğu meydana çıkmaktadır. Zamanla bu millî bir gelenek haline getirilerek, Türklerin yerleştikleri, devlet kurdukları, hatta konup göçtükleri bütün sahalarda devam ettirilmiş, Türk dilli medenî âbidelerin türeyişini sağlamıştır.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Kaşgarlı Mahmut i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Kaşgarlı Mahmut.

...onayladı. Gündem. Virüse karşı riskli gruba kuzu eti önerisi ... Kaşgarlı Mahmut Kimdir - Eodev.com ... . Gerçi Kâtip Çelebi'nin Keşfüzzünûn adlı bibliyografyasında Kaşgarlı Mahmut'tan da söz edilmiştir. Kaşgarlı Mahmut İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk milliyetçiliğinin ilk temsilcisidir. Kaşgarlı Mahmud. XI. yüzyılda yaşamış, asıl adı Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed'dir. Divan-ı Lügati't Türk'ün yazarıdır. Türk dil bilginidir. Karahanlılar soyundan bir aileden gelmiş ... biyografi.net: Kaşgarlı Mahmut ... . Türk dil bilginidir. Karahanlılar soyundan bir aileden gelmiştir. KAŞGARLI MAHMUT. Ailesi ve Eğitim. Kaşgarlı} Mahmut (Arapça: محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري, Uygurca: Mehmud Qeshqeri), d.1008 - ö.1105). Kaşgarlı Mahmut Kategori : Türk Büyükleri. Babası Barsaganlı bir bey idi. 1071-1077 arasında Bağdat ta bulunan Mahmut, Türk kültürünün Araplara tanıtılmasında büyük rol oynadı. Kaşgarlı Mahmut, (d. 1008 - ö. 1105). Kaşgar'dan 45 km güney batıda Opal kasabasında dünyaya geldi.(Bazı kaynaklarda Isık Köl yakınındaki Bars Kul'da doğmuştur -Jean Paul Roux - Türklerin Tarihi). Kısaca Hayatı. Kaşgarlı Mahmut Türk Dili ve Kültürü ile alakalı çeşitli çalışmalar yapmıştır. 1080 yılında memleketine geri dönen Kaşgarlı Mahmut 1105 yılında hayata veda etmiştir. Kaşgarlı mahmut kimdir? On 9 Aralık 20177 Mayıs 2018 By Serhat AKGÜLde Tarih. Kaşgarlı Mahmud Kimdir? Doğum tarihini, kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Kaşgarlı Mahmut Biyografisi. Kaşgar'dan 45 km. güney batıda Opal kasabasında dünyaya geldi. Ancak yinede kesin olarak Kaşgarlı Mahmut dönemin bütün klâsik ilimlerini tahsil etti. kaşgarlı mahmut islamiyet'in kabulünden sonraki türk milliyetçiliğinin ilk temsilcisidir. türk dilinin, türk milliyetçiliğinin en büyük sözcüsü kâşgar'da doğdu. Kaşgarlı mahmut kimdir. Detaylar için sor. Takip et. Kaşgarlı Mahmud 1008 yılında Kaşgar'da doğmuştur. Kaşgarlı Mahmud'un Karahanlı hanedan soyundan gelindiği bilinmektedir. Kaşgarlı Mahmut. Oğuz Türklerinin 24 boyu ile ilgili şemayı da verdiği eserinde, Türkçe'nin zenginliğini ve Arapça ile Farsça yanındaki değerini ispata çalışan Mahmut......