Süruri'nin Şehzade Mustafa Medhiyyesi Yahut Kaside-İ Masnu’a

İsmail Güleç

Süruri'nin Şehzade Mustafa Medhiyyesi Yahut Kaside-İ Masnu’a
novirus
FİYAT: BEDAVA KİTAP
TARİH 2018-12-07
YAZAR İsmail Güleç
ISBN 6055397722
DOSYA FORMATI 4,95 MB
BİÇİM PDF EPUB FB2 TXT
DİL TÜRK

Kitabın tanımı

Gelibolulu Muslihüddin Sürûrî (1491–1561), XVI. asrın önemli müderris ve ediplerinden biridir.Sürûrî, Kanunî Sultan Süleyman (1526–1566) tarafından oğlu Şehzâde Mustafa’nın (ö. 1553) edebiyat hocalığına tayin edildikten sonra, Şehzâde’nin güvenini kazanmış, sırdaşı ve en yakın adamlarından birisi olmuştur. Amasya’da bulunduğu esnada, pek sevdiği talebesi ve arkadaşı Şehzâde Mustafa’nın iyi yetişmesi için çalışmış, onun adına kimi eserler te’lif ve tercüme etmiştir. Bunlardan biri de Bahrü’l-Maârif olup telif tarihi 1549’dur.Türkçe’de yazılan derli toplu ilk belâgat kitabı sayılan Bahrü’l-Maârif, Reşidüddin Vatvat’ın (ö. 1177) Farsça belagât kitaplarının en eskisi ve önemlisi sayılan Hadâiku’s-Sihr fî Dakâiki’ş-Şi‘r adlı eseri aslına sadık kalınmakla birlikte Türkçe örneklerle zengişleştirilerek yapılmış bir tercümedir. Eserde, edebî sanatın önce tanımı yapılmış, daha sonra sırasıyla Kuran’dan, hadislerden ve kelâm-ı kibârdan örnekler verilerek açıklanmıştır. Sürûrî tercümesini, Kaside-i Masnûa adıyla kaleme aldığı, aynı zamanda Şehzâde Mustafa’nın medhiyesi de olan her bir beyti kitapta tanımlanan bir edebî sanata örnek olarak verilen özgün bir kasîde ile tamamlamıştır.Bizde böyle masnû‘ kasîde yazma geleneği sık karşılaştığımız olaylardan değildir. Bununla birlikte kimi kitaplarda edebî sanatların manzum olarak anlatıldığını ve örnekler verildiğini görmekteyiz.Bu çalışmamızda, 100 beyitlik kasidenin önce metni verilmiş, sonra nesre çevirisi yapılmış, metinde bilinmeyen kelimeler açıklandıktan sonra beyit yorumlanmış ve son olarak da beyitte söz konusu olan edebi sanat açıklanmıştır. Sürûrî’nin bu eseri, klasik edebiyatımızda örneklerine pek rastlamadığımız Kaside-i Masnua türü hakkında da örnek olması bakımından ayrıca önemlidir.

BİLGİ

Bir kitap okuyabilir veya indirebilirsiniz Süruri'nin Şehzade Mustafa Medhiyyesi Yahut Kaside-İ Masnu’a i PDF, ePUB, MOBI bu sitenin biçimi. İyi ücretsiz kitap Süruri'nin Şehzade Mustafa Medhiyyesi Yahut Kaside-İ Masnu’a.

...cümesini, Kaside i Masnûa adiyla kaleme aldigi, ayni zamanda Sehzade Mustafa'nin medhiyesi de olan her bir beyti kitapta tanimlanan bir edebî sanata örnek olarak verilen özgün bir ... Süruri'nin Şehzade Mustafa Medhiyyesi Yahut Kaside-i Masnu'a ... ... Bu kitap satılmıştır. Satışta Olanlar. Sürûrî'nin Şehzâde Mustafa Medhiyyesi Yâhut Kasîde-i Masnû'a. İsmail Güleç. 21 TL. Sürûrî tercümesini, Kaside-i Masnûa adıyla kaleme aldığı, aynı zamanda Şehzade Mustafa'nın medhiyesi de olan her bir beyti kitapta tanımlanan bir edebî sanata örnek olarak verilen özgün... Sürûrî tercümesini, Kaside i Masnûa adiyla kaleme aldigi, ayni zamanda Sehzade Mustafa'nin medhiyesi de olan her bir beyti kitapta tanimlanan bir edebî sanata örnek olarak ve ... Süruri'nin Şehzade Mustafa Medhiyyesi Yahut Kaside-i Masnu'a ... ... Sürûrî tercümesini, Kaside i Masnûa adiyla kaleme aldigi, ayni zamanda Sehzade Mustafa'nin medhiyesi de olan her bir beyti kitapta tanimlanan bir edebî sanata örnek olarak verilen özgün bir... Ürünü satın almadan evvel ürünü satan satıcı ile teyit etmenizi öneririz. Süruri'nin Şehzade Mustafa Medhiyyesi Yahut Kaside-İ Masnu'a. İsmail Güleç / Kitabevi Yayıncılık. 21.90 TL. Süruri'nin Şehzade Mustafa Medhiyyesi Yahut Kaside-i Masnu'a-Kitabevi Yayınları- Sitemizden bütün kitapları en uygun fiyat garantisi, hızlı teslimat, taksit veya kapıda ödeme... ...Kaside-i Masnûa adıyla kaleme aldığı, aynı zamanda Şehzade Mustafa'nın medhiyesi de olan her bir beyti kitapta tanımlanan bir edebî sanata örnek olarak verilen özgün bir kasîde ile tamamlamıştır. ...oğlu Şehzâde Mustafa'nın (ö. 1553) edebiyat hocalığına tayin edildikten sonra Şehzâde'nin güvenini kazan. Alış-Veriş Listeme Ekle. Süruri'nin Şehzade Mustafa Medhiyyesi Yahut Kaside-İ Masnu'a. 30 TL. Sürûrî tercümesini, Kaside-i Masnûa adıyla kaleme aldığı, aynı zamanda Şehzade Mustafa'nın medhiyesi de olan her bir beyti kitapta tanımlanan bir edebî sanata örnek olarak verilen özgün... ...Kaside-i Masnûa adıyla kaleme aldığı, aynı zamanda Şehzade Mustafa'nın medhiyesi de olan her bir beyti kitapta tanımlanan bir edebî sanata örnek olarak verilen özgün bir kasîde ile tamamlamıştır. Sürûrî tercümesini, Kaside-i Masnûa adıyla kaleme aldığı, aynı zamanda Şehzade Mustafa'nın medhiyesi de olan her bir beyti kitapta tanımlanan bir edebî sanata örnek olarak verilen özgün bir... Bültene Abone Ol. Süruri'nin Şehzade Mustafa Medhiyyesi Yahut Kaside-i Masnu'a. Bizde böyle masnû' kasîde yazma geleneği sık karşılaştığımız olaylardan değildir. 21 TL. Sürûrî tercümesini, Kaside-i Masnûa adıyla kaleme aldığı...